FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Europæiske forbrugerprodukter undersøgt for effekter på luftvejene

11-06-2014
15 kategorier af rengøringsmidler, produkter til personlig pleje og luftfriskere er blevet udvalgt og undersøgt for sundhedsmæssige virkninger på luftvejene. Projektet er et pionerarbejde frem mod at standardisere testmetoder for forbrugerprodukters udledning af kemiske stoffer. Resultaterne af projektet har både relevans i hjemmene og på arbejdspladsen.

Mere viden om forbrugerprodukters skadelige virkninger, fx om rengøringsmidler

Rengøring på kontor

Forbrugerprodukter, som kan forurene indendørsluften, fx rengøringsmidler, luftfriskere og midler til personlig pleje, anvendes af europæiske forbrugere uden, at de sundhedsmæssige virkninger er kendt. I et fælles europæisk projekt, kaldet EPHECT-projektet, har forskere bl.a. undersøgt:

 • hvor meget forbrugere udsættes for af luftbårne kemiske stoffer fra almindeligt brugte forbrugerprodukter, når de bruges i hjemmene 
 • produkternes indhold af skadelige stoffer og fastsættelse af vejledende grænseværdier for deres sundhedsskadelige virkninger på luftvejene
 • den mulige risiko for, at denne udsættelse kan føre til luftvejsproblemer. 

Resultater af EPHECT-projektet  

Modelberegninger for husmødre og pensionisters sundhedsrisici: Forskerne udviklede forskellige scenarier for brugen af forbrugerprodukter blandt to grupper, husmødre og pensionister, i fire geografiske områder af Europa (nord, vest, syd og øst). Det værst tænkelige scenarie for brugen af produkter i hjemmets mikromiljø for de to grupper (dvs. husmødre og pensionister i hvert af de fire geografiske områder) blev identificeret.

Risikovurdering af udvalgte sundhedsskadelige kemiske stoffer i produkterne: Forskerne vurderede helbredsrisikoen ved udsættelse for udvalgte kemiske stoffer med helbredsrisiko i henholdsvis 30 minutter og 24 timer. Resultaterne viste, at ingen af de 25 testede produkter gav anledning til, at grænsen for, hvad man må udsættes for, blev overskredet. Den højeste risiko var 30-minutters udsættelse for formaldehyd fra et gulvrengøringsmiddel.

Uforudsete reaktioner med luftens ozon: Forskerne testede som noget nyt, hvad der sker, når forbrugerprodukternes udledninger reagerer med luftens ozon og danner nye stoffer, som potentielt kan udgøre en ny helbredsrisiko. De testede udvalgte rengøringsprodukter og luftfriskere, og resultatet gav grund til bekymring, da de stoffer, der blev dannet, kan give akutte reaktioner i øjne og luftveje. Forskerne påpegede i den forbindelse, at det giver falsk tryghed kun at teste produkter i kunstigt rene omgivelser, da man derved ikke opdager reaktioner med fx ozon, som findes som et naturligt indhold i indeluften.

Grænseværdier for påvirkning af luftvejene: Forskerne udviklede vejledende værdier for en række udvalgte stoffer i produkterne. De vejledende værdier viser, hvilken koncentration der højst må være i luften, hvis man vil undgå en påvirkning af luftvejene. De udvalgte stoffer er: Acrolein, benzen, formaldehyd, limonen, naphthalen og α-pinen.

Paraply-test-protokol: Forskerne udviklede en generel multi-test-protokol til tests af de undersøgte kategorier af forbrugerprodukter under betingelser, der muliggør en sammenligning af resultater fra forskellige laboratorier. Det er et betydeligt skridt frem mod at standardisere testningen af forbrugerprodukters udledninger af kemiske stoffer til indeluften. 

Databasen BUMAC: Forskerne oprettede databasen BUMAC, som giver 1) et overblik over, hvad der findes af dokumenteret viden om udledninger fra 13 produktkategorier og deres helbredseffekter og 2) et overblik over huller i tilgængelige viden.

Flere produktkategorier har både relevans i hjemmet og på arbejdspladsen. 

Forskerne bag projektet undersøgte et enkelt produkt fra hver produktkategori. De sundhedsmæssige konsekvenser kan derfor ikke generaliseres, da dette vil kræve omfattende systematiske undersøgelser. Flere af produktkategorierne har relevans for rengøring, både i hjemmet og på arbejdspladsen.

Markedsundersøgelse bag udvælgelsen af produkterne og testene

For at udvælge de mest brugte forbrugerprodukter til undersøgelsen blev der gennemført en markedsundersøgelse, der involverede i alt 4.335 respondenter fra ti forskellige EU-lande. Undersøgelsen gav forskerne oplysninger for henholdsvis Nord-, Syd-, Øst -og Vesteuropa om bl.a. forbrugernes adfærd, dosisudsættelse, rumventilation, overforbrug m.v.

Fakta om EPHECT-projektet

 • EPHECT står for Emissions, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer Products in the EU.
 • I alt deltog 13 forskere fra otte europæiske lande i projektet.
 • Fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, deltog professor Peder Wolkoff og seniorforsker Asger Nørgaard
 • Projektet startede 1. juni 2010 og blev officielt afsluttet den 30. oktober 2013.
 • EU har medfinansieret projektet med knapt 750.000 Euro 

Læs mere på projektets engelske hjemmeside

De engelske delrapporter fra projektet kan downloades på EPHECT-projektets hjemmeside:

 1. Literature review, on product composition, emitted compounds and emissions rates and health end points from consumer products. Authors: Dafni Missia, Tassos Kopanidis, John Bartzis, Gabriela Ventura Silva, Eduardo De Oliveira Fernandes, Paolo Carrer, Peder Wolkof, Marianne Stranger, Eddy Goelen. 2012, p. 1-224. 
 2. Survey on indoor use and patterns of consumer products in EU member states – Survey report. Authors: Andrew Johnson, Elena Lucica, Ipsos, 2012, p. 1-148. 
 3. Review of the literature on methods of measurement of chemical emissions from consumer products. Authors: Derrick Crump, Terry Brown, Sandrine Philippe, 2012, p- 1-78. 
 4. Quantification of the product emissions by laboratory testingWP6 Part I consumer product test protocol. Authors: Marianne Stranger, Frederick Maes, Eddy Goelen, Asger W. Nørgaard, Peder Wolkoff, Gabriela Ventura, Eduardo de Oliveira Fernandes, Evangelos Tolis, John Bartzis. 2012, p. 1-33.
 5. Quantification of the product emissions by laboratory testing WP6 Part II results of product testing experiments. Authors: Marianne Stranger, Frederick Maes, Eddy Goelen, Asger W. Nørgaard, Peder Wolkoff, Gabriela Ventura, Eduardo de Oliveira Fernandes, Evangelos Tolis, George Efthimiou, Krystallia Kalimeri, John Bartzis, Thomas Letzel. 2013. p. 1-102.
 6. Guidance on product emissions by laboratory testing - The EPHECT experience. Authors: John Bartzis, Evangelos Tolis, George Efthimiou, Peder Wolkoff, Marianne Stranger, Frederick Maes, Eddy Goelen, Gabriela Ventura, Eduardo de Oliveira Fernandes. 2013. p. 1-38. 
 7. Quantification of product emissions from transformation reactions with terpene chemistry in a test chamber, simulating exposures from a kitchen cleaning agent, A passive air freshener, and a plug-in air freshener. Authors: Asger W. Nørgaard, Peder Wolkoff, Frederick Maes, Marianne Stranger, Eddy Goelen. 2013. p. 1-23.
 8. Report on the health risk associated with emissions from household use of selected consumer products. Author: Paolo Carrer, Marilena Trantallidi, Sani Dimitroulopoulou, George Efthimiou, Ioannis Sakellaris, John Bartzis, Peder Wolkoff. 2013. p. 1-137.)
 9. Existing European health risk reduction options associated with consumer product emissions. Authors: Paolo Carrer, Marilena Trantallidi. 2013. p. 1-15.
 10. Report on existing policies, risk management guidance and recommendations for policy’s. Authors: Eduardo de Oliveira Fernandes; Gabriela Ventura Silva; Anabela Martins, John Bartzis, Sani Dimitroulopoulou, Paolo Carrer, Marilena Trantallidi. 2013. p. 1-70.

Læs om projektet på NFA’s hjemmeside

Emmissioner, eksponeringsmønstre og sundhedsmæssige effekter af forbrugerprodukter i EU - EPHECT.

Videnskabelig artikel kan downloades gratis via Open Access

Nørgaard AW, Kudal JD, Kofoed-Sørensen V, Koponen IK and Wolkoff P. Ozone-initiated VOC and particle emissions from a cleaning agent and an air freshener: Risk assessment of acute airway effects. Environment International, 68 (2014) 209-218.

Yderligere oplysninger

Professor Peder Wolkoff, NFA eller seniorforsker Asger W. Nørgaard, NFA.

11-11-2014
Kontakt: Peder Wolkoff
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her