FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan øge risiko for førtidspension

27-08-2014
En lav grad af indflydelse i arbejdet er en faktor i det psykiske arbejdsmiljø, som medfører en forøget risiko for at blive førtidspensioneret. Det viser resultater af en undersøgelse blandt godt 40.000 danske lønmodtagere fordelt på fire jobgrupper.

Lav indflydelse i arbejdet øger risikoen for førtidspension

Kundebetjening

Foto: Colourbox.

Hvad betyder indflydelse i arbejdet, arbejdstempo, arbejdsmængde  og ledelseskvalitet for risikoen for førtidspension? Det har en gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det tyske arbejdsmiljøinstitut BAuA sat sig for at undersøge i fire forskellige jobgrupper:

  1. Ansatte med kundebetjening
  2. Ansatte, som har med klienter at gøre
  3. Kontormedarbejdere
  4. Medarbejdere med manuelt arbejde

Resultater af undersøgelsen

Resultaterne, der gælder i alle fire undersøgte jobgrupper viser, at

  • en lav grad af indflydelse i arbejdet medfører en signifikant forøget risiko for førtidspension,
  • en moderat  arbejdsmængde medfører en signifikant reduceret risiko for førtidspension,
  • en kombination af lav ledelseskvalitet og høje krav i arbejdet medfører en signifikant forøget risiko for førtidspension.

Thomas Clausen, seniorforsker og projektleder på undersøgelsen, uddyber:

- Denne undersøgelse bekræfter resultater fra andre danske og internationale undersøgelser, der viser, at det psykiske arbejdsmiljø har betydning for risikoen for at blive førtidspensioneret. Resultaterne tyder på, at det i højere grad er manglen på indflydelse i arbejdet, der kan føre til førtidspension end mere ’traditionelle’ risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som fx højt arbejdstempo eller høj arbejdsmængde.

Flere går på pension i de kommende årtier

Mange vestlige lande, inklusive Danmark, vil i de kommende årtier risikere at få mangel på arbejdskraft. Det skyldes bland andet en aldrende befolkning, hvor færre er i arbejde, og flere er på pension. Af den grund er det afgørende for samfundet at sikre et godt arbejdsmiljø og derved medvirke til at forebygge, at beskæftigede bliver udstødt fra arbejdsmarkedet og bliver førtidspensioneret.

Brug af data fra spørgeskemaer og registerdata

For at undersøge sammenhængene mellem de psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for førtidspension, brugte forskerne data fra tidligere spørgeskemaundersøgelser fra i alt 40.554 personer. Personernes svar om deres psykiske arbejdsmiljø blev kombineret med oplysninger fra det såkaldte DREAM-register, der blandt andet indeholder information om udbetalinger af førtidspensioner i Danmark.

Model om krav og ressourcer på arbejdet

Forskerne arbejdede i deres dataanalyse ud fra ’modellen om krav og ressourcer i arbejdet’ Modellen drejer sig om samspillet mellem krav og ressourcer på arbejdet, der enten kan motivere og engagere eller belaste de ansatte unødigt.

  • Jobkrav: Kan være højt arbejdspres, dårligt fysisk arbejdsmiljø, krævende klienter etc.
  • Ressourcer: Kan være social støtte fra leder og kolleger samt indflydelse på beslutninger vedrørende arbejdet.

Både krav og ressourcer findes på alle niveauer i virksomheden og kan derfor udmønte sig både i relation til det enkelte individ, medarbejdergruppen, ledelsen og virksomheden som helhed. 

Psykosocialt arbejdsmiljø og sygefravær

Forskerne har i et andet studie på tilsvarende vis undersøgt, hvordan psykosociale arbejdsmiljøforhold hænger sammen med risikoen for at få langvarigt sygefravær over tre sammenhængende uger.

Læs omtalen 'Lav grad af indflydelse på arbejdet og lav ledelseskvalitet giver risiko for langvarigt sygefravær.'

Fakta om forskningsprojektet

• Undersøgelsen er en del af projektet ’Positive tilstande i arbejdslivet’.
• Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet projektet.
• Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det tyske arbejdsmiljøinstitut, BAuA, står bag projektet.

Læs den videnskabelige artikel bag studiet

Clausen T, Burr H & Borg V (2014). Do psychosocial work conditions predict risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled data on 40,554 observations. Scandinavian Journal of Public Health, 1-8. DOI:10.1177/1403494814527187. 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen, NFA.

Kontakt: Thomas Clausen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her