FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Gå-hjem-møder om NFA’s forskning i psykisk arbejdsmiljø

23-09-2014
Social kapital, medarbejderinddragelse, stress og arbejdsevne. Det er emnerne på to gå-hjem-møder i uge 43, hvor resultater af NFA’s forskning i psykisk arbejdsmiljø bliver præsenteret. Arrangementerne er et led i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne ’Et sikkert og sundt arbejdsmiljø - Tag hånd om stress'.

Gå-hjem-møder på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i uge 43

Gå-hjem-møderne finder sted tirsdag den 21. og onsdag den 22. oktober 2014 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Medarbejderinddragelse

Foto: Colourbox.

Program for gå-hjem-møde om 'Social kapital og medarbejderinddragelse', tirsdag d. 21. oktober kl. 15-17

15.00

Velkomst v. direktør Inger Schaumburg, NFA.

15.05-15.30

Social kapital i arbejdsmiljøet. Hvad er social kapital, og hvordan måler vi det? Oplæg ved seniorforsker Vilhelm Borg, NFA

Vilhelm Borg og kolleger på NFA har udviklet et nyt spørgeskema om social kapital. I dette spørgeskema skelner forskerne mellem begreberne ’sammenbindende’, ’brobyggende’ og ’forbindende’ social kapital. Inden for ’forbindende’ social kapital skelnes desuden mellem social kapital i forhold til den nærmeste leder og til den samlede ledelse. Spørgeskemaet er beskrevet i en tilhørende dokumentationsrapport. Ind til videre er spørgeskemaet afprøvet i den kommunale hjemmepleje i to kommuner og i folkeskoler i en enkelt kommune, mens der er planlagt undersøgelser i flere private og offentlige virksomheder.

15.30-16.00

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen. Oplæg ved forsker Johan Simonsen Abildgaard og videnskabelig assistent Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, NFA

Medarbejderinddragelse er et omdrejningspunkt i meget arbejdsmiljøarbejde, moderne ledelse og HR-arbejde i dag. I oplægget vil forskerne fortælle om metoder til at inddrage medarbejderne, som er brugt i to forskningsprojekter, som NFA gennemfører i samarbejde Post Danmark og med tre danske industrivirksomheder. Metoderne bruges til at inddrage medarbejderne på nye måder, både når man vil kortlægge arbejdsmiljøet, og når man vil udvikle handlingsplaner til forbedring af arbejdsmiljøet.

16.00-16.30

Videncentrets dialogværktøjer til gode trivselsprocesser. Oplæg ved kampagne- og rejseholdsleder Rikki Hørsted, Videncenter for arbejdsmiljø
Kampagnen ”Fra stress til trivsel” bygger på forskningsbaseret viden og præsenterer god praksis samt værktøjer til, hvordan man blandt andet skaber struktureret dialog om psykisk trivsel på arbejdspladsen. Hør om, hvordan I kan bruge kampagnens dialogværktøjer på jeres arbejdsplads, som løftestang til det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan I kan inddrage medarbejderne i dialog om, hvad trivsel er for dem.

16.30-17.00
Diskussion og networking

Tid, sted og tilmelding

Program for gå-hjem-møde om 'Stress og arbejdsmiljø', onsdag den 22. oktober kl. 15-17

15.00

Velkomst ved forskningsdirektør Nils Fallentin, NFA.

15.05-15.30

Hvad er stress, og hvordan håndterer vi stress på arbejdspladsen? Oplæg ved seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA
Stress er en naturlig og nødvendig del af livet, men stress kan også, hvis det står på i lange perioder, få betydelige negative konsekvenser for helbredet. Hvilke tegn på alvorlig stress skal man holde øje med? Og hvordan forebygger man og håndterer stress på arbejdspladsen?

15.30-16.00

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE-projektet). Oplæg ved videnskabelig assistent Andreas Benjamin Christensen, NFA

BALANCE-projektet drejer sig om at udpege nye veje til at sikre eller øge arbejdsevnen blandt folkeskolelærere med mulige mentale helbredsproblemer. Projektet bliver gennemført som et flerstrenget interventionsprojekt, hvor man arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på forskellige niveauer på lærernes arbejdsplads. Fx arbejder forskerne med at inddrage både den enkelte lærer og resten af skolens ansatte, hvilket man fra forskningen ved er afgørende, når man vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes mentale helbredsproblemer.

16.00-16.30

Videncentrets kampagne om Stress og trivsel ved kampagne- og rejseholdsleder Rikki Hørsted, Videncenter for arbejdsmiljø.

Kampagnen ”Fra stress til trivsel” bygger på forskningsbaseret viden og præsenterer god praksis samt værktøjer til, hvordan man tackler stress i fællesskab på arbejdspladsen. Hør om, hvordan I kan bruge kampagnen på jeres arbejdsplads.

16.30-17.00
Diskussion og networking

Tid, sted og tilmelding

 Tid: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 15-17.
 Sted: Det Nationale Forsksningcenter for Arbejdsmiljø, NFA,Auditoriet, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.
• Tilmelding senest fredag den 17. oktober 2014: Tilmelding sker ved at udfylde en elektronisk tilmeldingsblanket – vent et par sekunder inden den kommer frem.

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.

Kontakt: Paul-Anker Lund
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her