FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Lav grad af indflydelse på arbejdet og lav ledelseskvalitet giver risiko for langvarigt sygefravær

27-08-2014
En lav eller moderat grad af indflydelse på arbejdet og en lav grad af ledelseskvalitet giver en signifikant forøget risiko for sygefravær på over tre sammenhængende uger. Risikoen nedsættes, når de ansatte oplever en moderat grad af kvantitative krav i arbejdet, fx moderate tidsfrister og arbejdsmængder.

Lav grad af indflydelse og dårlig ledelse øger risikoen for sygefravær

call center

Foto: Colourbox.

Har man kun en lav eller moderat grad af indflydelse på sit arbejde, eller oplever man en lav grad af ledelseskvalitet, har man en markant forøget risiko for sygefravær på over tre sammenhængende uger. Risikoen for langvarigt sygefravær nedsættes dog, hvis man oplever, at arbejdsmængden er rimelig.Det viser resultater af et nyt registerstudie om fire forskellige jobgrupper udført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det tyske arbejdsmiljøinstitut BAuA. De fire jobgrupper er

 1. Medarbejdere med kundebetjening
 2. Medarbejdere, som har med klienter at gøre
 3. Kontormedarbejdere
 4. Medarbejdere med manuelt arbejde.

Ubalance mellem krav og ressourcer giver sygefravær

Thomas Clausen, seniorforsker og projektleder på undersøgelsen, uddyber:

 -Vores resultater viser, at langvarigt sygefravær forekommer, når der er en ubalance mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen. Faktisk er det manglen på ressourcer, især når du ikke har indflydelse på arbejdet, der har betydning for, om du får et langvarigt sygefravær. Resultaterne tyder også på, at hvis du har indflydelse på dit arbejde, kan du godt klare at blive stillet overfor høje krav på jobbet.

Resultater af undersøgelsen

Resultater for alle fire jobgrupper

 • En lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet og en lav grad af ledelseskvalitet havde sammenhæng med en signifikant forøget risiko for langvarigt sygefravær
 • En moderat grad af kvantitative krav havde sammenhæng med en signifikant nedsat risiko for langvarigt sygefravær.

Resultater for medarbejdere, der arbejder med klienter

 • En lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet havde sammenhæng med en signifikant forøget risiko for langvarigt sygefravær.
 • En lav grad af ledelseskvalitet havde sammenhæng med en signifikant forøget risiko for langvarigt sygefravær
 • En moderat grad af kvantitative krav i arbejdet havde sammenhæng med en nedsat risiko for langvarigt sygefravær.
  Resultater for kontormedarbejdere 
 • En lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet havde sammenhæng med en signifikant forøget risiko for langvarigt sygefravær.
  Resultater for medarbejdere med manualt arbejde
 • En lav grad af indflydelse på arbejdet havde en signifikant sammenhæng med en forøget risiko for langvarigt sygefravær 
 • En moderat grad af kvantitative krav havde sammenhæng med en signifikant nedsat risiko for sygefravær.

Forebyggelse af langvarigt sygefravær

Mange vestlige lande, inklusive Danmark, vil i de kommende årtier risikere at mangle arbejdskraft. Det skyldes blandt andet en befolkning, der bliver stadigt ældre. En måde at skaffe mere arbejdskraft kan være ved at forebygge, at ansatte bliver langtidssyge.

Brug af data fra spørgeskemaer og registerdata

For at undersøge sammenhængene mellem de psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for langvarigt sygefravær, brugte forskerne data fra tidligere spørgeskemaundersøgelser fra i alt 39.408 personer. Disse personers svar om deres psykiske arbejdsmiljø kombinerede forskerne med oplysninger fra et register, der blandt andet indeholder information om udbetalinger af sygedagpenge i Danmark.

 

 

Model om krav og ressourcer på arbejdet

Forskerne arbejdede i deres dataanalyse ud fra ’modellen om krav og ressourcer i arbejdet’ Modellen drejer sig om samspillet mellem krav og ressourcer på arbejdet, der enten kan motivere og engagere eller belaste de ansatte unødigt.

 • Jobkrav: Kan være højt arbejdspres, dårligt fysisk arbejdsmiljø, krævende klienter etc.
 • Ressourcer: Kan være social støtte fra leder og kolleger samt indflydelse på beslutninger vedrørende arbejdet.

Både krav og ressourcer findes på alle niveauer i virksomheden og kan derfor udmønte sig både i relation til det enkelte individ, medarbejdergruppen, ledelsen og virksomheden som helhed.

Psykosocialt arbejdsmiljø og førtidspension

Forskerne har i et andet studie på tilsvarende vis undersøgt, hvordan psykosociale arbejdsmiljøforhold hænger sammen med risikoen for at gå på førtidspension.

Læs omtalen 'Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø kan øge risiko for førtidspension.'

Fakta om forskningsprojektet

 • Undersøgelsen er en del af projektet ’Positive tilstande i arbejdslivet’.
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet projektet.
 • Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det tyske arbejdsmiljøinstitut, BAuA, står bag projektet.

Læs den videnskabelige artikel

Clausen T, Burr H & Borg V. Do psychosocial job demands and job resources predict long-term sickness absence? An analysis of register-based outcomes using pooled data on 39,408 individuals in four occupational groups. published online 23 February 2014 International Archives of Occupational and Environmental Health DOI: 10.1007/s00420-014-0936-7.

Yderligere oplysninger
Seniorforsker Thomas Clausen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her