FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Medarbejdere vil ændre sundhedsvaner uden brug af professionelle hjælpere

25-02-2014
Adgang til frugtkurv, mulighed for træning på jobbet eller gratis træning var det flest medarbejdere ønskede sig. Selvom medarbejderne ønskede at ændre sundhedsvaner blev muligheden for at få hjælp fra arbejdspladsens ’Wellness-service’ prioritet lavt. Det viser en undersøgelse blandt ansatte i politiet, som fik tilbud om sundhedsfremme på jobbet.

Hvad kan få medarbejdere til at ændre helbredsadfærd?

Sundhedsfremme på arbejdet virker kun, hvis medarbejderne deltager i aktiviteterne. Deltagelsen er dog ofte lav, og aktiviteterne ser ikke altid ud til at nå de personer, som har størst behov for at forbedre sundheden, viser tidligere undersøgelser. Man ved ikke meget om, hvad der skal til for at få folk til at deltage. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ville derfor undersøge,

  • hvad medarbejdere, som ønsker at ændre sundhedsadfærd, foretrækker, hvis de kan vælge mellem forskellige tilbud og muligheder indenfor sundhedsfremme,
  • om de ansattes præferencer ændrede sig afhængigt af køn, alder, forventninger til helbredet og tidligere erfaring med sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Ansattes ønsker til ændring af sundhedsadfærd

15.284 medarbejdere i politiet, dvs. politifolk, administrative medarbejdere, advokater, mekanikere m.fl., deltog i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse om helbredsadfærd. Medarbejderne havde i en periode havde fået tilbud om sundhedsfremme på arbejdspladsen og kunne blandt andet få hjælp af medarbejdere i en såkaldt ’Wellness Service’ for ansatte i Rigspolitiet og tolv politidistrikter.

Adgang til frugtkurv, mulighed for træning på jobbet eller gratis træning

Løbere i skov

De medarbejdere, der svarede, at de ønskede at ændre sundhedsadfærd i forhold til rygning, alkoholforbrug, spisevaner og fysisk aktivitet, blev bedt om at vælge op til tre alternativer på en foruddefineret liste. Listen omfattede tilbud og mulighed om hjælp til at gennemføre ændringen. I alt svarede 6.062 medarbejdere på spørgsmålene. ´

  • Rygere foretrak at få hjælp fra nikotintyggegummi, ingen hjælp eller hjælp og støtte fra familie og venner.
  • Alkoholbrugere foretrak ingen hjælp eller hjælp og støtte fra familie og venner eller “andre” former for hjælp.
  • Ansatte, som ønskede at ændre spisevaner, foretrak en gratis frugtkurv, gratis ernæringsguide og/ eller retningslinjer og sund kost på arbejdet.
  • Ansatte, som ønskede at ændre vaner for fysisk aktivitet, foretrak at træne på arbejdet, få tilbud om gratis træning og at træne i sociale/kollegiale sammenhænge.

Hjælp fra Wellness-Service blev vurderet lavt

Medarbejderne, der ønskede at ændre sundhedsadfærd, ønskede ikke altid assistance til at gennemføre det.  En del medarbejdere tilkendegav, at de ikke ønskede hjælp, hvilket ofte var svaret, når det gjaldt alkohol og rygning. En frugtkurv var den mulighed, som de fleste foretrak, fulgt af fysisk aktivitet og gratis træning. Hjælp fra Wellness Service blev rangeret lavt og afspejler muligvis, at den form for service først og fremmest anses som en løsning for at afhjælpe sygdom i højere grad end for at fremme sundheden.

Læs mere om projektet bag undersøgelsen

Rigspolitiets wellness-aktiviteter – kortlægning og muligheder for videreudvikling.

Læs den videnskabelige artikel

Roger Persson, Bryan Cleal, Mette Øllgaard Jakobsen, Ebbe Villadsen and Lars L. Andersen. Help Preferences Among Employees Who Wish to Change Health Behaviors. Health Educ Behav, published online 16 December 2013. DOI: 10.1177/1090198113515240

Videnskabelig konference om Wellbeing at Work 2014

Læs om og tilmeld dig til den videnskabelige konference Wellbeing at Work 2014.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.

Kontakt: Lars L. Andersen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her