FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ny rapport og nyt spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

06-08-2014
Social kapital på arbejdspladsen omfatter de ressourcer, der knytter sig til sociale relationer og netværk på kryds og tværs i en virksomhed. De kan måles ved hjælp af et nyudviklet spørgeskema. Det fremgår af en dokumentationsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Social kapital er ressourcer i sociale relationer på arbejdspladsen

Social kapital er et relativt nyt begreb i arbejdsmiljøforskningen. Er der en høj grad af social kapital i en virksomhed, vil det antageligt kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en bedre opgaveløsning. Men området er på flere måder uudforsket, der er ingen håndfaste resultater, og begrebet defineres forskelligt i litteraturen. Det skriver forskerne bag en ny dokumentationsrapport, der også omfatter et nyt spørgeskema til måling af den sociale kapital.

Social kapital på arbejdspladsen

Foto: Colourbox.

Definition af social kapital

Forskerne definerer i rapporten social kapital som 'de aktuelle og potentielle ressourcer, der findes i de sociale relationer på arbejdspladsen'. De skelner mellem tre former for social social kapital:

  1. sammenbindende social kapital, der omfatter relationer internt i grupper, der har hyppig kontakt, fx i teams og afdelinger, der har fælles ansvar for at varetage nogle opgaver
  2. brobyggende social kapital, der omfatter de horisontale eller tværgående sociale relationer i virksomheden, fx mellem teams og afdelinger som varetager opgaver der er afhængige af hinanden
  3. forbindende social kapital, der omfatter de vertikale sociale relationer mellem ledelse og medarbejdere i virksomheden, der kan opdeles i to undertyper a) mellem medarbejderne og den nærmeste ledelse og b) mellem medarbejderne og den samlede ledelse for hele arbejdspladsen.

Tre typer af sociale relationer på arbejdspladsen

Forskerne skelner også mellem tre typer af sociale relationer på arbejdspladser, dvs. I) sociale relationer inden for teams, grupper og afdelinger, hvor medarbejderne har hyppigt vedvarende kontakt med hinanden, II) mellem grupper og afdelinger, der fungerer sammen for at løse overordnede opgaver, III) vertikale relationer mellem medarbejderne og ledelsen. Denne tredje type relation kan opdeles i to undertyper: a) relationer mellem medarbejdere og den nærmeste ledelse og b) mellem medarbejderne og den samlede ledelse på arbejdspladsen.

Vilhelm Borg, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og en af forskerne bag rapporten, forklarer:

”Vi arbejder med tre typer af sociale relationer på arbejdspladsen. De indeholder forskellige aspekter af den sociale kapital, der kan påvirke samarbejdet og de resultater, man opnår. Påvirkningen sker gennem konkrete handlinger, fx hvordan medarbejdere deler information eller inddrager hinanden, og hvordan de gensidige relationer er. Det kan også være, om man har en fælles forståelse af arbejdsopgaver og samarbejdsprocesser, og om man arbejder for fælles mål og visioner.”

Nyt spørgeskema om social kapital

Forskerne har på baggrund af litteraturen på området udviklet et nyt spørgeskema, som giver et nuanceret billede af den sociale kapital på en arbejdsplads. Fx kan en afdeling på en arbejdsplads bruge spørgeskemaet til at kortlægge, hvor god eller dårlig afdelingen er til at udnytte sin sociale kapital i teams, mellem medarbejdere og ledelse og i samarbejdet med andre afdelinger.

Videreudvikling af tidligere spørgeskema om social kapital

Den nye metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen, som fremlægges i denne rapport, bygger videre på et tidligere spørgeskema, som NFA udviklede til Arbejdsmiljørådet i 2011. I rapporten supplerer forskerne begrebet om social kapital med dokumenteret viden fra gruppe-, ledelses- og organisationspsykologien. Forskerne er på den baggrund nået frem til et nyt spørgeskema, der mere nuanceret kan måle de forskellige former for social kapital, der findes på moderne arbejdspladser og fx måle forskellen i social kapital fra afdeling til afdeling. Samtidig er det nye spørgeskema udformet på en måde, der gør det muligt at sammenligne resultater fremkommet ved brug af Arbejdsmiljørådets spørgeskema og det nye spørgeskema.

Download rapporten om social kapital

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen. Dokumentationsrapport. Vilhelm Borg, Nuri Cayuelas Mateu og Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2014.

Download det nye spørgeskema om social kapital

Det nye spørgeskema om social kapital, udviklet af forfatterne bag rapporten, findes i tre versioner:

Læs mere om spørgeskemaet og find en oversigt over spørgsmålene i de tre versioner.

Download NFA’s tidligere spørgeskema om social kapital

Det tidligere spørgeskema om social kapital er udviklet til Arbejdsmiljørådet og kan hentes på Arbejdsmiljørådets hjemmeside.
 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA.

Kontakt: Vilhelm Borg
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her