FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nyt projekt om sammenhængen mellem arbejdstider, ulykker og hjertesygdom

04-12-2014
Bliver hjerte-karsystemet påvirket af vores arbejdstider? Og kommer unge på aften- eller natarbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider? Det vil forskerne bag et nyt 3-årigt forskningsprojekt blandt andet gerne finde svar på.

Ung svejser

Foto: Colourbox.

Arbejdstidens betydning for risikoen for ulykker og hjertesygdom undersøges

Formålet med projektet ’Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom’ er at skabe ny viden om sammenhænge mellem arbejdstid og risiko for arbejdsulykker og iskæmisk hjertesygdom (forsnæv-ret eller blokeret kranspulsåre) og at undersøge, hvordan alder, køn og uddannelsesniveau påvirker eventuelle sammenhænge.

For at belyse formålet undersøger forskerne følgende spørgsmål:

  • Er fast nattearbejde, skiftende arbejdstider med og uden nat samt lange ugentlige arbejdsti-der forbundet med en øget forekomst af selvrapporterede arbejdsulykker?
  • Afhænger eventuelle sammenhænge mellem arbejdstid og arbejdsulykker af alder, køn og uddannelsesniveau?
  • Hvad betyder selvvurderet risiko for arbejdsulykker for eventuelle sammenhænge mellem arbejdstid og forekomst af arbejdsulykker?

Arbejdsulykker og hjertesygdom kan have store konsekvenser

Arbejdsulykker og hjertesygdom kan hver for sig få store konsekvenser for den enkelte og for sam-fundet, da det kan føre til længerevarende sygefravær, reduceret arbejdsevne og eventuel tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet.

Data fra Arbejdskraftundersøgelsen inddrages

Forskerne vil i projektet anvende data fra ’Arbejdskraftundersøgelsen’, som Danmarks Statistik gennemfører. I undersøgelsen har 15-20.000 erhvervsaktive danskere hvert år siden 1994 blandt andet svaret på spørgsmål om deres arbejdstid og i udvalgte år også på spørgsmål om risikoen for arbejdsulykker.

Fokus på bl.a. unges arbejdsulykker

Resultaterne fra projekt ”Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom” vil bidrage til den eksiste-rende viden om, hvordan arbejdstiden bedst tilrettelægges i forhold til at mindske risikoen for ar-bejdsulykker og iskæmisk hjertesygdom. I forhold til arbejdsulykker vil projektet have særligt fokus på unge og dermed skabe mere sikker viden om, hvorvidt unge der eksempelvis arbejder om aftenen eller natten oftere kommer ud for en for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider.

Læs mere på projekthjemmesiden

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom. 

Yderligere oplysninger

Professor Anne Helene Garde, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her