FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d.-forsvar om værktøj til vurdering af risikoen for sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til arbejdet og førtidspension

19-11-2014
Hvad er langtidssygemeldtes chance for at få komme tilbage i arbejde og/eller risiko for at blive enten arbejdsløse, sygemeldt igen eller gå på førtidspension? Og hvad kan et nyt RSS-register bruges til? Disse spørgsmål vil cand. polyt., statistiker Jacob Pedersen bl.a. svare på, når han forsvarer sin ph.d.-afhandling onsdag den 10. december 2014 kl. 12.00 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Jobsamtale

Foto:Colourbox. 

Ph.d.-afhandlingen

Jacob Pedersens ph.d.-afhandling har titlen “Longitudinal risk assessment tool for sickness absence, unemployment, return to work and early retirement from the labour market”.

Formål med ph.d.-projektet

Det overordnede formål med ph.d.-projektet var at undersøge sygemeldtes sandsynlighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet samt deres risiko for at opleve gensygemelding, arbejdsløshed, eller tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Udvikling af metoder og værktøjer

I projektet har Jacob Pedersen først og fremmest søgt at udvikle metoder, der kan bruges til at inkludere og undersøge de forskellige stadier (fx sygemeldt, arbejdsløs) på arbejdsmarkedet i samme model. Sekundært har han søgt at bruge metoderne til at udvikle et såkaldt ’profilingværktøj’ til at risikovurdere langtidssygemeldte. Det er et værktøj, der på længere sigt vil kunne anvendes af sagsbehandlere i deres daglige arbejde.

Ph.d.-afhandlingens indhold

I afhandlingen

 • diskuteres om såkaldte ’multi-state modeller’ kan anvendes til at analysere og forudsige (prædiktere) sygemeldte personers ’vandringer’ imellem at være sygemeldt, i arbejde, være arbejdsløshed og/eller trække sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet.
 • introduceres et nyt RSS-register ’Register over Sygedagpengeudbetalinger og andre Sociale ydelser, der har til formål at optimere analyser af danskernes sygefravær. Afhandlingens tre videnskabelige artikler baserer sig på dette register. 
 • præsenteres to nye værktøjer: Det ene værktøj bruges til at visualisere typiske hændelsesforløb for eksempelvist sygemeldte personer, hvor et hændelsesforløb omfatter ’vandringer imellem sociale ydelser’. Det andet er et såkaldt ’profilingværktøj’ til bestemmelse af, hvilken forventet tilknytning til arbejdsmarkedet en langtidssygemeldt person har, dvs. om vedkommende vil komme tilbage til arbejdet, blive gensygemeldt, blive arbejdsløshed eller få førtidspension. 

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

 • Tid: Onsdag den 10. december 2014 kl. 12.00.
 • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Vejledere

 • Lektor Karl Bang Christensen, Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet.
 • Professor Jakob Bue Bjørner, Afdeling for Social Medicin, Københavns universitet og NFA.

Bedømmere

 • Professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns universitet (formand for bedømmelsesudvalget).
 • Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik
  Regionshospitalet Herning.
 • Professor Stein Atle Lie, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen.
 • Ph.d.-forskningsprojektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her