FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d.-forsvar om måling af luftforurening i danske hjem og interaktion mellem ozon og støv

16-01-2014
Varierer indholdet af ozon, kvælstofdioxid, aldehyder og partikler i indeklimaet gennem året? Og hvordan interagerer ozon med gulvstøv i kontorer og boliger? Det har ph.d.-studerende Anni Vibenholt blandt andet undersøgt i sit ph.d.-studie, som hun har gennemført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forsvarer tirsdag den 21. januar på Københavns Universitet.

Kemiske stoffer i indeklimaet

"Dust Bunnies" (2006) This work has been released into the public domain by its author, Stromcarlson at the English Wikipedia project. This applies worldwide

Irritation i øjne og luftveje i indeklimaet kan skyldes luftforureninger, der afgives direkte fra byggematerialer og møbler, eller som dannes ved ozons reaktion med bl.a. fedtstoffer i gulvstøv. Det er baggrunden for Anni Vibenholts ph.d.-studie, hvor hun har målt udvalgte stoffer fra luftforurening i danske hjem og ozons interaktion med støv fra gulve. Hun har:

 • undersøgt samspillet mellem indendørs gulvstøv og ozon under kontrollerede betingelser i et mini-klimakammer i laboratoriet,
 • analyseret data for forekomsten af ozon, kvælstofdioxid (NO2), aldehyder, partikler (0,75-15 μm) samt ultrafine partikler (<1 μm) forår, sommer og vinter fra fem danske hjem
 • testet en ny analyseteknik (Low Temperature Plasma – LTP – kombineret med massespektrometri) til direkte måling af organiske luftforureninger opsamlet på PM2.5 filtre i fem private hjem.

Ph.d.-studie en del af CISBO

 • Ph.d.-studiet indgår i CISBO - Center for Indeklima og Sundhed i Boliger [link til CISBO’s hjemmeside], som er finansieret af Realdania
 • CISBO bliver gennemført i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Tid og sted for Anni Vibenholts ph.d.-forsvar

 • Tid: Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 14.15.
 • Sted: Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet, Universitetsparken 5 st., 2100 København Ø.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vejledere

 • Professor Ole John Nielsen, Kemisk Institut, Købehavns Universitet
 • Seniorforsker Per Axel Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Professor Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bedømmere

 • Professor Matthew S. Johnson, Købehavns Universitet, formand for bedømmelsesudvalget
 • Adjungeret professor Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Seniorforsker Jacob Klenø Nøjgaard, Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger

Professor Peder Wolkoff, tlf. 3916 5272, pwo@arbejdsmiljoforskning.dk eller seniorforsker Per Axel Clausen, tlf. 3916 5273, pac@arbejdsmiljoforskning.dk


Kontakt: Peder Wolkoff
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her