FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Spørgeskemaer om social kapital supplerer hinanden

07-11-2014
Som et supplement til Arbejdsmiljørådets spørgeskema fra 2011 om social kapital på arbejdspladsen, har NFA videreudviklet endnu et spørgeskema om social kapital. Med dette skema kan man måle forskellige former for social kapital på arbejdspladsen. De to spørgeskemaer supplerer hinanden. Samtidigt er der nu udarbejdet en vejledning i anvendelse af det nye spørgeskema.

Sosu-assistent taler med ældre borger. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox.

Forskning i social kapital på arbejdspladsen

Social kapital på arbejdspladsen er et emne, der har fået megen opmærksomhed i Danmark, men det er først indenfor de seneste år, at der er blevet forsket i emnet. I 2008 udgav Arbejdsmiljørådet og NFA ’Hvidbog om virksomhedernes sociale kapital’, og i forlængelse heraf udviklede NFA i 2011 et spørgeskema for Arbejdsmiljørådet til måling af den sociale kapital på arbejdspladsen. I 2014 supplerede NFA med endnu et spørgeskema, der findes i tre versioner, og som kan måle på forskellige former for social kapital på arbejdspladsen.

Det forklarer seniorforsker Vilhelm Borg, som har stået i spidsen for arbejdet med det nye spørgeskema. Han har netop færdiggjort arbejdet med en vejledning til spørgeskemaet, så det bliver nemt at anvende.

Arbejdsmiljørådets spørgeskema fra 2011

Arbejdsmiljørådets spørgeskema fra 2011 indeholder tolv spørgsmål og kan anvendes til at måle den samlede sociale kapital på arbejdspladsen. På den måde opnår man at få et enkelt udtryk for arbejdspladsens samlede sociale kapital.

Seniorforsker Vilhelm Borg uddyber:
”De mere specifikke resultater for den sociale kapital kan gå tabt i den samlede mængde social kapital. Fx ved man ikke præcist, hvor den sociale kapital forefindes, eller om den er god i nogle afdelinger eller teams og dårlig i andre. Det kan man finde ud af ved at bruge en af de tre versioner af det nyudviklede spørgeskema.”

NFA har videreudviklet metoder til måling af social kapital

Seniorforsker Vilhlem Borg fortæller, at han og hans kolleger har videreudviklet den nye metode til måling af den sociale kapital ved at tage udgangspunkt i Arbejdsmiljørådets spørgeskema fra 2011 og ved at inddrage viden fra organisationspsykologien.  De nye versioner indeholder henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål. De nye versioner af spørgeskemaet gør det muligt at måle den sociale kapital på teams og afdelingsniveauer i virksomheden..

Seniorforsker Vilhelm Borg forklarer:
”Uanset om man bruger Arbejdsmiljørådets spørgeskema eller et af de nyudviklede, viser vore udregninger, at det samlede resultat for arbejdspladsen stemmer overens.”

Overensstemmelse mellem resultater af spørgeskemaer

På den måde har Vilhelm Borg og han kollegaer på NFA taget højde for, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem de resultater, der opnås ved brug af et af de nye spørgeskemaer og ved brug af Arbejdsmiljørådets spørgeskema.

De nye spørgeskemaerne er ind til videre udviklet og afprøvet i plejesektoren, og metoden er dokumenteret i en lektørbedømt rapport.  Spørgeskemaerne kan med dette forbehold anvendes af alle virksomheder, der omfatter mindst én afdeling, arbejdsenhed eller team, og de vil i de kommende år blive afprøvet og tilpasset andre brancher.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her