FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2015

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2015.

Nyhederne udsendes ugentligt med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA'.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2015

21-12-2015 Pålidelige metoder til at måle luftbårne partiklers overfladeareal efterlyses
18-12-2015 Luftfugtighed har stor betydning for, hvor meget nanomaterialer støver
18-12-2015 Nye resultater fra undersøgelsen ’Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2014 (VAI2014)’
18-12-2015 Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nedsætter ikke risikoen for hjertetilfælde og depression peger to nye danske studier på
17-12-2015 Temamøde om risikovurdering og risikohåndtering af nanomaterialer
16-12-2015 Mange timer foran computeren i fritiden kan give søvnproblemer
15-12-2015 Stærkt sammenhold i sjakket påvirker sikkerheden på landets byggepladser
15-12-2015 Fysisk krævende job øger kvinders risiko for hjertesygdomme
14-12-2015 Langvarig inflammation efter udsættelse for carbon black nanopartikler
09-12-2015 Skiftearbejdere får færre tilbud om forbedringer af arbejdsmiljøet end folk med dagarbejde
04-12-2015 Lærerne oplever mindre støj ved akustisk renovering af klasselokalet
02-12-2015 Færre smerter med fysisk og kognitiv træning samt mindfulness på jobbet
01-12-2015 ’Telt’ beskytter effektivt mod spredning af partikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet
27-11-2015 Depressive symptomer hænger sammen med ønsket om efterløn
25-11-2015 Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er nogenlunde lige farlige at indånde
23-11-2015 Mors stress under graviditeten er måske en risikofaktor for allergiske sygdomme hos barnet
19-11-2015 Åndedrætsværn med filtreret luftforsyning kan beskytte mod nanomaterialer i arbejdsmiljøet
18-11-2015 Engelsksproget foredrag om stress, søvn og sundhed den 3. december 2015
17-11-2015 App skal mindske smerter i lænden
12-11-2015 TiO2 nanopartikler spredes fra lungerne til lever og hjerte
11-11-2015 Fællestræning på arbejdspladsen gør arbejdet mindre anstrengende
10-11-2015 Ph.d-forsvar om de fysiologiske effekter af at have flere nattevagter i træk
09-11-2015 Kulstofbaserede nanomaterialer kan muligvis skade graviditet og foster
03-11-2015 Ph.d.-forsvar om metode til at undersøge samspillet mellem nanopartikler og væskefilm i lungerne
02-11-2015 Nanopartiklers påvirkning af moder og foster bør undersøges
28-10-2015 Sammensætningen af bakterier og svampe i støv kan udløse luftvejssyndromet ODTS
23-10-2015 En god arbejdsdag er at gøre en forskel for borgerne
21-10-2015 Gå-hjem-møde om perspektiver på ’Arbejdstid’
14-10-2015 Sofa på recept til stressede kvinder
14-10-2015 Model kan muligvis forudsige udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet
13-10-2015 Kønnet er med til at bestemme din fremtid på jobbet
08-10-2015 Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal ses med nye øjne
06-10-2015 Forventninger til smerter kan give ondt i muskler og led
05-10-2015 Ph.d.-forsvar om smerte som en kollektiv vane
29-09-2015 Udbrændthed på jobbet hænger sammen med øget sandsynlighed for at komme i behandling med antidepressiv medicin
28-09-2015 Temamøde om måling af partikler fra forbrændingsmotorer
22-09-2015 Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred
22-09-2015 Ny forebyggelsespakke: En skole uden vold og trusler
21-09-2015 Gå-hjem-møde på NFA om arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa
21-09-2015 Ph.d.-forsvar om måling af nanopartikler i luften og brug af modeller
18-09-2015 Indeklima i kontormiljøer – se oplæg fra gå-hjem-møde på video
16-09-2015 Ph.d.-forsvar om observeret arbejdsmiljø i ældreplejen og depressive symptomer blandt SOSU’er
16-09-2015 Ph.d.-forsvar om en ny metode til at forebygge ondt i ryggen blandt SOSU’er
14-09-2015 Flere måder at begrænse partikler i luften ved produktion af maling
08-09-2015 Gå-hjem-møde om måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde
07-09-2015 Ph.d.-forsvar om effekten af konditionstræning på puls under arbejde og andre risikofaktorer for hjertekarsygdom
04-09-2015 Fysisk træning i arbejdstiden styrker relationer mellem kollegaer
02-09-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover: Se programmet og tilmeld dig nu
01-09-2015 Stillesiddende arbejde medfører tilsyneladende ikke øget risiko for tidlig død
25-08-2015 Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover
24-08-2015 Lange, lige nanorør udfordrer kroppens forsvarssystem
18-08-2015 Brandfolks påvirkning fra røg skal kortlægges
14-08-2015 Gå-hjem-møde om indeklima i kontormiljøer – nye danske og internationale erfaringer
12-08-2015 Kulstofnanorør, der er meget forskellige, har næsten samme effekter på mus
07-08-2015 Får man ondt i ryggen af at sidde meget ned på jobbet?
04-08-2015 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark – se oplæg fra gå-hjem-møde på video
30-06-2015 Faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø kan forstyrre din nattesøvn
29-06-2015 Velbesøgt gå-hjem-møde om ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’
25-06-2015 Fleksibel arbejdstid gavner ældre arbejdstagere
18-06-2015 Kan mangel på søvn give smerter i muskler og led?
12-06-2015 Flerstrenget indsats i ældreplejen gav medarbejdere mindre ondt i ryggen
10-06-2015 International konference om arbejdstid skudt i gang
08-06-2015 Mobning på arbejdspladsen kan få folk til at gå syge på arbejde
01-06-2015 Fleksibel træning på arbejdspladsen nedsætter smerter og øger muskelstyrke og udholdenhed
28-05-2015 Dobbelt tiltrædelsesforelæsning om arbejdsrelateret astma og kronisk syge på arbejdsmarkedet af to nye professorer på NFA
27-05-2015 Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ (AH 2014)
21-05-2015 Ph.d.-forsvar om toksikogeonomisk vurdering af kulstofnanorørs effekt på helbredet
20-05-2015 Gå-hjem-møde om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014
19-05-2015 Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer
11-05-2015 Risikoen for førtidspension er betydeligt højere for folk med diabetes (sukkersyge)
08-05-2015 Oplæg fra gå-hjem-møde om forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladsen er nu på video
05-05-2015 Høje krav og lav kontrol på arbejdet medfører formentlig ikke alvorlige tilfælde af astma
29-04-2015 Oplevelsen af høje krav og lav kontrol på arbejdet giver øget risiko for type 2 diabetes – uanset livsstil
24-04-2015 Oplevelsen af høje krav og lav kontrol i arbejdet giver øget risiko for blodprop i hjernen
22-04-2015 Risikoen for langvarigt sygefravær blandt kvindelige medarbejdere i ældreplejen stiger ved rygning, lav fysisk aktivitet og under-/overvægt
21-04-2015 Meget siddetid på jobbet og i fritiden er relateret til smerter i nakke og lænd
17-04-2015 Endagsseminar om skiftearbejde, trivsel og helbred
15-04-2015 Skjulte og diffuse symptomer hos personer med sygdom i skjoldbruskkirtlen gør nedsat arbejdsevne svær at håndtere
14-04-2015 Sæt den sygemeldte med stress og depression i centrum for indsatsen med at komme tilbage til arbejdet
10-04-2015 Arbejdsrelateret muskel-og skeletbesvær er udbredt blandt tandlæger i Kina
08-04-2015 Behov for forskning i seniorers arbejdsliv afdækket
07-04-2015 Ny screeningsmetode til identifikation af carcinogene organiske opløsningsmidler
25-03-2015 Ingen sammenhæng mellem at stå foroverbøjet og smerter i lænden
24-03-2015 Forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladsen – behov for nytænkning?
23-03-2015 Grænseværdier skal sikre bedre luftkvalitet i bygninger
19-03-2015 Indflydelse på egen arbejdstid er godt for det psykosociale arbejdsmiljø hos skiftearbejdere
16-03-2015 Nu skal SOSU’erne inspirere forskerne
10-03-2015 Skræddersyet trivselsmåling gjorde det lettere at forbedre arbejdsmiljøet
09-03-2015 TiO2-nanopartiklers størrelse og samlede overfladeareal afgørende for lungerespons
05-03-2015 Dansk Center for Nanosikkerhed og kampagne mod vold fortsætter
04-03-2015 Langvarig effekt på smerter af styrketræning på arbejdspladsen
03-03-2015 Nyt projekt om oplæring af unge i sikkerhed på arbejdet
02-03-2015 15 typer kulstofnanorør screenet for mulige effekter på helbredet
25-02-2015 Fremtidig evaluering af helbredsmæssige effekter af nanomaterialer
24-02-2015 Sundhedsfremme på arbejdspladsen anvendes i lige så høj grad af folk med skiftende arbejdstider som af folk med fast dagarbejde
19-02-2015 Sygemeldte med psykiske helbredsproblemer blev ikke hurtigere selvforsørgende med koordineret indsats
17-02-2015 Lave koncentrationer af carbon black nanopartikler giver DNA-skader i muselunger
16-02-2015 Stillesiddende arbejde påvirker kvinders BMI
13-02-2015 Lange arbejdsuger kan medføre et risikabelt alkoholforbrug
12-02-2015 Alternativ metode til at screene lungetoksiske stoffer i sprayprodukter
12-02-2015 Kulstofnanorør på WHO’s liste over mulige kræftfremkaldende stoffer
09-02-2015 Nanopartikler i arbejdsmiljøet påvirker muligvis mænds sædkvalitet
03-02-2015 Ledelsens opbakning til fysisk træning i arbejdstiden er afgørende
28-01-2015 WINC - Nyt netværk for arbejdstidsforskere i de nordiske lande
26-01-2015 Maleres børn har formentlig ikke øget risiko for medfødte misdannelser
22-01-2015 Ny international evaluering af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
22-01-2015 Fælles fodslag i PEROSH om målemetoder af fysiske krav i arbejdet
21-01-2015 Nye forebyggelsespakker til frisørsaloner og tekstil- og papirbranchen
20-01-2015 Elastiktræning på arbejdspladsen blev generelt godt modtaget af kontormedarbejdere med smerter i nakke og skuldre
19-01-2015 Fysisk træning sammen med kolleger på arbejdspladsen er mere effektivt end at træne hjemme
14-01-2015 Kun små mængder af titaniumdioxid nanopartikler optages fra tarmen
12-01-2015 Oplevelsen af retfærdighed på jobbet kan medføre mindre sygefravær blandt mænd med depressive symptomer
07-01-2015 Ph.d.-forsvar om hvordan sygemeldte med stress og depression oplever processen med at vende tilbage til arbejdet
06-01-2015 Forebyggelsespakker til landmænd og virksomheder inden for nærings- og nydelsesmidler
05-01-2015 Stress under graviditet kan sandsynligvis øge risiko for børneeksem
 05.01.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her