FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Behov for forskning i seniorers arbejdsliv afdækket

08-04-2015
En EU-ekspertgruppe, hvor NFA er repræsenteret, har afdækket huller i vores viden om, hvad der skal til for at få seniorer til at fortsætte længere på arbejdsmarkedet.

Ældre i job

Foto: Colourbox.

Tre fokusområder for forskning i seniorers arbejdsliv

Hvorfor fortsætter nogle seniorer længere på arbejdsmarkedet, mens andre stopper? 46 eksperter fra 11 lande har tre anbefalinger til den fremtidige forskning i seniorers arbejdsliv.

  • Forskningen skal skabe en mere nuanceret forståelse af det komplekse samspil mellem forskellige faktorer, der afgør, om seniorer vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet eller forlader det.
  • EU-landende skal forbedre grundlaget for tværnationalt samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling ved at sikre en mere ensartet prioritering af forskning i seniorer og arbejdsliv landene imellem.
  • Der mangler forskningsbaseret viden inden for en række væsentlige temaer, som derfor bør prioriteres. Det drejer sig især om viden, der kan anvendes som grundlag for initiativer, der kan forbedre seniorers muligheder og motivation for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Seniorer spiller en vigtig rolle for fortsat udvikling

Baggrunden for anbefalingerne er et kraftigt fokus på befolkningsudviklingen i EU – og med god grund. Otto Melchior Poulsen er chefkonsulent på NFA, medlem af ekspertgruppen og en af hovedkræfterne bag en dansk landerapport om emnet. Han siger:

”Vores forventede levetid stiger, og borgere i Europa har generelt et bedre helbred end tidligere. Befolkningerne i Europa kommer gradvist til at bestå af færre unge og flere ældre. Alligevel er det mindre end halvdelen af seniorerne, der fortsætter på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Mange lande har derfor erkendt, at det er nødvendigt at øge andelen af seniorer på arbejdsmarkedet for at kunne opretholde økonomisk vækst, velstand og social udvikling”.

Ekspertgruppe nedsat af EU forskningssamarbejde

EU’s Joint Programming Initiative ”More years, better lives’ er et forskningssamarbejde mellem 13 EU-medlemslande, der fokuserer på de demografiske udfordringer og en aldrende arbejdsstyrke. De har bedt de 46 eksperter fra 11 lande om at definere behovet for ny forskningsbaseret viden om, hvordan man kan forlænge seniorers arbejdsliv på en bæredygtig måde.

Landerapport for Danmark

Ekspertgruppens anbefalinger er udarbejdet på baggrund af 11 landerapporter, der vurderer de enkelte landes behov for forskning på området. Landerapporten for Danmark er udarbejdet af forskere fra NFA. De fremhæver tre områder, hvor der er særligt behov for mere forskningsbaseret viden:

  • Seniorer, der er i arbejde med kronisk sygdom og funktionelle begrænsninger - denne del af arbejdsstyrken vil stige i takt med, at befolkningen bliver ældre.
  • Årsager til og barrierer for, at arbejdsgiverne i højere grad end i dag vil vælge at ansætte og fastholde seniorer.
  • Effektive politikker og initiativer på arbejdspladsen i forhold til at styrke rekruttering af seniorer og forlænge deres arbejdsliv.

”Meget tyder på, at seniorer over 55 år – og især over 60 år - har svært ved at finde ny beskæftigelse, hvis de mister deres arbejde. Vi ved ikke, hvorfor virksomhederne generelt er meget tilbageholdende med endog at indkalde seniorer til jobsamtaler. Det centrale spørgsmål er ”Hvad skal der konkret til for, at virksomhederne i højere grad vil ansætte og fastholde seniorer?” Et fyldestgørende svar er nødvendigt for at kunne formulere effektive politikker og understøtte effektive initiativer på arbejdspladserne", siger Otto Melchior Poulsen.

Læs ekspertgruppens rapporter og anbefalinger

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Otto Melchior Poulsen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her