FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Dieselpartikler og carbon black nanopartikler er nogenlunde lige farlige at indånde

25-11-2015
Dieselpartikler udløser de samme reaktioner i mus som carbon black nanopartikler, når mus får partiklerne ned i lungen, viser undersøgelse. Det tyder derfor på, at carbon black påvirker vores helbred på samme måde som dieselpartikler, hvis vi får dem ned i lungerne.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox 

Af Kirsten Rydahl

Mange bliver udsat for partikler fra dieseludstødning i arbejdsmiljøet, ligesom dem, som bor i bymæssig bebyggelse, også kan være udsat for dieselpartikler i omgivelserne. Indånding af dieselpartikler kan derfor potentielt have stor betydning for vores helbred.

Dieselpartiklers helbredsmæssige effekt er velundersøgt. Resultaterne viser, at udsættelse for dieselpartikler øger risikoen for at få luftvejssygdom, hjertekarsygdom, sygdom i nervesystemet og reproduktive sygdomme som fx nedsat sædkvalitet. Derudover har Verdenssundshedsorganisationens (WHO’s) ekspertgruppe i klassificering af kræftfremkaldende stoffer (IARC) for nylig klassificeret indånding af partikler fra dieseludstødning som kræftfremkaldende for mennesker (gruppe 1).

Sammenlignelige resultater

Forskere bl.a. fra Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA har tidligere undersøgt de reaktioner, som carbon black nanopartikler udløser i mus, når de får partiklerne ned i lungerne, og de kan se mange paralleller i forhold til dieselpartikler. Partikler fra dieseludstødning består af en kerne af kulstof ligesom carbon black samt forskellige metaller og tjærestoffer. Forskerne har derfor undersøgt dieselpartikler på præcis samme måde for at kunne sammenligne farligheden af de to typer partikler.

Dieselpartikler udløser samme reaktioner som carbon black

Resultaterne viser, at dieselpartikler udløser de samme reaktioner hos mus, der fik partiklerne ned i lungerne, som carbon black nanopartikler. Musene fik en længerevarende betændelsestilstand i lungerne, der opstod DNA-skader i lungevævet og der opstod et såkaldt akutfaserespons (kroppens normale måde at bekæmpe fx infektion på) i lungerne.

- Eneste forskel på de to typer partikler var, at perioden med en øget forekomst af DNA-skader var kortere efter udsættelse for dieselpartikler sammenlignet med carbon black nanopartikler, forklarer Ulla Vogel, professor og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA.

Samme effekt for vores helbred

At de to typer partikler udløser de samme reaktioner i mus betyder, at forskerne kan trække på den viden, der allerede er om dieselpartiklers helbredsmæssige effekter på mennesker fra epidemiologiske studier, når de på baggrund af dyreforsøg skal vurdere de mulige effekter for mennesker af at indånde carbon black nanopartikler.

- Vores resultater tyder derfor på, at indånding af carbon black nanopartikler har samme helbredseffekter for mennesker som indånding af partikler fra dieseludstødning, forklarer Ulla Vogel.

Læs den videnskabelige artikel

Kyjovska ZO, Jacobsen NR, Saber AT, Bengtson S, Jackson P, Wallin H & Vogel U. DNA strand breaks, acute phase response and inflammation following pulmonary exposure by instillation to the diesel exhaust particle NIST1650b in mice. Mutagenesis 2015, 30(4): 499-507. doi:10.1093/mutage/gev009.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her