FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Grænseværdier skal sikre bedre luftkvalitet i bygninger

23-03-2015
EU-ekspertgruppe har udviklet forslag til, hvordan EU-landene kan fastsætte fælles grænseværdier for afgasning af kemiske stoffer til indeluften fra byggematerialer og forbrugerprodukter.

Colourbox

Flere kemiske stoffer i luften i bygninger

Kemiske stoffer fra både byggematerialer, forbrugerprodukter og andre kilder som tobaksrøg og skimmelsvamp forurener i stigende grad i indeluften i boliger, skoler, kontorer og andre former for bygninger. Årsagen er blandt andet, at vi bygger mere energirigtigt, så vores bygninger er blevet mere lufttætte og luften bliver ikke udskiftet så hurtigt som tidligere. Det er godt for varmeregningen men måske ikke så godt for vores helbred. For byggematerialer, møbler m.m. afgiver kemiske stoffer til indeluften, som kan være sundhedsskadelige. Derfor har en europæisk ekspertgruppe udarbejdet en skabelon for at harmonisere testning og dertil hørende grænseværdier for afgasningen.

Fælles måde at regulere kemiske stoffer i indeluften i EU

De nuværende regler for regulering af afgasning af kemiske stoffer fra byggematerialer og forbrugerprodukter varierer fra land til land. EU-ekspertgruppen har derfor udviklet forslag til en ny fælles metode, som EU-landene kan anvende til at regulere afgasningen.

”Målet er at få så mange lande i EU som muligt til at bruge metoden, så vi får nogle fælles regler for, hvor meget afgasningen af et bestemt kemisk stof, der må være fra fx en sofa eller et vinylgulv. Det er både vigtigt for de virksomheder, som producerer produkterne og for forbrugerne, som kan blive syge af at købe dem”, siger indeklimaforsker Peder Wolkoff, NFA, der er et af medlemmerne i ekspertgruppen.

Forslag til grænseværdier for 82 kemiske stoffer

Ekspertgruppen har udarbejdet:

  • en køreplan for at opbygge en fælles liste over kemiske stoffer og deres grænseværdier for afgasning, som bygger på eksisterende procedurer fra en række lande
  • forslag til grænseværdier for afdampning af 82 forskellige kemiske stoffer baseret på veldokumenteret viden
  • en fleksibel ramme, så det bliver nemt at opdatere listen over kemiske stoffer med ny viden og nye stoffer.

Nemt at anvende

Derudover har ekspertgruppen udviklet konkret materiale til myndigheder og virksomheder:

  • en definition af EU-grænseværdien for afgasning
  • et datablad for hvert enkelt kemiske stof, som sammenfatter relevante toksikologiske oplysninger om stoffets sundhedsskadelige effekter og den valgte kritiske effekt, som grænseværdien er baseret på
  • et faktaark med standardiserede oplysninger, som giver et klart overblik over hvert enkelt stof.

Læs mere

Samarbejde mellem forskere og industri

Metoden er udviklet i samarbejde mellem en ekspertgruppe med forskere fra 17 EU-lande samt repræsentanter fra byggeindustrien, The European Chemical Industry (CEFIC) og EU’s Directorate General for Enterprise and Industry (DG ENTR).

Yderligere oplysninger

Indeklimaforsker Peder Wolkoff, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her