FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kønnet er med til at bestemme din fremtid på jobbet

13-10-2015
Kvinder er ansat i det offentlige, mænd i det private. Arbejdsmarkedet er skarpt kønsopdelt ligesom uddannelsessystemet og arbejdet i familien. Men der er også positive udviklingstræk. Det kom frem på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø.

Af Hanna Sigga Madslund

Kønsopdelt arbejdsmarked - Colourbox

Foto: Colourbox.

Unge kvinder er i dag lige så veluddannede som unge mænd. Kvinderne arbejder på skoleområdet og med social og sundhed, samtidig med at de stiger i jobhierarkierne på grund af deres lange uddannelser. Mænd tager stigende del i familielivet, og kvinder og mænd i kønsutraditionelle fag, baner vejen, fx når kvinder går ind i malerfaget eller mænd bliver sygeplejersker.

Det er den vej udviklingen går, men det tager tid at bryde de traditionelle mønstre. For der eksisterer stadigt i dagens Danmark en markant arbejdsfordeling, der følger de to køn. Man kan sige at kønnet bestemmer vores fremtidige job. Det er en fordeling, som definerer ens uddannelse og senere jobstatus og funktion, og som også afspejles i hjemmet.

Sådan opsummerede seniorforsker Helle Holt fra Statens Institut for Velfærd, SFI, sine analyser af tilgængelige data i de skandinaviske lande om det kønsopdelte arbejdsmarked.

Kvinder og mænd er i forskellige sektorer og brancher

Seniorforsker Helle Holt gæstede NFA på heldagsmødet den 30. september om kvinders arbejdsmiljø, før, nu og fremover i anledning af 100-året for kvinders valgret i Danmark. Hun opsummerede videre: 

-Det kønsopdelte arbejdsmarked betyder dels, at kvinder og mænd er placeret i forskellige sektorer og brancher samt i forskellige jobs på arbejdspladsen. Og dels at kvinder har en større sandsynlighed end mænd for at ende i bunden af jobhierarkiet, mens mænd har en større sandsynlighed for at ende i toppen. Endelig har kvinder stadig hovedansvaret for arbejdet i familien.

Mænd og kvinder bliver ved deres læst

Generelt er kvinder beskæftiget i den offentlige, mens vi finder mændene i den private sektor indenfor håndværk, teknik og transport, sagde Helle Holt. Hun pegede på, at udviklingen lige nu går mod en polarisering samtidig med, at både kvinder og mænd vælger indenfor de samme fagområder, som de altid har gjort. Det gør de, selvom stort set lige mange kvinder og mænd i dag tager en lang videregående uddannelse og generelt bliver bedre uddannede.

- SOSU’erne bliver sygeplejersker. Og automekanikere bliver ingeniører. Vi flytter sjældent på tværs af det kønsopdelte uddannelsessystem, hvor mænd er overrepræsenteret i erhvervsuddannelserne og kvinder på de mellemlange uddannelser.

Men der er også en restgruppe, som vi kommer til at se mere til.

-Og det er den stigende gruppe af mænd uden uddannelse. Der forsvinder simpelthen job til gruppen af mænd uden uddannelse. Det så vi tydeligt under finanskrisen, hvor de velbetalte ufaglærte job inden for bygge og anlæg forsvandt. Pludselig var der flere ledige mænd end kvinder, sagde Helle Holt.

Flere mænd med ledelsesansvar

Tal fra bl.a. Lønkommissionens arbejde viser, at mænd ansat i den offentlige sektor har en større sandsynlighed for at blive ledere, uanset fag og branche, selv på områder, som er kvindedominerende.

-Hvis vi ser på tretten jobområder i den offentlige sektor, så er mellem 80og 93 procent af de ansatte i social og sundhed, kontor og IT kvinder, mens mænd dominerer i forsvaret, politi og fængsler og blandt læger. Ser man på hvor stor en andel af medarbejderne, der har ledelsesansvar, så er der blandt SOSU’er, kontor og IT mellem 10 og 17 procent, mens der er 56 procent i forsvaret og blandt læger.

Det starter i familierne

Selv i 2015 har kvinder stadigt det følelsesmæssige og praktiske hovedansvar i familierne, hvorimod mænd har hovedansvaret for at forsørge familien, forklarede Helle Holt.

-Kønsarbejdsdelingen mellem mænd og kvinder i familierne kan aflæses på arbejdsmarkedet. Man kan sige, at vi som mand eller kvinde forventer nogle bestemte ting af arbejdsmarkedet. Hvis man fx er uddannet sygeplejerske og arbejder i sundhedssektoren, så ved man på arbejdspladsen, at her skal arbejde og familieliv passe sammen. Mændene, derimod, forventer man, vil gøre karriere og tjene mange penge. Det afspejles i en større familie/kvindevenlighed i den offentlige sektor og en mindre i den private sektor.

-Både kvinder og mænd tager til efterretning, hvad der er muligt på arbejdsmarkedet, og det afspejler man i sin livsførelse, og samtidigt fastlåser man hinanden i de stereotype mønstre, sagde Helle Holt.

Det kønsopdelte arbejdsmarked er en udfordring 

To arbejdsmarkeder med forskellige arbejdsvilkår og forskelligt arbejdsmiljø medfører

  • Flaskehalse og et ufleksibelt arbejdsmarked.
  • Et smalt rekrutteringsgrundlag.
  • En skæv fordeling af ledighed, arbejdstid, familievenligheden på arbejdspladserne og helbred.
  • Lønforskelle mellem kvinder og mænd.
  • Manglende udnyttelse af begge køns ressourcer og erfaringer.

Kilde: Helle Holt, SFI.

Se seniorforsker Helle Holts power points

Det kønsopdelte arbejdsmarked – Hvordan ser det ud i dag og fremover?

Yderligere oplysninger om heldagsmødet

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her