FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Lange arbejdsuger kan medføre et risikabelt alkoholforbrug

13-02-2015
Mennesker, som arbejder 48 timer eller mere hver uge, har omkring 12 procent øget risiko for at drikke alkohol i mængder, der kan skade helbredet sammenlignet med mennesker, som arbejder 35 til 40 timer om ugen. Det viser resultater af det hidtil største studie om emnet på internationalt plan.

Sent arbejde

Foto:Colourbox.

Største undersøgelse om arbejdslængde og alkohol til dato

Mennesker, der har lange arbejdsuger på mere end 48 timer om ugen, har større risiko for at øge deres alkoholforbrug, så det medfører en helbredsrisiko sammenlignet med mennesker, der arbejder 35-40 timer om ugen.

Det konkluderer et internationalt hold af forskere, som har gennemført den hidtil største undersøgelse til dato om sammenhængen mellem lange arbejdsuger og forbruget af alkohol. Det er et internationalt hold af forskere, som har analyseret både publicerede og upublicerede data om personer fra Europa, Nordamerika, Asien og Australien.

Definition af risikabelt alkoholforbrug
Et risikabelt alkoholforbrug bliver defineret forskelligt i de enkelte studier i artiklen, som indgår i undersøgelsen. I 18 af 20 prospektive studier har forskerne dog haft mulighed at selv at definere et risikabelt alkoholforbrug som mere end 14 genstande pr. uge for kvinder og mere end 21 genstande pr. uge for mænd. Et sådant alkoholforbrug kan i følge litteraturen på området øge risikoen for bl.a. helbredsskader, familiære problemer, vold, trafikulykker, udgifter til sundhedsvæsenet, nedsat arbejdsevne og permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet.

Forskerne bag undersøgelsen analyserede

  • 61 tværsnitsstudier, hvor arbejdstiden og risikabelt alkoholforbrug blev målt på samme tidspunkt. Disse studier repræsenterer 333.693 personer fra 14 lande stater i hhv. Asien, Australien, Nordamerika og Europa, inklusiv Danmark.
  • 20 prospektive studier, hvor arbejdstiden blev målt først og nye tilfælde af risikabelt alkoholforbrug blev målt på et senere tidspunkt. Disse studier repræsenterer 100.602 personer fra 9 lande i hhv. Australien, Nordamerika og Europa, inklusiv Danmark.

Resultater

  1. Resultaterne fra de 61 tværsnitsstudier viser, at lange arbejdstider hænger sammen med en 11 procents forhøjet risiko et risikabelt alkoholforbrug sammenlignet med normale arbejdstider.
  2. Resultaterne fra 18 af de 20 prospektive studier, hvor forskerne fik adgang til de originale data og derfor kunne bruge den samme definition af både lange arbejdstider og risikabelt alkoholforbrug i alle studier (dvs. 14 genstande om ugen for kvinder og mere end 21 genstande om ugen for mænd), viste, at
  • mennesker, som arbejder mellem 48 og 54 timer om ugen har 13 procents højere risiko for at begynde et risikabelt alkoholforbrug sammenlignet med mennesker, der arbejder indenfor normal arbejdstid (35- 40 timer om ugen),
  • mennesker, som arbejder mere end 55 timer om ugen, har 12 procents højere risiko for at begynde et risikabelt alkoholforbrug sammenlignet med mennesker, der arbejder indenfor normal arbejdstid (35- 40 timer om ugen).

I resultaterne var der ingen statistisk signifikant forskel med hensyn til køn, aldersgrupper eller socioøkonomiske grupper, geografisk region mv.

Banebrydende viden om arbejdstid og helbredsadfærd

Professor Reiner Rugulies, NFA, som er en af forskerne bag studiet, siger:

"Vores undersøgelse er banebrydende for vores viden om sammenhængen mellem arbejdstider og problematisk helbredsadfærd. Inden vi gennemførte dette studie var der kun publiceret to prospektive studier om arbejdstid og alkoholforbrug, og nu har vi pludselig data fra tyve prospektive studier med mere end 100.000 deltagerne. ”

2 millioner med risikabelt alkoholforbrug

”En øget risiko på 12 procent i forhold til at udvikle et risikabelt alkoholforbrug ved lange arbejdsuger, er ikke en særlig høj risiko, understreger professor Reiner Rugulies. Han henviser dog til professor Cassandra Okechukwu fra Harvard School of Public Health, som i en kommentar til undersøgelsen skriver, at procenttallet ikke desto mindre svarer til, at lange arbejdstider bidrager til, at mere end to millioner mennesker, som ikke tidligere har drukket for meget, vil udvikle et risikabelt alkoholforbrug i de 14 lande, som analyserne omfatter.

”En begrænsning i forhold til vores resultater er, at næsten alle målinger i de forskellige studier af arbejdstiden er selvrapporterede data fra spørgeskemaer. De kan være upræcise, da det er folks egne oplysninger om deres arbejdstid, der ligger til grund”, forklarer Reiner Rugulies. På NFA er vi for øjeblikket i gang med en nyt, stort studie, hvor vi bruger ansattes komme- og gåtidspunkter fra registerstudier til at måle folks arbejdstider mere præcis.

Næste skridt er at undersøge årsagen til alkoholforbruget

Men hvorfor har mennesker med lange arbejdstider et mere risikabelt alkoholforbrug end andre? At besvare dette spørgsmål, er næste skridt i forskningen, siger Reiner Rugulies. Han uddyber:

”En forklaring kan være, at lange arbejdstider øger risikoen i alle jobtyper, fordi man generelt har brug for at geare ned og falde til ro efter mange timers arbejde. Men det kan også være, at lange arbejdstider kun fører til et risikabelt alkoholforbrug, hvis man samtidigt er på en arbejdsplads med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. I disse tilfælde kan alkoholen bruges til at neddæmpe de negative følelser, man oplever på sin arbejdsplads.

Læs den videnskabelige artikel – den er frit tilgængelig på nettet i open access

Virtanen M. et al. Long working hours and alcohol use: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. BMJ 2015;350:g7772 doi: 10.1136/bmj.g7772

Læs kommentaren til den videnskabelige artikel

'Long working  hours are linked to risky alcohol consumption' af professor Okechukwu fra Harvard School of Public Health, BMJ 2015, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g7800

Læs mere om NFAs forskningen i arbejdstid og helbred

www.arbejdsmiljoforskning.dk/arbejdstid

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her