FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ledelsens opbakning til fysisk træning i arbejdstiden er afgørende

03-02-2015
Fysisk træning på arbejdspladsen i arbejdstiden bør tydeligt bakkes op af ledelsen for at blive en succes. Arbejdskulturen er nemlig en afgørende barriere for at deltage i træningen. Det viser resultater af interviews med kontormedarbejdere, der har deltaget i fysisk træning på arbejdspladsen.

Motion med kollegaer

Foto: Colourbox.

Faktorer og barrierer for fysisk træning på arbejdspladsen

Fysisk træning i arbejdstiden eller ej? Hvilke faktorer og barrierer motiverer eller demotiverer medarbejdere til at deltage i intensiv fysisk træning på arbejdspladsen i arbejdstiden med det mål at forbygge eller nedsætte deres muskel- og skeletbesvær? Det ønskede forskere fra Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø at finde svar på gennem interview med kontormedarbejdere, der havde deltaget i styrketræning i arbejdstiden.

Hvad betyder arbejdskultur?
Begrebet arbejdskultur er et ret kompleks begreb, som grundlæggende handler om, hvordan medarbejdere og ledelse kommunikerer, italesætter og handler i forhold til forskellige dele af arbejdslivet – inklusiv i forhold til nye tiltag fra ledelsen, som eksempelvis fysisk aktivitet.

Fokus må rettes mod ledelsens opbakning

Resultaterne af interviewene viste bl.a., at

  • det er vigtigt at sikre, at virksomhedens øverste ledelse tydeligt bakker op hele vejen fra den øverste ledelse via mellemlederne til medarbejderne.
  • der er behov for, at ledelsen gør hensigten med at indføre styrketræning tydelig, og at den aktuelle indførelse af træningen er i tråd med hensigten og har et niveau, der er muligt at gennemføre.
  • det er vigtigt, at den øverste ledelse og mellemlederne organiserer træningen og sikrer fleksibilitet, så medarbejderne frit kan deltage i træningen, når det passer dem i løbet af arbejdsdagen.
  • den største barriere for deltagelse var den interne arbejdskultur.

Skal være legalt at træne

En 52-årig kvindelig deltager i studiet udtalte sig om at træne i fællesskab på arbejdspladsen:

”…. det er nok lidt en holdningsændring hos folk… indenfor de her stive systemer at (sørge for), at det er helt legalt, at du går ned og bruger 20 minutter 3 gange om ugen for at forebygge skader. Og der er nok også en barriere inderst inde. Nogen gange havde jeg selv dårlig samvittighed, fordi du faktisk ikke har tid. Men når du har meldt dig, så du bliver nødt til det, ikke?”

Interview med 18 kontormedarbejdere om styrketræning på arbejdet

Forskerne interviewede 18 medarbejdere med forskelligt stillesiddende kontorarbejde. Medarbejderne havde inden interviewet deltaget i et studie på arbejdspladsen, hvor de sammen med andre kontormedarbejdere – i alt 476 – styrketrænede på arbejdspladsen tre gange tyve minutter om ugen i tyve uge. 97 kontormedarbejdere udgjorde en kontrolgruppe, som ikke trænede. Interviewene handlede om, hvilke faktorer ved indførelsen af træningen, der motiverende folk til at deltage og hvilke, der var barrierer for deltagelse, i organisationen og hos den enkelte deltager.

Kortlægning før indførelse af fysisk træning i arbejdstiden

Før virksomheden sætter gang i et fysisk træningsprogram på arbejdspladsen i arbejdstiden, anbefaler forskerne bag studiet,

  • at virksomheden gennemfører en grundig kortlægning af hvilke behov, der er på den konkrete arbejdsplads
  • at medarbejdere og ledere sammen finder ud af, hvordan det bedst lader sig gøre i praksis.

Læs den videnskabelige artikel, som findes frit tilgængeligt på nettet (open access)

Bredahl TVG, Særvoll CA, Kirkelund L, Sjøgaard G and Andersen LL. When Intervention Meets Organisation, a Qualitative Study of Motivation and Barriers to Physical Exercise at the Workplace. Hindawi Publishing Corporation, The Scientific World Journal, Article ID 518561.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.

Læs mere

Om Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagne for forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her