FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nanopartiklers påvirkning af moder og foster bør undersøges

02-11-2015
Fostret bliver muligvis påvirket, hvis moderen indånder nanopartikler i arbejdsmiljøet tyder undersøgelser fra dyremodeller på. Men der mangler viden for at kunne vurdere risikoen for gravide kvinder, vurderer forskere, bl.a. fra NFA.

Af Kirsten Rydahl

Foto: Mikkel Østergaard
Foto: Mikkel Østergaard

Øget produktion og anvendelse af nanomaterialer øger risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Det er især nanopartikler, der ser ud til at kunne skade vores helbred.

Risiko for gravide kvinder og deres ufødte børn kan ikke vurderes

Det er alment anerkendt, at fostre kan være mere følsomme overfor påvirkninger fra kemikalier end voksne. Alligevel ved vi meget lidt om, hvordan tekniske (producerede) nanopartikler påvirker fostre. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om det udgør en helbredsmæssig risiko for gravide kvinder og deres ufødte børn, hvis kvinderne bliver udsat for nanopartikler i arbejdsmiljøet.

- Der er stor mangel på viden og opmærksomhed på denne del af nanoforskningen. Især fordi resultaterne fra de få undersøgelser, som er gennemført i dyremodeller, faktisk indikerer, at hvis drægtige hunmus bliver udsat for nanomaterialer, så kan det påvirke fostrets udvikling og få konsekvenser for afkommet senere hen i livet, forklarer Karin Sørig Hougaard, seniorforsker ved Dansk Center for Nanosikkerhed på NFA.

Eksisterende viden sammenfattet

Karin Sørig Hougaard har derfor sammen med en gruppe forskere fra ind- og udland sammenfattet den eksisterende viden om graviditet og nanopartikler. Formålet med sammenfatningen var at

  • klarlægge om det udgør en fare for graviditeten og fostrets udvikling, hvis moderen indånder tekniske (producerede) nanomaterialer
  • identificere organer i fostret, som kan blive påvirket ved, at moderen indånder nanopartikler - og som derfor bør undersøges nærmere
  • komme med anbefalinger til fremtidige strategier for at teste, om moders indånding af nanopartikler giver effekter på graviditet og foster.

Flere mulige sammenhænge

Manglen på viden om effekter af nanopartikler på graviditet/drægtighed og fostre gør, at det ikke er muligt at konkludere noget med sikkerhed. Men sammenfatningen viser blandt andet, at visse organer ser ud til at være særligt udsatte for påvirkning, hvis moderen indånder nanopartikler.

- Det gælder fx immunsystem, testiklernes produktion af sædceller og nervesystem. Men der er stort set ingen viden om, hvad det får af betydning for fostrets udvikling og eventuelle helbredsmæssige effekter for afkommet senere i livet, forklare Karin Sørig Hougaard.

Det ser også ud til, at partiklerne kan fremkalde et såkaldt inflammatorisk respons hos moderen, som kan påvirke fostret.

Teststrategi nødvendig

Øget produktion og anvendelse af nanomaterialer øger også risikoen for, at gravide kvinder kan blive udsat for nanopartikler i arbejdsmiljøet. Forskerne anbefaler derfor, at der bliver vedtaget en strategi som sikrer, at sammenhængen mellem moders indånding af nanopartikler og effekter på graviditet og foster bliver undersøgt. Det kræver imidlertid langt mere forskningsbaseret viden om dette emne.

- Problemet er, at vi ved så lidt, at vi ikke engang er i stand til at komme med forslag til en overordnet teststrategi, der kan danne grundlag for fremtidige undersøgelser, siger Karin Sørig Hougaard.

Læs den videnskabelige artikel

Hougaard KS, Campagnolo L, Chavatte-Palmer P, Tarrade A m.fl. A perspective on the developmental toxicity of inhaled nanoparticles. Reproductive Toxicology 2015;56:118-40. DOI: 10.1016/j.reprotox.2015.05.015

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFA, ksh@arbejdsmiljoforskning.dk, 3916 5217

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her