FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ (AH 2014)

27-05-2015
Resultaterne fra den danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø – ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ (AH 2014) bliver offentliggjort i dag. I alt 27.000 beskæftigede har deltaget i den anden måling i en serie af målinger, som bliver gennemført hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen skal danne grundlag for forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Glad medarbejder - foto af Thomas Tolstrup

Foto: Thomas Tolstrup.

Målinger af arbejdsmiljø og helbred

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’ er den anden måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen foregår ved, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stiller de samme spørgsmål til en stor gruppe tilfældigt udvalgte beskæftigede. Resultaterne bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske den fysiske og psykiske belastning på de danske arbejdspladser.

Resultater fra 27.000 beskæftigede

Resultaterne for 2014 er ligesom i 2012 baseret på en stikprøve af beskæftigede i Danmark på mellem 18 og 64 år. Disse personer fik tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2014’. Spørgeskemaet indeholdt 53 hovedspørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. NFA har analyseret svarene fra de 27.000 deltagere samt sammenlignet med svarene fra de 24.000 personer, der deltog i 2012.

Find alle 35 faktaark med tekst og tal om arbejdsmiljø og helbred 2014

Resultaterne er fordelt på 36 branchegrupper, 74 jobgrupper og på alder og køn, og de viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred.

Alle 35 faktaark om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, helbred og arbejdsevne samt arbejdsulykker og sikkerhedsklima.

Fakta om undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Danmarks Statistik.
  • Den indsamlede viden om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012-2020 vil blive brugt af myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og virksomheder til løbende at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.
  • Siden 1990 har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, analyseret danskernes arbejdsmiljø og helbred ved brug af spørgeskemaer.
  • Data kan bruges til at undersøge mange forskellige branchers eller jobgruppers arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

Analysechef Elsa Bach, NFA og analytiker Jesper Møller Pedersen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her