FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nye resultater fra undersøgelsen ’Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2014 (VAI2014)’

18-12-2015
Støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø, løftearbejde og den interne organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har gennemført spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2014’, som kortlægger danske virksomheders indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Faglærte medarbejdere i industrien - foto: Colourbox

8.100 arbejdspladser er blevet bedt om at udfylde NFA’s spørgeskema om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Resultaterne af undersøgelsen 'Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats  2014' tegner et detaljeret billede af danske virksomheders håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer og konkrete indsatser. I alt 8.100 arbejdspladser er blevet bedt om at udfylde NFA’s spørgeskema med 58 spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Over 4.300 repræsentanter for arbejdsgiver- og/eller -medarbejdersiden har i løbet af 2014 eller 2015 besvaret spørgeskemaet. Besvarelserne repræsenterer tilsammen omkring 3.500 danske arbejdspladser.

36 brancher er blevet spurgt om deres arbejdsmiljøindsats

Undersøgelsens resultater er opgjort på baggrund af svarene fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Undersøgelsens størrelse gør det muligt for NFA at offentliggøre resultater for 36 brancher og indenfor hver branche desuden resultater for tre forskellige størrelser af arbejdspladser, dvs. små, mellemstore og store virksomheder. 

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne. Men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for følge med i udviklingen. Undersøgelsen startede i 2012 og vil blive gennemført hvert andet år frem til 2020.

Find alle resultaterne fra VAI2014

Læs resuméet af resultaterne fra VAI2014.

Find alle resultaterne fra VAI2014.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her