FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d-forsvar om de fysiologiske effekter af at have flere nattevagter i træk

10-11-2015
Hvad er bedst, mange eller få nattevagter i træk? Og hvad er de akutte fysiologiske effekter af antallet af nattevagter i træk? Det har ph.d.-studerende Marie Aarrebo Jensen undersøgt blandt politifolk med natarbejde. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling torsdag den 3. december 2015 klokken 13 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Af Hanna Sigga Madslund

Politi arbejder om natten - Colourbox

Politigården i København. Foto: Colourbox.

Natarbejde er et vilkår inden for mange erhverv, selvom natarbejdere har en forøget risiko for en række sygdomme. Der er en række anbefalinger til, hvordan natarbejde optimal set organiseres for at minimere risikoen for sygdom. Én anbefaling er, at man bør have så få nattevagter i træk for at forskubbe kroppens biologiske rytmer mindst muligt og for at søvntabet ikke bliver for stort.

Manglende evidens for anbefalinger til natarbejde

Anbefalingerne bygger på vores generelle viden om, hvordan natarbejde påvirker vores krop, men der mangler videnskabelig evidens for, at risikoen for sygdom bliver mindre, hvis man følger anbefalingerne. Samtidig foretrækker mange natarbejdere at arbejde mange nætter i træk, fordi det giver færre skift mellem dag og nat og flere fridage i træk. Spørgsmålet er derfor om, hvordan man bedst organiserer natarbejdet, så det skader helbredet mindst muligt.

Ph.d.-projektets formål

Det overordnede formål med afhandlingen var at undersøge de akutte fysiologiske effekter af antallet af nattevagter i træk i et feltstudie. Ph.d-studiet var er en del af projektet ”Midt om Natten”, hvor forskerne indsamlede data fra 73 politimænd, mens de havde to, fire og syv nattevagter i træk.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

  • Tid: Torsdag den 3. december 2015 kl. 13.00.
  • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forsvaret foregår på engelsk. Interesserede er velkomne. Efter forsvaret afholdes en reception, hvor gæster og andre deltagere er velkomne.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Lisbeth E. Knudsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Henrik Kolstad, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitet.
  • Docent, afdelingsleder Göran Kecklund, Stressforskningsinstituttet, Stockholm Universitet.

Vejledere

  • Professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
  • Professor Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
  • Seniorforsker Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Læs mere

Læs om projektet Midt om natten på NFA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Professor Anne Helene Garde, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her