FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Skiftearbejdere får færre tilbud om forbedringer af arbejdsmiljøet end folk med dagarbejde

09-12-2015
Indsatser til gavn for arbejdsmiljøet når ikke ud til skiftearbejdere i ældreplejen i samme grad, som de når medarbejdere, som arbejder i dagtimerne. Især får medarbejdere med fast aftenarbejde sjældent tilbud om arbejdsmiljøforbedringer. Det hænger muligvis sammen med ledelseskvaliteten, viser nye resultater.

Skifteholdsarbejde - Colourbox

Skiftearbejdere har oftere end folk i dagarbejde ringe indflydelse i arbejdet og lav social støtte. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Skiftearbejdere er udsat for flere fysiske og psykiske stressfaktorer i arbejdsmiljøet end folk, som arbejder om dagen. Det ved man fra forskningen. Fx ændres kroppens biologiske rytmer, når man arbejder om natten, og det kan være svært at deltage i sociale arrangementer. Desuden ved man, at skiftearbejdere oftere end folk i dagarbejde har ringe indflydelse i arbejdet, lav social støtte og oftere end andre er udsat for konflikter og mobning og vold. 

Mulig forskel mellem skiftearbejdere og dagarbejdere

Alt i alt er der gode grunde til at forbedre arbejdsmiljøet for skiftearbejdere, men nye resultater viser nu, at skiftearbejderne ikke får lige så mange tilbud om arbejdsmiljøforbedringer som medarbejdere, der arbejder om dagen, og at forskellene i tilbud til en vis grad kan forklares med forskelle i kvaliteten af ledelsen på forskellige tidspunkter af dagen.

Hvad er skiftearbejde? 
Skiftearbejde er arbejde i de timer, der ligger udenfor dagtimerne fra mandag til fredag, og som derfor omfatter aften- og/eller natarbejde.

Det er forskere fra Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som står bag resultaterne. De analyserede svarene fra 5.361 kvindelige medarbejdere i den danske ældrepleje, som havde udfyldt et spørgeskema om bl.a. arbejdstid, ledelseskvalitet og hvilke arbejdsmiljøtiltag, de havde fået. Tiltagene havde forskellige formål, fx at nedbringe niveauet af stress, omlægge arbejdstiden, deltage i forbedringer af arbejdsprocedurer eller få tilbud om efteruddannelse.

Natarbejdere får i mindre grad arbejdsmiljøtilbud end andre

Resultaterne viser desuden, at det især var aktiviteter, som skulle nedsætte stressniveaet på arbejdspladsen, som ikke blev gennemført i samme grad blandt skiftearbejdere som blandt medarbejdere med faste dagvagter. Desuden fik natarbejderne ikke så ofte som dagarbejdere tilbud om aktiviteter, der skulle give medarbejderne mere fleksibilitet i arbejdet eller være med til at forbedre procedurerne på arbejdspladsen. Resultaterne tyder på, at det var ledelseskvaliteten, som til en vis grad kunne forklare de manglende tilbud til medarbejderne i fast nattevagt.

Ledelse skal gå forrest og vise interesse for arbejdsmiljøet

-Det er kendt fra andre studier, at ledelsen har en vigtig rolle i forhold til at gennemføre arbejdsmiljøtiltag ved at vise interesse for arbejdsmiljøet og ved at gå forrest med de nye tiltag. Men for netop skiftearbejdere er der formentlig en stor barriere i, at 97 procent af lederne i vores studie arbejder i faste dagvagter og derfor kun har begrænset kontakt til skiftearbejderne.  Derfor vil det sikkert kræve, at lederne gør noget særligt for også at få formidlet arbejdsmiljøtiltagene til skiftearbejderne, siger seniorforsker Marie Birk Jørgensen, som er en af forskerne bag studiet.
 
Marie Birk Jørgensen og hendes kolleger foreslår, at man i fremtidige studier undersøger om resultaterne gælder for skiftearbejdere mere generelt og ikke kun for medarbejdere i ældreplejen. Desuden bør man undersøge, hvordan man når ud til denne gruppe af medarbejdere og forsøger at imødekomme deres behov for et bedre arbejdsmiljø.

Læs den videnskabelige artikel

Nabe‑Nielsen K, Jørgensen MB, Garde AH & Clausen T (2015). Do working environment interventions reach shift workers? Int Arch Occup Envirom Health. DOI 10.1007/s00420-015-1060-z

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Marie Birk Jørgensen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her