FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Stress under graviditet kan sandsynligvis øge risiko for børneeksem

05-01-2015
Kvinder, der er udsat for arbejdsrelateret stress under graviditeten, har sandsynligvis større risiko for, at deres børn kommer til at lide af børneeksem ved 7-års alderen. Det tyder resultaterne fra en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på.

Kvinde på job. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Stress påvirker mor og barn

Gravide kvinder der oplever, at de har for mange arbejdsopgaver og for lidt indflydelse på deres arbejdsopgaver, har 15 procent større risiko for, at deres børn kommer til at lide af børneeksem ved 7-års alderen. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

"Undersøgelsen giver os et ret godt billede af, at der er nogle immunologiske effekter på det ufødte barn, når en kvinde udsættes for stress under graviditeten. Tidligere mente man, at moderkagen beskyttede barnet, men baseret på de erfaringer, vi har fra fx thalidomid og alkoholskader, ved vi, at det ikke længere holder. Nu har vi så et studie, der viser at de psykiske påvirkning af moderen faktisk også har en påvirkning på barnets risiko for at udvikle allergiske sygdomme", fortæller post.doc. Ann Dyreborg Larsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

100.000 kvinder undersøgt

Denne undersøgelse har taget udgangspunkt i kohorten ’Bedre sundhed for mor og barn’, hvor man har fulgt 100.000 gravide kvinder. De er blevet interviewet i 12. og 30. uge under graviditeten og igen, når barnet er 6 og 18 måneder samt syv år gammelt. Via barnets CPR-nr. er disse oplysninger blevet koblet til det Medicinske Fødselsregister, hvor der bl.a. ligger oplysninger om fødselsvægt.

Tidligere undersøgelser understøtter resultaterne

Sammenhængen mellem stress og påvirkninger hos barnet bekræftes af tidligere undersøgelser, der har fundet højere koncentrationer af IgE i navlestrengsblod (et antistof, der ofte optræder i forbindelse med allergi) hos børn af kvinder, der har været udsat for stress under graviditeten. Dyreforsøg har også vist, at hvis man udsætter rotter for mild stress under graviditeten, fx ved at vippe buret eller sætte dem sammen med rotter, de ikke plejer at være sammen med, ses der effekter i deres afkom.

Høje krav og lav indflydelse øger forekomst af børneeksem

Kvinderne blev også spurgt til deres psykiske arbejdsmiljø. Helt konkret spurgte man: ”Har du mulighed for at påvirke dine arbejdsforhold?” og ”Har du for meget at bestille på dit arbejde?” med svarmulighederne: ofte, ind imellem og sjældent.

Deres svar blev inddelt i fire grupper i forhold til Karaseks krav-kontrol-model om belastede, afslappede, aktive og passive jobs (se figur). Tesen i Karaseks model er, at individet oplever en tilstand med høje krav og lav kontrol som stressende i forhold til jobs med lavere krav eller højere grad af kontrol.

Figur over Karaseks krav-kontrol-model om belastede, afslappede, aktive og passive jobs, som bliver anvendt i registerstudie om 'Exposure to psychosocial job strain during pregnancy and odds of asthma and atopic dermatitis among 7-year old children – a prospective cohort study'.

Her kunne man se, at der var en 15 procent større forekomst af børneeksem hos børn, hvis mødre arbejdede under høje krav og lav indflydelse, dvs. i den belastede gruppe. Til gengæld var forekomsten af astma højere hos børn af kvinder med høje krav og høj indflydelse, dvs. i den aktive gruppe.

500 tilfælde af børneeksem om året kunne undgås

Flere og flere lider af børneeksem i den vestlige verden. En tidligere undersøgelse blandt børn i hovedstadsområdet viser, at i 1986 led 17,3 procent af børnene af børneeksem, mens andelen var steget til 27,3 procent i 2001.

"Der vil selvfølgelig blive ved med at være tilfælde af børneeksem af mange årsager. Men der er store perspektiver i at kunne forebygge de tilfælde, der skyldes belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Og vi ved jo, at når det handler om arbejdspåvirkninger, har vi noget, vi kan skrue på. Ud fra dette studie ser det ud til, at vi ville kunne spare omkring 500 tilfælde af børneeksem om året, hvis vi kunne forebygge de tilfælde, der skyldes påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø under graviditeten", siger Ann Dyreborg Larsen.

Læs den videnskabelige artikel

AD Larsen, V Schlünssen, BH Christensen, JP Bonde, C Obel, AM Thulstrup, H Hannerz og KS Hougaard. Exposure to psychosocial job strain during pregnancy and odds of asthma and atopic dermatitis among 7-year old children – a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 2014;40(6):639-48. Doi:10.5271/sjweh.3452. Det kræver abonnement at få adgang til hele artiklen.

Læs mere

På Nordsjællands Hospital laver man særlige APV’er for gravide. APV’erne indeholder blandt andet et afsnit om psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om dette på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er en del af forskningsprogrammet MINERVA, Arbejdsmiljø og reproduktion.
  • Forskningsprogrammet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Post.doc. Ann Dyreborg Larsen og seniorforsker Karin Sørig Hougaard, begge NFA

07-01-2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her