FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om måling af partikler fra forbrændingsmotorer

28-09-2015
Interessegruppe for Gasanalyse og Transportens Innovationsnetværk inviterer til temamøde om måling af partikler fra forbrændingsmotorer. Temamødet afholdes i samarbejde med NFA onsdag den 18. november kl. 13.00.

Af Kirsten Rydahl

Foto: Colourbox
Dieselmotorer i fx lastbiler frigiver partikler til miljøet. Foto: Colourbox

Mange af de menneskeskabte partikler, der findes i atmosfæren, stammer fra forbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og benzin. Partiklerne er kræftfremkaldende og øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og astma. I disse år bliver der igangsat en række indsatser, som skal mindske frigivelsen/udslippet af partikler fra forbrænding - især fra forbrændingsmotorer i fx biler, tog og fly.

For at kunne måle effekten af indsatserne, er det nødvendigt at kunne måle frigivelsen/udslippet af partikler ved kilden. Forbrændingspartikler består normalt af både faste og flygtige forbindelser. Forhold som temperatur, tryk og vandindhold under prøvetagningen betyder derfor ganske meget for resultatet.

På denne temadag vil vi se nærmere på de forskellige metoder, man bruger til at måle frigivelsen/udslippet af partikler fra forskellige forbrændingsmotorer. Der er også eksempler på resultater fra målinger på bil- fly- og skibsmotorer.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder og organisationer.

Program for temamødet 

Der er foretaget ændringer i programmet 27. oktober 2015.

13.00 Introduktion 
Per Axel Clausen, NFA
13.10 Hvordan reguleres partikelemissioner fra forbrændingsmotorer? 
Katja Asmussen, Miljøstyrelsen
13.35 Måling af partikelemissioner fra dieselkøretøjer 
Kim Winther, Teknologisk Institut
14.00 Måling af elementært kulstof fra forbrændingsmotorer 
Jacob Klenø Nøjgaard, Aarhus Universitet
14.25 Kaffe og te
14.55 Evolution of soot concentration and characteristics during the combustion cycle in a modern heavy duty diesel engine - implications for emissions
Joakim Pagels, Lunds Universitet
15.20 Case: Måling af partikelemissioner før og efter en vådscrubber 
Jens Peter Hansen, Alfa Laval Aalborg
15.35 Case: Test af ISO8178 metoden til måling af partikelemissioner fra skibsmotorer
Jannik Pedersen, MAN Diesel & Turbo
15.50 Case: Partikler fra flymotorer
Case: Partikler fra lokomotiver med partikelfiltre 
Karsten Fuglsang, FORCE Technology/TINV
16:15 Sporbarhed ved partikelmålinger 
Kai Dierscherl, Dansk Fundamental Metrologi
16.40 Afslutning

 

Tid og sted

  • Tid: Onsdag den 18. november 2015 kl. 13.00-16.35
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
  • Tilmelding: Senest torsdag den 12. november 2015 til
    • Karsten Fuglsang, FORCE Technology, kfu@force.dk eller
    • på Transportens Innovationsnetværks hjemmeside

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Per Axel Clausen, NFA pac@arbejdsmiljoforskning.dk og senior projektleder Karsten Fuglsang, FORCE Technology kfu@force.dk og

27-10-2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her