FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nedsætter ikke risikoen for hjertetilfælde og depression peger to nye danske studier på

18-12-2015
Tidligere studier tyder på, at det er godt for helbredet at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, men i to nye danske studier er forskerne nået til et andet resultat.

Pensionister

De to studier kan ikke bekræfte hypotesen om, at tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er en fordel for seniorernes helbred. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Er det godt eller skidt for helbredet at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet? Studier fra især Frankrig peger på, at det er godt for helbredet, mens to nye danske studier ikke kan bekræfte resultaterne fra de franske studier. De to nye studier er gennemført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og Bispebjerg Universitetshospital.

Moderat forhøjet risiko for hjertetilfælde på 11 procent

Det ene danske studie omfatter 617.511 danske beskæftigede, som alle var 60 år ved undersøgelsens start, og som ikke tidligere havde fået diagnosticeret hjertesygdomme. Forskerne fandt, at det at gå på pension var forbundet med en moderat forhøjet risiko for hjertetilfælde på 11 procent i forhold til at være i aktiv beskæftigelse.

Hospitalsbehandling for depression viser uklart mønster

Det andet danske studie omfatter 245.082 danske beskæftigede, som gik på pension mellem 2000 og 2006. Forskerne fulgte de personer, der havde fået hospitalsbehandling på grund af depression og deres køb af antidepressive medicin. Når forskerne så på antallet af hospitalsindlæggelser på grund af depression, var resultatet, at antallet af indlæggelser blev forøget både før og omkring tidspunktet for tilbagetrækningen, hvorefter der skete et lille fald i antallet af indlæggelser fra to år til fem år fra tilbagetrækningstidspunktet.

Forbruget af antidepressiv medicin både stiger og falder

Hvad angår forbruget af antidepressiv medicin kunne forskerne observere et stigende forbrug af antidepressiv medicin i tre år op til tidspunktet for tilbagetrækning, hvorefter forbruget holdt op med at stige efter pensionstidspunktet. Efter tilbagetrækningen steg forbruget igen.

Overordnet set bekræfter de to studier altså ikke hypotesen om, at tilbagetrækning er en fordel for seniorernes helbred, konkluderer forskerne bag studiet.

Læs de to videnskabelige artikler i open access

  1. Kasper Olesen, Reiner Rugulies, Naja Hulvej Rod and Jens Peter Bonde. Does retirement reduce the risk of myocardial infarction? A prospective registry linkage study of 617.511 Danish workers. International Journal of Epidemiology, 2014;43(1):160–167. doi: 10.1093/ije/dyt260 
  2. Kasper Olesen, Naja Hulvej Rod, Ida E H Madsen, Jens Peter Bonde and Reiner Rugulies. Does retirement reduce the risk of mental disorders? A national registry-linkage study of treatment for mental disorders before and after retirement of 245,082 Danish residents. Occupational and Environmental Medicine 2015;72 (2): 366–372. doi: 10.1136/oemed-2014-102228

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her