FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2016

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2016.

Nyhederne udsendes ugentligt med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA'.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2016

21-12-2016 Ingen sikker viden om hormonforstyrrende stoffers effekt på mænds forplantningsevne
21-12-2016 Fysisk og kognitiv træning samt mindfulness på arbejdet nedsatte laboranters frygt for smerter
21-12-2016 Ny alternativ metode til at forstå og sammenligne nanomaterialers skadelige effekter for mennesker
20-12-2016 Kulstofnanorørs skadelige effekter på indre organer og knoglemarv bør undersøges
20-12-2016 Usikkert om mobning får folk til at skifte job
19-12-2016 Kulstofnanorør gør slibestøv fra kompositter mere skadelige
19-12-2016 Sundhedstilbud hitter i arbejdstiden
16-12-2016 Heldagsmøde om dansk initiativ til globalt samarbejde om arbejdsmiljø og sundhed
16-12-2016 Titaniumdioxid nanopartikler med forskellig overflade har tilsyneladende samme toksiske effekt
16-12-2016 Kortvarigt natarbejde medførte ikke øget risiko for brystkræft
15-12-2016 Nul ulykker skal være en fælles vision
14-12-2016 Lastbilschaufførers sikkerhed på jobbet afhænger af kollegaerne
13-12-2016 Kvinder med høje krav på job og i fritid risikerer langtidssygefravær
12-12-2016 En simpel indsats gav mindre støv i luften hos landmænd
09-12-2016 To internationalt anerkendte norske forskere er hovedtalere på seminar om negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen
08-12-2016 Mellem forskning og praksis: Seminar om viden, der virker
06-12-2016 Kombination af målemetoder og teknikker afslører fibre i slibestøv
05-12-2016 Ledere kan have brug for hjælp til at hjælpe medarbejdere med psykisk mistrivsel
30-11-2016 Resultater fra projektet 'Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper' - få et overblik
25-11-2016 Sundhed på spil i byggebranchen
23-11-2016 Manglende balance mellem indsats og belønning kan måske øge risiko for depression
18-11-2016 Relevant at begrænse endotoksiner i gartnerier
16-11-2016 Kan mere kontakt mellem beboere og ansatte på plejehjem have negative konsekvenser for personalet?
15-11-2016 Flere arbejdsdage i træk og stort løftearbejde giver lidt mere ondt i ryggen
11-11-2016 Øget fokus på kerneopgaven medførte lavere sygefravær hos personalet
10-11-2016 Værktøjskasse til sikker brug af nanomaterialer på vej
04-11-2016 WHO’s guideline for formaldehyd holder stadig
02-11-2016 Seks tips til at forebygge ulykker blandt unge
01-11-2016 Sverige har gode resultater med at fastholde seniorer i job
24-10-2016 Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet - status og udfordringer
20-10-2016 Bedre metode til at måle PCB i bygninger
18-10-2016 Mikroorganismer i førerhuset på skraldebiler
17-10-2016 Sygefravær blandt mobbede kan skyldes stress og søvnproblemer
12-10-2016 Gå-hjem-møde om redskaber til at håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen
07-10-2016 Ny hjemmeside vil styrke mental sundhed på arbejdspladsen
06-10-2016 Gå-hjem-møde i Aarhus om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen
05-10-2016 Bioaerosoler fra krabber kan gøre medarbejderne syge
03-10-2016 Nanopartikler kan give hjertekarsygdomme
30-09-2016 Kommunikation og organisering af arbejdet kan bidrage til at forebygge ondt i ryggen
28-09-2016 Pulveriserede rejeskaller gjorde medarbejder syg
27-09-2016 Ph.d.-forsvar om at vurdere risikoen for udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet ved hjælp af control-banding værktøjer
23-09-2016 Udfordrende opgaver bremser ikke aldring
22-09-2016 Gå-hjem-møde i uge 43 om unge, sikkerhed og arbejdsmiljø
22-09-2016 Gå-hjem-møde i uge 43 om arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet
21-09-2016 Stor forskel på hvor mange nætter i træk betjente vil arbejde
21-09-2016 Nyt projekt skal få forskere og praktikere til at udveksle viden
20-09-2016 Hyppige aktive pauser i det stillesiddende arbejde er godt for badevægten
15-09-2016 Ph.d.-forsvar om evaluering af en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven
13-09-2016 Ph.d.-forsvar om en multifaktoriel og individualiseret arbejdspladsintervention mod kroniske muskelsmerter og stress blandt kvindelige laboranter
07-09-2016 Finsk topprofessor er foredragsholder ved formidlingsmøde om arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning
06-09-2016 Heldagsmøde om regulering af nanomaterialer i EU
31-08-2016 Nanorørs fysisk-kemiske egenskaber forudsiger skadelige effekter i lungerne
22-08-2016 Afbrydelser i stillesiddende arbejde har en sammenhæng med smerter i nakke og skuldre
19-08-2016 15 arbejdspladser i pleje- og sundhedssektoren søges til forskningsprojekt
16-08-2016 Chefens anerkendelse kan måske mindske fravær blandt medarbejdere med søvnproblemer
10-08-2016 Hjælp til at spore hudpåvirkning fra kemiske stoffer i forbrugerprodukter
09-08-2016 Gå-hjem-møde om stress og forebyggelse
01-08-2016 Ophavsmand til anerkendt stress-model er hovedtaler på den 13. Stressforskningskonference
30-06-2016 Ny rapport om helbredseffekter af dieseludstødning
29-06-2016 Otte folkeskoler under lup for psykisk trivsel
28-06-2016 Få styr på virksomhedens sociale kapital med ny guide
23-06-2016 Nu kan regionale arbejdspladser hjælpes til bedre psykisk arbejdsmiljø
22-06-2016 Hjerterytmen påvirkes af stillesiddende arbejde
09-06-2016 Forskning skal gøre en forskel på arbejdspladserne
09-06-2016 Den komplekse arbejdsplads udfordrer arbejdsmiljøet
09-06-2016 Forskning i arbejdsmiljø betaler sig big time
09-06-2016 DA og LO: For dyrt ikke at forske i arbejdsmiljø
09-06-2016 Fremtiden kræver et bæredygtigt arbejdsliv
09-06-2016 Nordisk arbejdsmodel under pres
09-06-2016 Beskæftigelsesministeren hyldede arbejdsmiljøet
09-06-2016 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fylder 70
31-05-2016 Stress behandles effektivt med MARS
27-05-2016 Rotter får lungekræft af at indånde flervæggede kulstofnanorør
26-05-2016 Nyt træningsforløb om arbejdsmiljø i hverdagen
25-05-2016 Ph.d.-forsvar om åreforkalkning på grund af udsættelse for nanopartikler
24-05-2016 Brobygning mellem forskning og praksis på muskel- og skeletområdet
17-05-2016 Gråt guld bliver på arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø
13-05-2016 Katastrofer og krigshandlinger hænger sammen med en øget risiko for depression
09-05-2016 Unge skal lære om arbejdsmiljø
04-05-2016 Arbejdsuger mellem 41 og 48 timer øger ikke risikoen for brug af antidepressiver
25-04-2016 Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø, forskning, behandling og betydning for sygdom
21-04-2016 Målrettet indsats reducererer kontoransattes daglige siddetid med mere end en time
18-04-2016 Forskere kopierer luft med skimmelsvampe
15-04-2016 Ny forskning kortlægger forholdene for patienter med leddegigt på arbejdsmarkedet
11-04-2016 Livsstil spiller en større rolle end det psykiske arbejdsmiljø i forhold til risikoen for at udvikle type 2 diabetes
08-04-2016 Tre nattevagter i træk er ikke nok for at tilpasse døgnrytmerne
05-04-2016 Høj social kapital på arbejdet hænger sammen med lavere risiko for langvarigt sygefravær – men kun blandt ledere og højtuddannede
01-04-2016 Ekstra gå-hjem-møde om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen
29-03-2016 Kursus i NanoSafer - et hjælpeværktøj til nanospecifik APV
29-03-2016 Muligheder for at få indflydelse og udvikle sig på arbejdspladsen kan påvirke depressive symptomer
18-03-2016 Social støtte på jobbet har indflydelse på rygsmerter ved foroverbøjet arbejde
17-03-2016 Gå-hjem-møde på NFA om fysisk træning på arbejdspladsen
16-03-2016 Ny rapport giver en oversigt over lønmodtagernes sygefravær
15-03-2016 Der er markant forskel på fysisk aktivitet på jobbet og i fritiden
11-03-2016 Industrivirksomheder fortsætter med ny medarbejderstyret APV-metode trods ingen målbar effekt
10-03-2016 Afslutning på Dansk Center for Nanosikkerhed I
10-03-2016 Ph.d.-forsvar om effekten af specifik styrketræning på kroniske smerter, arbejdsevne og fysisk kapacitet blandt slagteriarbejdere
08-03-2016 Objektive målinger af fysiske arbejdskrav, kapacitet og helbred viser betydelige ubalancer
04-03-2016 Kombineret arbejdsmiljøindsats i en 'Forebyggelsespakke' virker bedst for små virksomheder
03-03-2016 Ph.d. forsvar om leddegigt og arbejde – risici og risikofaktorer for langvarigt sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension
03-03-2016 Engagement på jobbet skaber bedre trivsel
19-02-2016 Gå-hjem-møde om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen
17-02-2016 Forhøjet blodtryk og et fysisk krævende job kan være farlig cocktail for kvinders hjerter
16-02-2016 Kunstig lunge velegnet til test af sprayprodukter
11-02-2016 Ph.d.-forsvar om foroverbøjet ryg og smerter i lænderyggen blandt ansatte indenfor rengøring, transport og industri
11-02-2016 Få et overblik over centrale temaer i NFAs forskning i psykosocialt arbejdsmiljø
09-02-2016 Forslag til forbedring af lastbilchaufførers og vognmænds arbejdsmiljø
08-02-2016 Styrketræning mindsker kroniske smerter og forebygger tab af arbejdsevne hos slagteriarbejdere
05-02-2016 Kontorpersonale klager oftest over øjenproblemer på kontoret
01-02-2016 Ph.d.-forsvar om hvordan små virksomheder forbedrer deres arbejdsmiljø
29-01-2016 Flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang øger markant risikoen for langvarigt sygefravær
22-01-2016 Giv samarbejdet et serviceeftersyn med et nyt elektronisk spørgeskema om social kapital
21-01-2016 Startskud for Dansk Center for Nanosikkerhed II
20-01-2016 Nanopartikler på danske arbejdspladser
19-01-2016 Ph.d.-forsvar om effekten af at dyrke motion i og uden for arbejdstiden
 21.01.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her