FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang øger markant risikoen for langvarigt sygefravær

29-01-2016
Er man på sin arbejdsplads udsat for fire eller flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang i mere end en fjerdedel af arbejdstiden, har man 94 procent større risiko for langvarigt sygefravær end andre. Det viser resultater af en ny undersøgelse blandt knapt 12.000 lønmodtagere i Danmark. Men der er et stort potentiale for at forebygge.

Af Hanna Sigga Madslund

Skinnearbejde på knæ

Sidder man på hug i mere end en fjerdedel af sin arbejdstid, har man øget risiko for langvarigt sygefravær. Foto: Colourbox.

Bliver man udsat for hårde fysiske arbejdsbelastninger i mere end en fjerdedel af arbejdstiden og fx står med vredet eller foroverbøjet ryg, arbejder med armene over skulderhøjde, ligger på knæ eller sidder på hug eller løfter tunge ting, er man udsat for risikofaktorer, der kan medføre langvarigt sygefravær i mere end tre uger i træk. Det gælder både for den arbejdende befolkning generelt og for faglærte og ufaglærte grupper på arbejdsmarkedet, der traditionelt har mere manuelt arbejde end andre.

Stigende risiko ved flere arbejdsbelastninger

Er man udsat for blot én af de fysiske arbejdsbelastninger i mere end en fjerdedel af arbejdstiden er risikoen for langvarigt sygefravær øget med 25 procent, mens den stiger til 94 procent øget risiko, hvis man er udsat for fire eller flere arbejdsbelastninger på arbejdspladsen på en gang. Resultaterne gælder uanset lønmodtagernes alder, køn, psykiske arbejdsmiljø, livsstil (rygning, motion og kropsvægt), rygsmerter, skuldersmerter, mentalt helbred og socioøkonomisk status.

8,9 procent af lønmodtagerne fik langvarigt sygefravær

Det viser nye resultater af en undersøgelse, som er udført af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt knapt 12.000 lønmodtagere i Danmark. Lønmodtagerne besvarede NFA’s spørgeskema om arbejdsmiljø og helbred med to års mellemrum. Spørgsmålene drejede sig blandt andet om, hvilke fysiske arbejdsbelastninger, de blev udsat for, og hvor stor en del af arbejdstiden, de var udsat for dem (se faktaboksen).

I alt fandt forskerne, at 8,9 procent af lønmodtagerne, eller i alt knapt 1.000 lønmodtagere, fik langvarigt sygefravær indenfor de to år, undersøgelsen varede. Ingen af lønmodtagerne havde haft langvarigt sygefravær, hverken ved undersøgelsens start eller året før.

Fysiske arbejdsbelastninger 

Så mange lønmodtagere blev i undersøgelsen udsat for fysiske arbejdsbelastninger i mere end en fjerdedel af arbejdstiden:

  • 38 procent arbejdede med fx vredet eller foroverbøjet ryg
  • 16 procent arbejdede med armene over skulderhøjde.
  • 13 procent sad på hug eller ligge på knæ.
  • 36 procent skubbede og trak eller løftede og bar ting.

Stort potentiale for forebyggelse af sygefraværet

Resultaterne tyder på, at 26 procent – eller 260 tilfælde af de ca. 1.000 tilfælde - af det langvarige sygefravær blandt alle deltagerne i undersøgelsen skyldes, at de var udsat for en eller flere fysiske belastninger, mens det var 40 procent blandt faglærte og ufaglærte medarbejdere. Det svarer ifølge forskerne til den procentdel af sygefraværet, som teoretisk set kan forebygges, hvis man i virksomhederne sørgede for at reducere de fysiske arbejdsbelastninger til under en fjerdedel af arbejdstiden

-Vi ved fra tidligere undersøgelser, at hårdt fysisk arbejde, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og generelt høje fysiske arbejdsbelastninger er risikofaktorer for udvikling af smerter i muskler og led samt for sygefravær. Det nye ved denne undersøgelse er, at flere arbejdsbelastninger på én gang viser sig at være en endnu stærkere risikofaktor for sygefravær, end hvis man kun udsættes for én type af arbejdsbelastning ad gangen. I forhold til det forebyggende arbejde, vil jeg derfor anbefale, at man både kigger på helheden i arbejdet og de enkelte risikofaktorer, siger Lars Andersen, professor fra NFA, som har stået bag undersøgelsen.

Læs den videnskabelige artikel

Andersen LL, Fallentin N, Thorsen SV &Holtermann A. Physical work load and risk of long-term sickness absence in the general working population and among blue-collar workers: Prospective cohort study with register follow-up. Occupational and Environmental Medicine, 2016 (Online first), doi: 10.1136/oemed-2015-103314.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her