FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Forslag til forbedring af lastbilchaufførers og vognmænds arbejdsmiljø

09-02-2016
Øget indflydelse på ruteplanlægning og aftaler med kunder, bedre adgangsforhold ved af- og pålæsning og lettere adgang til sund mad. Det er nogle af de forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet for lastbilchauffører og selvkørende vognmænd, som bliver diskuteret i en ny NFA-rapport, der også har kortlagt chaufførernes arbejdsmiljø og arbejdsevne.

Lastbilchauffør - Foto: Colourbox

Chaufførerne arbejder ofte alene og er tit langt væk fra kolleger og virksomhed. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Højt arbejdspres og dårlige adgangsforhold er nogle af de udfordringer, som lastbilchauffører og selvkørende vognmænd, som kører gods indenfor Danmarks grænser, oplever. Blandt andet disse forhold står beskrevet i en ny NFA-rapport, hvor forfatterne bag har kortlagt arbejdsmiljø og arbejdsevne for en udsat gruppe på arbejdsmarkedet.

Udfordringerne i arbejdsmiljøet og de tilhørende løsninger er tit komplekse, fordi der er flere årsager og flere aktører, som er nødt til at arbejde sammen for at det skal lykkes at op nå forbedringer. Og indsatserne kan også være svære at gennemføre, bl.a. fordi chaufførerne mest arbejder alene og tit er langt væk fra kollegerne og fra virksomheden. Desuden er der en stor andel af små virksomheder i Danmark og stor konkurrence fra udlandet. I rapporten peger forskerne på, at bedre kommunikation og samarbejde i virksomheden muligvis kan bidrage til at forbedre en række forskellige problemstillinger i branchen.

Overhyppighed af arbejdsulykker, sygdom og førtidspension

Lastbilchauffører og selvkørende vognmænd har en overhyppighed af arbejdsulykker, hospitalsindlæggelser, livsstilssygdomme og en høj risiko for førtidspensionering. Det er påvist tidligere i internationale undersøgelser af branchen. Den nye NFA-rapport dokumenterer, at disse forhold også gælder for chaufførerne i Danmark. Dokumentationen er fremkommet ved, at forskerne har gennemgået den videnskabelige og ”grå” litteratur (fx rapporter og hjemmesider) på området, spørgeskemadata om chauffører fra den nationale arbejdsmiljøkohorte og fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ samt lavet interviews med chauffører og vognmænd. Endelig har forskerne også været i dialog med virksomheder og eksperter på området.

Hård konkurrence og høje krav fra kunder

Resultaterne i NFA-rapporten viser, at mange af chaufførerne i Danmark oplever et højt arbejdspres, hvilket bl.a. skyldes hård konkurrence i branchen, stram planlægning og høje krav fra kunder. Mange chauffører oplever også dårlige adgangsforhold ved af- og pålæsning. Det kan gøre det svært eller umuligt at bruge hjælpemidler, hvorved arbejdet bliver mere tidskrævende og medfører en øget fysisk belastning og risiko for ulykker, der som regel sker i forbindelse med af- og pålæsning. Endelig oplever mange chauffører, at de har svært ved at holde pauser og få adgang til sund kost.

Komplekse problemer i branchen kræver samarbejde mellem flere aktører

Problemstillingerne i branchen er ifølge rapporten ofte komplekse og derfor konkluderer forskerne bag rapporten, at løsningerne også vil være komplekse.
-Med komplekse løsninger mener vi, at der er flere årsager til arbejdsmiljøproblemerne, og at der er flere aktører, som er nødt til at arbejde sammen for at opnå forbedringer af arbejdsmiljøet. Fx kan det være nødvendigt at involvere både transportvirksomheden, kommuner og kunder for at forbedre dårlige adgangsforhold, siger professor Anne Helene Garde, NFA, som har været projektleder på projektet.

Et bedre arbejdsmiljø i transportbranchen kræver særlig opmærksomhed

Forskerne bag rapporten konkluderer desuden, at det kan være svært at overføre indsatser for et bedre arbejdsmiljø til transportbranchen, selvom indsatserne har vist sig at virke i andre brancher. Det skyldes bl.a. at lastbilchauffører og vognmænd har nogle særlige arbejdsvilkår.

-Chaufførerne arbejder ofte alene og er tit langt væk fra kolleger og virksomhed. De er udsat for stor konkurrence, og tidspresset i transportbranchen gør det svært at gennemføre indsatser, som kræver tid og ressourcer. Desuden er en stor del af godstransportchaufførerne ansat i mindre virksomheder, ofte kun med en enkelt mand, og det gør det ekstra vanskeligt at forbedre arbejdsmiljøet, siger professor Anne Helene Garde.

Download NFA-rapporten gratis fra NFA´s hjemmeside

Særvoll CA, Aust B, Møller SV, Christensen AB og Garde AH. Arbejdsmiljøprofil for chauffører og vognmænd i Danmark. NFA-rapport, udgivet december 2015. 

Fakta om projektet

  • Projektet bag rapporten hedder 'Nye veje i Transportsektoren'.
  • Projektet er finansieret af satspuljeprogrammet ”Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte jobgrupper”.

Yderligere oplysninger

Professor Anne Helene Garde, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her