FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Giv samarbejdet et serviceeftersyn med et nyt elektronisk spørgeskema om social kapital

22-01-2016
En elektronisk version af NFA's spørgeskema om social kapital gør det nu lettere at måle den sociale kapital ude på virksomhederne og følge op på resultaterne. Målet er at øge både effektivitet og arbejdsglæde.

Glade kollegarer - thumps up

Det elektroniske spørgeskema om social kapital indeholder 21 spørgsmål og kan besvares på ca. 10 minutter. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Den sociale kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvor man samarbejder på kryds og tværs. Samarbejdet finder sted mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i det daglige, mellem afdelinger, der hver især bidrager til at levere virksomhedens kerneydelser og mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, da det både øger virksomhedens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Elektronisk spørgeskema gør det nemt at måle den sociale kapital

Spørgeskemaet om social kapital findes på NFA's hjemmesiden, og det er nu blevet udviklet i en elektronisk udgave med 21 spørgsmål. Det gør det let at måle den sociale kapital på arbejdspladsen og derefter automatisk få tilbagemeldingsrapporter med alle resultaterne. Rapporterne vil vise, hvordan det står til med den sociale kapital, både på hele virksomheden og for hvert team eller hver afdeling, man har målt på. Alle besvarelser vil være anonyme og blive behandlet i fortroligt, så hverken kolleger, ledere eller andre får adgang til de enkeltes svar.

Vigtigt at følge op på resultaterne

- Ved at måle på virksomhedens sociale kapital, giver man sit samarbejde på arbejdspladsen et serviceeftersyn, fordi man får et indblik i de styrker og svagheder, som virksomheden har indenfor de tre former for social kapital, som vi arbejder med. Når medarbejderne har svaret på spørgeskemaet, og resultaterne kommer retur, er det derfor meningen, at virksomheden kan bruge disse resultater til at drøfte, hvordan de kan vedligeholde eller forbedre den sociale kapital, forklarer seniorforsker Vilhelm Borg, der sammen med seniorforsker Thomas Clausen står bag det nye spørgeskema.

Tre former for social kapital på arbejdspladsen

I spørgeskemaet skelner forskerne mellem tre former for social kapital:

  1. Samlende social kapital mellem kolleger inden for de enkelte teams eller afdelinger på arbejdspladsen,
  2. Brobyggende social kapital mellem forskellige teams eller afdelinger på arbejdspladsen,
  3. Forbindende social kapital mellem a) medarbejdere og den nærmeste ledelse af afdelingerne og b) mellem medarbejderne og den samlede ledelse af hele arbejdspladsen. 

Få adgang til det elektroniske spørgeskema

Gå ind på hjemmesiden 'Mål social kapital med et elektronisk spørgeskema' for at se, hvad du skal gøre. Her finder du de syv trin, som man som virksomhed, skal gennemføre, når man vil måle den sociale kapital og følge op bagefter.

Læs mere om social kapital

Videncenter for Arbejdsmiljø er i luften med en ny portal med nye opdaterede sider om arbejdsmiljø, bl.a. om emnet social kapital.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen eller seniorforsker Vilhelm Borg, begge fra NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her