FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Heldagsmøde om regulering af nanomaterialer i EU

06-09-2016
Forskere fra forskningsprojektet NANoREG vil præsentere og diskutere mulige løsninger til at identificere og risikovurdere nanomaterialer i en regulatorisk sammenhæng.
Laboranter på arbejde. Foto: Thomas Tolstrup
På heldagsmødet vil forskere fra NANoREG-projektet præsentere og diskutere  en række forslag til værktøjer, som virksomheder kan bruge til at identificere og vurdere mulige risici ved nanomaterialer. Foto: Thomas Tolstrup

Af Kirsten Rydahl

Regulering af nanomaterialer i EU er emnet for et heldagsmøde i København tirsdag den 25. oktober 2016. Formålet med mødet er at præsentere og diskutere  en række forslag til værktøjer til at identificere og vurdere mulige risici ved nanomaterialer, som NANoREG–projektet er kommet frem til.

Baggrund for mødet

Nanoteknologi er identificeret til at være en af de vigtigste teknologier, der skal sikre den fortsatte vækst i Europa. Men det innovative og økonomiske potentiale, som de industrielt fremstillede nanomaterialer rummer, bliver langt fra udnyttet optimalt.

Det skyldes især, at virksomheder og myndigheder mangler accepterede metoder til at kunne identificere nanomaterialer og vurdere de mulige risici, nanomaterialerne kan have for mennesker og miljø. EU og flere af medlemslandene er i gang med at etablere regulering af nanomaterialer og særlige rapporteringskrav til registrering af kemikalier i REACH. Metoderne til dette er dog endnu ikke på plads.

Idéer og mulige løsninger fra NANoREG

Et af hovedformålene med forskningsprojektet NANoREG var at etablere en værktøjskasse med validerede eller harmoniserede metoder til at karakterisere og teste industrielt fremstillede nanomaterialer toksikologisk samt at vurdere deres miljø- og sundhedsrisici. Drivkraften var 16 spørgsmål stillet af europæiske og nationale myndigheder.

Heldagsmødet vil omhandle følgende emner:

 • Europakommissionens forslag til en regulatorisk definition af industrielt fremstillede nanomaterialer
 • Tekniske guidelines til at karakterisere og teste kemiske stoffer
 • Alternative metoder til at teste den toksikologiske effekt af et stof/nanomateriale
 • Identifikation af nanomaterialer til registreringen af kemikalier
 • Gruppering og read-across
 • Risikovurdering.

I oplæggene perspektiveres resultaterne i forhold til de regulatoriske aspekter.

Se programmet for heldagsmødet i den engelsksprogede invitation fra NANoREG-projektet.

Kort om NANoREG
 • NANoREG-projektet begyndte i 2013 som et samarbejde mellem 56 partnere fra 15 europæiske lande.
 • Deltagerne kommer fra både myndigheder, industri (producenter af nanomaterialer) og forskningsinstitutioner.

 • Projektet er samfinansieret af de EU-medlemslande, der deltager i projektet, med støtte fra EU's 7. rammeprogram.

Målgrupper

Heldagsmødet er målrettet følgende målgrupper:

 • Registranter af kemikalier, produkter og artikler
 • Sagsbehandlere / myndighedspersoner
 • Administrativt ansatte
 • Brancheforeninger
 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • Arbejdsmiljørådgivere
 • NGO’er / interesseorganisationer.

Sprog

Mødet vil foregå på engelsk.

Tid, sted og tilmelding

 • Tid: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 9.00-17.00
 • Sted: Eigtveds Pakhus, sal III, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K
 • Tilmelding: Udfyld den elektroniske tilmeldingsformular. Deadline for tilmelding er forlænget til mandag den 17. oktober 2016. Bemærk at mødet vil foregå på engelsk. Det er gratis at deltage.

Hvis mødet bliver overtegnet, vil vi oprette en venteliste. Giv derfor venligst besked til Kirsten Jürgensen, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Marina Moser-Johansen og seniorforsker Keld Alstrup Jensen, begge NFA

 

10-10-2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her