FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Industrivirksomheder fortsætter med ny medarbejderstyret APV-metode trods ingen målbar effekt

11-03-2016
Forskerne kunne ikke måle en forbedring af arbejdsevnen efter det første år. Men de deltagende virksomheder var så tilfredse med den nye medarbejderstyrede APV-metode, som blev afprøvet i forskningsprojektet, at de har valgt at arbejde videre med den i en tilpasset form. Det fremgår af en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Colourbox
Foto: Colourbox

Af Anne-Mette Holm

Bedre balance mellem krav og ressourcer

Industrimedarbejdere er en af de jobgrupper på det danske arbejdsmarked, der har en øget risiko for at stoppe med at arbejde, før de når pensionsalderen. De bliver ofte mødt med høje fysiske krav på jobbet, de har forhøjet behov for hvile og restitution, og mange af dem oplever en forringet arbejdsevne inden pensionsalderen. Men der mangler forskningsbaseret viden om, hvad der skal til for at skabe en bedre balance mellem krav og ressourcer i arbejdsmiljøet, så medarbejdere i industrien kan bibeholde arbejdsevnen. Denne viden skulle forskningsprojektet ’Styrket Arbejdsevne for Medarbejdere i Industrien’ (SAMI) bidrage med.

Workshops, værktøjer og spørgeskemaer

I alt 403 medarbejdere besvarede spørgeskemaer om deres arbejdsmiljø og helbred op til 4 gange i løbet af et år. Blandt disse var 9 teams med i alt 188 medarbejdere valgt ud til at gennemgå et forløb med 3 workshops.

På de enkelte workshops blev der kortlagt positive og negative aspekter i arbejdsmiljøet, som havde betydning for medarbejdernes arbejdsevne. Medarbejderne valgte selv, om de ønskede at fokusere på eksempelvis ergonomi, psykisk arbejdsmiljø, luftkvalitet eller helt andre ting. Der blev også udviklet og fulgt op på handleplaner, der kunne understøtte eller forbedre de kortlagte forhold, og medarbejderne fik tilbudt sparring omkring ergonomi og mulighed for at få individuelle arbejdsmiljøsamtaler med deres nærmeste ledere.

Til hver workshop brugte virksomhederne 3 nyudviklede værktøjer:

  1. Visuel kortlægning-modellen, som virksomhederne brugte til at kortlægge positive og negative aspekter af arbejdsmiljøet.
  2. Forbedringstavlen, som blev brugt til at udarbejde og følge op på handleplaner.
  3. Analysehjulet, der blev brugt til at analysere ergonomiske problemstillinger med fokus på forhold som byrde, bevægelsesmønstre, indretning og udstyr.

Ingen effekt på arbejdsevnen

Metoden blev afprøvet gennem 2 år, og både medarbejdere og ledelse på de tre virksomheder tog rigtig godt imod den. Efter de første 12 måneder evaluerede forskerne effekten af metoden. Men her kunne de hverken se en effekt på arbejdsevnen eller restitutionsbehovet. Det kan der ifølge forskerne være flere grunde til.

- Vi kunne ikke se en effekt på de statistiske parametre, vi på forhånd havde stillet op. Nogle af de handleplaner, medarbejdere og ledere udviklede i løbet af projektet, kan nok ikke forventes at have betydning for arbejdsevnen på kort sigt. Handleplanerne i projektet handlede også om mange forskellige emner, og den mangfoldighed kan gøre det svært at måle en effekt på en specifik faktor som arbejdsevne, vurderer Andreas Holtermann, professor ved NFA og projektleder for SAMI.

- Men der var andre positive effekter af indsatsen. Mange medarbejdere og ledere var glade for den styrkede medarbejderinddragelse på arbejdsmiljøområdet, siger Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Ph.d.-studerende og medlem af SAMI-projektgruppen.

Anvendelig og brugbar metode

Ledelsen i alle tre virksomheder syntes, at metoden var brugbar. I samråd med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøprofessionelle i virksomhederne har alle tre virksomheder valgt at arbejde videre med metoden i en tilpasset form, selv om undersøgelsen nu er afsluttet.

Forskerne bag projektet arbejder i øjeblikket på en manual, der udkommer i elektronisk form på NFAs hjemmeside senere i år.

Hent rapporten

Vil du læse hele rapporten, kan du hente den gratis her.
'Styrket arbejdsevne for medarbejdere i industrien (SAMI)'

Læs den videnskabelige artikel

Gupta N, Wahlin-Jacobsen CD, Henriksen LN, et al. A participatory physical and psychosocial intervention for balancing the demands and resources among industrial workers (PIPPI): study protocol of a cluster-randomized controlled trial. BMC Public Health 2015;15(1):274

Artiklen er frit tilgængelig (open access).

Fakta om projektet

SAMI-projektet blev gennemført som en del af satspuljeprogrammet ’ Nye veje til at øge arbejdsevnen blandt udsatte grupper’.
Formålet med satspuljeprogrammet var at demonstrere,

  1. hvordan det er muligt at forbedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem øget inddragelse og deltagelse af udsatte grupper i indsatser på arbejdspladsen.
  2. hvordan disse indsatser kan øge de ansattes arbejdsmarkedstilknytning gennem at reducere det langvarige sygefravær og den førtidige tilbagetrækning.

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann 
Ph.d.-studerende Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen 
Forsker Johan Simonsen Abildgaard

14-04-2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her