FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kombineret arbejdsmiljøindsats i en 'Forebyggelsespakke' virker bedst for små virksomheder

04-03-2016
Det er bedre at bruge flere virkemidler i en arbejdsmiljøindsats i en såkaldt 'Forebyggelsespakke' end kun at bruge et enkelt virkemiddel. Det viser resultater af en undersøgelse af, hvordan tolv små bygge- og anlægsvirksomheder gennemførte en Forebyggelsespakke, som er et forudbestemt forløb til forbedring af arbejdsmiljøet.

Bygge og anlæg - foto: Colourbox

Forskerne undersøgte, hvad små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen fik ud af at gennemføre en Forebyggelsespakke. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

For at skabe varige arbejdsmiljøforbedringer i små virksomheder er det godt at benytte flere virkemidler i en Forebyggelsespakke som fx konkret vejledning, økonomisk støtte og tilsyn, da man derved motiverer flest mulige virksomheder til at forbedre deres arbejdsmiljø. Det er desuden vigtigt, at de små virksomheder kan se meningen med at ændre deres dagligdag på arbejdspladsen, både i forhold til medarbejdernes helbred og arbejdsglæde, men også i høj grad i forhold til forretningen og produktiviteten.

Det konkluderer forskerne bag en ny artikel, som er en del af et nyligt afsluttet ph.d.-projekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne undersøgte, hvad tolv små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen fik ud af at gennemføre en Forebyggelsespakke og hvordan de virkede ude i virksomhederne, dvs. om de små virksomheder rent faktisk fik forbedret deres arbejdsmiljø efter brugen af Forebyggelsespakken.

Fire virkemidler var en god kombination

Resultaterne viser, at det var godt at tilbyde en kombination af fire virkemidler i de såkaldte Forebyggelsespakker. De fire virkemidler var:

  1. En drejebog, der beskrev forløbet.
  2. Økonomisk støtte til kompensation for tiden brugt på forløbet.
  3. Processtøtte fra ekstern vejleder.
  4. Et tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Disse virkemidler gav tilsammen større mulighed for at motivere de små virksomheder til at styrke deres arbejdsmiljøarbejde, end hvis virksomheden kun anvender et af virkemidlerne.
For alle virksomhederne viser resultaterne desuden, at det var afgørende at få støtte fra en vejleder, der har de rette kompetencer, blandt andet høj faglighed og ekspertviden inden for en række områder samt viden om dialogværktøjer.

Tre mekanismer motiverede virksomhederne

Forskerne fandt desuden frem til tre mekanismer, som motiverede virksomhederne til at gennemføre Forebyggelsespakken og ændre deres arbejdsmiljøpraksis. En mekanisme var at integrere Forebyggelsespakkens arbejdsmiljøforbedringer i virksomhedens forretnings- og hverdagspraksis. En anden mekanisme var, at Forebyggelsespakken på en positiv eller negativ måde (dvs. via økonomisk støtte og tilsyn) styrede deres arbejdsmiljøarbejde. En tredje mekanisme var, at Forebyggelsespakken skabte dialog og inddrog medarbejderne et fællesskab, som betød, at de sammen gennemførte løsningerne i Forebyggelsespakken.

Forskellige oplevelser for forskellige virksomheder

Forebyggelsespakken blev oplevet forskelligt af de ledere og medarbejdere på de tolv forskellige virksomheder, som gennemførte forløbet. Derfor var det også forskelligt, hvilken betydning forløbet sidenhen fik for deres arbejdsmiljøpraksis.

-Nogle af de små virksomheder havde ingen motivation til at fastholde ændringerne, når forløbet med Forebyggelsespakken stoppede. Det var de virksomheder, som primært var motiveret af den økonomiske kompensation og/eller den mulighed for sanktioner, der lå i, at Arbejdstilsynet kom på tilsynsbesøg, forklarer Laura Veng Kvorning, som har stået i spidsen for undersøgelsen i sit ph.d.-projekt.

Nogle virksomheder var motiverede og ændrede praksis

For de virksomheder som af sig selv blev motiveret af indholdet og de konkrete løsninger i Forebyggelsespakken, var der større sandsynlighed for, at Forebyggelsespakkens forløb førte til en forbedret arbejdsmiljøpraksis, også efter forløbet var afsluttet.

-For de virksomheder betød det, at ændringerne fra Forebyggelsespakken blev tilpasset den praksis, som de havde i virksomheden, og at medarbejderne blev inddraget i processen. Det var typisk virksomheder, som i forvejen arbejdede systematisk med deres forretning og dermed også med deres arbejdsmiljø. For dem var det lettere at følge det forløb, som var beskrevet i drejebogen. De virksomheder, som arbejder mere ad hoc med ledelse og som flytter rundt, som mange gør i bygge- og anlægsbranchen, havde sværere ved det, og her havde vejlederne også en vigtig rolle med at ’oversætte’ drejebogens indhold, siger Laura Veng Kvorning.

Hvad er en Forebyggelsespakke? 

En Forebyggelsespakke er en arbejdsmiljøindsats målrettet virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.  Formålet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. I de Forebyggelsespakker, som ph.d. studiet undersøgte, indgik fire virkemidler:
1. En drejebog, der beskriver forløbet.
2. Økonomisk støtte.
3. Processtøtte fra ekstern vejleder.
4. Et tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Læs mere hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Find den videnskabelige artikel 

Kvorning LV, Grøn S & Limborg HJ. En realistisk evaluering af, hvordan små virksomheder transformerer en arbejdsmiljøindsats til daglig praksis, Tidsskrift for Arbejdsliv, 2016.

Læs ph.d.-afhandlingen om projektet

Ph.d.-afhandling af Laura Kathrine Veng Kvorning, 2016. En realistisk evaluering af forebyggelsespakkerne - en arbejdsmiljøindsats målrettet små virksomheder i auto- og bygge og anlægsbrancherne.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her