FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d. forsvar om leddegigt og arbejde – risici og risikofaktorer for langvarigt sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension

03-03-2016
Hvad er risikoen for, at mennesker med leddegigt får langvarigt sygefravær, bliver arbejdsløse og/eller går på førtidspension? Det har været det overordnede formål med Sofie Mandrup Hansens ph.d.-projekt. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, onsdag den 16. marts 2016 kl. 14-17.

Medarbejdere foran computer - Foto: Colourbox

Leddegigt kan forekomme i alle aldre, men de fleste nye tilfælde er blandt personer mellem 40 og 60 år. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Omkring 35.000 danskere lever ifølge sundhedsstyrelsen i dag med leddegigt og prognosen er, at der hvert år vil være ca. 1.700 nye personer, som får stillet diagnosen. Samtidigt vil forekomsten af en række andre kroniske sygdomme også øges i takt med, at arbejdsstyrken bliver ældre. Det vil derfor være en udfordring for det danske samfund at fastholde mennesker med kroniske sygdomme på arbejdsmarkedet. Og derfor er det også vigtigt at belyse arbejdsmiljøets betydning for mennesker med kroniske sygdomme, for at identificere risiko faktorer og beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet. 

Formålet med ph.d.-afhandlingen

Det overordnede formål med Sofie Mandrup Hansens ph.d.-projekt har været at undersøge risikoen for, at mennesker med leddegigt får langvarigt sygefravær, bliver arbejdsløse og/eller går på førtidspension. Desuden var det et formål at finde ud af, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har betydning for at fastholde leddegigtpatienter på arbejdsmarkedet Det blev opfyldt ved at evaluere sammenhængen imellem arbejdsmiljøfaktorer og de arbejdsrelaterede udfald, dvs. konsekvenserne i form af langvarigt sygefravær, førtidspension, og/eller arbejdsløshed og chancerne for at vende tilbage til arbejdet igen.

Teori og metode

Det er WHO’s ”International klassifikation af funktionsevne”, som danner grundlag for at forstå, hvordan leddegigt kan påvirke patienternes arbejdsevne. I undersøgelsen er der desuden brugt spørgeskema og registerundersøgelser til at måle, hvilken effekt leddegigt har på patienternes arbejdssituation og til at identificere risikofaktorer for langvarigt sygefravær blandt leddegigtpatienter.

 Hvad er leddegigt?
Leddegigt (reumatoid artrit) er den mest almindelige af de inflammatoriske reumatiske sygdomme. Det er en kronisk ledsygdom, som kan have alvorlige konsekvenser for patientens fysiske funktion og evnen til at fastholde et job. Leddegigt kan forekomme i alle aldre, men de fleste nye tilfælde af leddegigt forekommer hos personer mellem 40 og 60 år og oftere hos kvinder end hos mænd.

Tid og sted for Sofie Mandrup Hansens ph.d.-forsvar

  • Tid: Onsdag den 16. marts 2016 kl 14-17.
  • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forsvaret foregår på engelsk. Alle interesserede er velkomne. Efter forsvaret afholdes en reception, hvor gæster og andre deltagere er velkomne.

Bedømmere

  • Formand, professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
  • Professor Kim Hørslev-Petersen, Kong Christian X’s Gigthospital og Syddansk Universitet.
  • Professor Ute Bültmann, University Medical Center, Groningen, Holland.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Merete Lund Hetland, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, DanBio-Databasen, Rigshospitalet/Glostrup, og Københavns Universitet.
  • Projektvejleder: Professor Jakob Bue Bjørner, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Københavns Universitet og Optum Patient Insights, Lincoln, Rhode Island, USA.
  • Medvejleder: Professor Mikkel Østergaard,Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet/Glostrup, og Københavns Universitet.
  • Medvejleder: Vilhelm Borg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her