FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Startskud for Dansk Center for Nanosikkerhed II

21-01-2016
Dansk Center for Nanosikkerhed fortsætter sin forskning i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser frem til udgangen af 2018. Det bliver markeret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) torsdag den 11. februar 2016.

Foto: Colourbox
Byggematerialer som cement indeholder partikler i nanostørrelse.
Foto: Colourbox

Af Kirsten Rydahl

Nanomaterialer bliver anvendt på danske arbejdspladser, og de kan udgøre et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forsøg med dyremodeller har nemlig vist, at nogle nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssig udsættelse for nanomaterialer kan øge risikoen for at udvikle kræft og hjertekarsygdom.

En af de store udfordringer er, at arbejdspladserne ikke altid er klar over, at de anvender nanomaterialer. Sikkerhedsdatabladene for de pulvere, som arbejdspladserne anvender, kan nemlig mangle præcise oplysninger om indholdet af nanopartikler. Derfor kan det være svært for virksomhederne at vide, om de håndterer nanomaterialer. Arbejdspladsmålinger har vist, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at niveauerne er høje nok til at udgøre et potentielt helbredsproblem.

Det viser resultaterne af den forskning, som Dansk Center for Nanosikkerhed har udført siden starten 1. maj 2012.

Mere fokus på sikkert arbejde

I slutningen af 2015 bevilgede Folketinget penge til, at Dansk Center for Nanosikkerhed kan fortsætte sin forskning i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser frem til udgangen af 2018.

Nanocenter II vil fokusere sin forskning mod, at både myndigheder og virksomheder får de nødvendige redskaber til at sikre arbejdsmiljøet i forhold til nanomaterialer.

- For at kunne det, har vi både brug for mere viden om, hvordan partiklerne påvirker levende organismer, og hvordan de opfører sig og spredes i luften. Først da kan vi udvikle pålidelige målemetoder og modeller, som myndigheder, arbejdspladser og arbejdsmiljørådgivere kan bruge til selv at vurdere mulige risici ved at anvende et givet nanomateriale og til at håndtere disse risici, forklarer Ulla Vogel, professor på NFA og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Centrets forskere ser frem til at samarbejde tættere med danske virksomheder om arbejdspladsmålinger på danske virksomheder der håndterer nanomaterialer, både for at få viden om eksponeringen på danske arbejdspladser, og for at kunne udvikle koncepter for hvordan man måler eksponering for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Dansk Center for Nanosikkerhed har stadig fokus på at afdække hvilke fysisk-kemiske egenskaber der har betydning for farligheden. Denne viden skal bruges til at kunne forudsige farligheden af nye nnanomaterialer. Nanocenter II vil også have større fokus på ultrafine partikler fra fx flybrændstof og dieseludstødning.

Startskud for nanocenter II

Starten på Dansk Center for Nanosikkerhed II bliver markeret sammen med centrets samarbejdspartnere torsdag den 11. februar 2016 kl. 14.00-15.30 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Yderligere oplysninger

Ulla Vogel, professor på NFA og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed I og II

 

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her