FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet - status og udfordringer

24-10-2016
Udsættelse for nanomaterialer på jobbet kan skade helbredet. Så hvordan sikrer vi, at det ikke sker? Det kan du høre mere om på dette temamøde, som afholdes i København den 2. december 2016.
Foto: Colourbox
Titaniumdioxid nanopartikler kan blandt andet tilsættes som hvidt farvestof ved produktion af maling. Foto: Colourbox

Af Kirsten Rydahl

Udsættelse for tekniske (fremstillede) nanomaterialer på jobbet udgør en potentiel helbredsmæssig risiko. Forskningen har nemlig vist, at nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med samme kemiske sammensætning.

For at sikre, at brugen af teknisk fremstillede nanomaterialer på de danske arbejdspladser sker på en fuldt forsvarlig måde, har Arbejdsmiljørådet udarbejdet en række anbefalinger til en samlet indsats på nanoområdet som er ved at blive implementeret. Rådet har blandt andet anbefalet, at Arbejdstilsynet fastsætter grænseværdier for 3 typer af nanomaterialer

  • carbon black
  • titaniumdioxid
  • kulstofnanorør.

Det er derfor vigtigt at kunne måle udsættelsen for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

På dette temamøde giver forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en status over, hvor langt man er kommet med at udvikle egnede metoder til måling af udsættelsen for nanomaterialer i arbejdsmiljøet og fortæller om de udfordringer der er.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder, organisationer samt andre med interesse for identifikation, karakterisering og regulering af nanomaterialer.

Program for temamødet

Bemærk at to af præsentationerne vil foregå på engelsk.

10.00 Velkomst
Professor Ulla Vogel byder velkommen til temamødet.
10.05 Introduction to the subject of this theme meeting
Senior scientist Ismo K. Koponen will give a short introduction to the aim and focus points of the occupational exposure studies.
10.15 Vurdering af udsættelse for nanomaterialer ved hjælp af matematiske modeller
Ph.d.-studerende Alexander CØ Jensen er ved at bygge en matematisk model, der på en simpel måde kan beregne spredningen af nanomateriale fra en kilde i et lokale uden brug af direkte målinger. Han sammenligner de matematiske data med målte data for at evaluere modellens validitet. Lykkes det at udvikle en pålidelig model, vil det blive lettere at vurdere risikoen for udsættelse for nanomaterialer på en arbejdsplads.
10.30 Karakterisering af nanopartikler ved hjælp af elektronmikroskopi
Ph.d.-studerende Anders Brostrøm Bluhme er ved at udvikle en standardprocedure til at opsamle, opbevare og måle nanopartikler ved hjælp af forskellige teknikker indenfor elektronmikroskopi. Proceduren skal blandt andet gøre det muligt at bestemme størrelsen, formen og den kemiske sammensætning af nanopartikler i arbejdsmiljøet, så man kan finde kilden til partiklerne og få oplysninger om de toksikologiske effekter af at indånde dem. Proceduren skal både tage højde for variationer i partiklernes egenskaber og i de specifikke miljøforhold på arbejdspladsen.
10.45 Nanoparticle measurements using hand-held instruments
Exposure levels can be used for preliminary risk assessment and for detailed exposure analysis. Post doc Joonas Koivisto will present how to assess nanoparticle exposure levels using a hand-held diffusion charger and exposure levels in various occupational environments.
11.00 Spørgsmål og diskussion
11.30 Tak for i dag

Tid og sted

  • Tid: Fredag den 2. december 2016 kl. 10.00-11.30 
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Læs mere om Dansk Center for Nanosikkerhed på www.nanosikkerhed.nu

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her