FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

2017

Her finder du en oversigt over nyheder fra NFA udsendt i 2017.

Nyhederne udsendes ugentligt med NFA's nyhedsbrev 'Nyt fra NFA'.

Abonner på NFA's nyhedsbrev.

 

2017

22-12-2017 Arbejdsmiljøet er en væsentlig årsag til tidlig tilbagetrækning
22-12-2017 5 spørgsmål er nok til at vise en sammenhæng med risikoen for ulykker
21-12-2017 Ny vision vil gøre op med silotænkningen i arbejdsmiljøarbejdet
21-12-2017 Flere kulstofnanorør kan være kræftfremkaldende
21-12-2017 Social kapital er nødvendig på et komplekst arbejdsmarked
20-12-2017 Bedre udnyttelse af viden om små partikler kan gavne arbejdsmiljøet
19-12-2017 Tjeklister skal sikre bedst mulige grænseværdier for luftvejsirriterende stoffer
19-12-2017 Praktikeres erfaring giver forskning, der virker i hverdagen
19-12-2017 Lange arbejdsdage hænger sammen med forstyrret hjerterytme
18-12-2017 Kun få sygdomsfremkaldende stafylokokker i stuer og kontorer
18-12-2017 Tydelig ledelsesstrategi letter indførsel af ny teknologi i ældreplejen
14-12-2017 Kulstofnanorør påvirker kønscyklus hos hunmus
13-12-2017 Flygtige jobs påvirker unge ind i voksenlivet
13-12-2017 Ny app gør det nemt at måle sikkerheden
12-12-2017 Støjforebyggelse siden 80' erne har båret frugt
11-12-2017 De fire mest almindelige dufte i indeklimaet ser ikke ud til at skade sunde og raske mennesker
07-12-2017 Stor brancheforskel på oplæring i sikkerhed
06-12-2017 Luft ud og få færre skadelige svampe i luften
05-12-2017 To forskellige grafen nanomaterialer udløser begge DNA-skader i lungeceller hos mus
04-12-2017 Landsdækkende kampagne ændrede offentligt ansattes holdning til smerter på jobbet
28-11-2017 Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem indeklima og svampesporers inflammatoriske potentiale
23-11-2017 Kunstig lunge kan sandsynligvis erstatte dyreforsøg
16-11-2017 Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem observerede forflytninger og ondt i ryggen blandt SOSU'er i ældreplejen
15-11-2017 Tiltrædelsesforelæsning om det kemiske arbejdsmiljø nu og i fremtiden
14-11-2017 Sundere ved fyraften og mere kvalitet i kerneopgaven
08-11-2017 Motion mindsker risikoen for førtidspension hos personer med hårdt fysisk arbejde
01-11-2017 Arbejde og helbred skal ses i et livsforløbsperspektiv
26-10-2017 Sikre og sunde arbejdspladser for alle
19-10-2017 Temamøde om håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter
19-10-2017 Gå-hjem-møde om forebyggelse i arbejdsmiljøet
18-10-2017 Forskning: Det gør os tilfredse på jobbet
17-10-2017 Derfor taler vi forbi hinanden, når vi taler om sikkerhed
17-10-2017 Mere præcis viden om fysiske arbejdskrav til APV og andre undersøgelser
16-10-2017 Brug af røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler under brandslukning
11-10-2017 Natarbejdere har større risiko for ulykker end dagarbejdere
10-10-2017 Rengøringsassistenter fik færre smerter efter konditionstræning i arbejdstiden
05-10-2017 Global Vision Zero-arbejdsmiljøkampagne lanceret på verdenskongres
03-10-2017 Besøg i en svinestald giver kortvarig MRSA-forurening af næsen
26-09-2017 SAM: Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne
20-09-2017 Fysisk-kemiske egenskaber bestemmer kulstofnanorørs skadelige effekter
20-09-2017 Gæsteprofessor Ute Bültmann holder tiltrædelsesforelæsning om arbejde og helbred i et livsforløbsperspektiv
19-09-2017 Jobusikkerhed kan afhjælpes på arbejdspladsen
15-09-2017 Arbejdstilsynet udbyder midler til ph.d-projekt
06-09-2017 Kom helt i mål med arbejdsmiljøet med ny digital tjekliste
05-09-2017 Ph.d-forsvar om arbejde med foroverbøjet ryg og lændesmerter målt med objektive målinger
05-09-2017 To danske studier om skifteholdsarbejde og demens peger i hver sin retning
29-08-2017 Ph.d.-forsvar om forståelsen af begrebet ’sikkerhed’ på forskellige niveauer af en organisation
28-08-2017 Tag til konference om stress
23-08-2017 Gå-hjem-møde om ny medarbejderinddragende metode til bedre arbejdsmiljø og trivsel - SAM
16-08-2017 Kulstøv i arbejdsmiljøet kan måske give lungefibrose
15-08-2017 Lønarbejde er godt for helbredet
11-08-2017 Kvinder og mænd reagerer forskelligt på mobning
03-08-2017 Ny EU-portal om nanomaterialer
27-06-2017 Fysisk anstrengende arbejde og lav indflydelse øger risikoen for hjertesygdom
21-06-2017 Forskere og praktikere vil nedbringe smerter i fællesskab
19-06-2017 Skifteholdsarbejdere sidder mere stille end dagarbejdere – men ikke i fritiden
15-06-2017 Positiv effekt af træning på arbejdspladsen uanset alder, kroniske smerter og fysisk belastning
14-06-2017 Nyt rensningsanlæg udleder ikke sygdomsfremkaldende mikroorganismer
13-06-2017 Hjælpemidler fik volden til at falde
08-06-2017 Forskere skal måle fysisk krævende pædagogjob
31-05-2017 Nye detaljerede resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016)
31-05-2017 Ph.d.-forsvar om skadelige effekter ved at indånde partikler fra materialer, der indeholder grafen
30-05-2017 International konference om nanosikkerhed godt i gang
24-05-2017 Gå-hjem-møde på NFA om ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’
23-05-2017 Kulturen har stor betydning for brug af hjælpemidler
18-05-2017 Ny forståelse af rygsmerter giver færre sygedage
17-05-2017 Computerarbejde kan give røde og irriterede øjne
16-05-2017 Mere siddetid på arbejdet gav færre nakke-skuldersmerter
15-05-2017 Symposium om udfordringer og perspektiver i håndteringen af psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen
11-05-2017 Nyt notat om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
09-05-2017 Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression
05-05-2017 NIVA Nordic Tour-formidlingsmøde om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere i de nordiske lande
02-05-2017 Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016)
02-05-2017 Forventninger til ledelsen har indflydelse på muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere
01-05-2017 NFA’s årsberetning for 2016 offentliggjort
24-04-2017 Ny rapport giver overblik over psykosociale arbejdsmiljøindsatser
20-04-2017 Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser
20-04-2017 Ny forskning skal stille skarpt på løftearbejde
19-04-2017 Slagteriarbejdere styrketræner sig til bedre arbejdsmiljø
18-04-2017 Seksuel chikane kan føre til sygefravær
18-04-2017 Mænd er mere væk fra jobbet efter sexchikane
30-03-2017 Arbejdsmiljøet sikres ved produktion af nanoemballage
29-03-2017 Nyudnævnt gæsteprofessor forelæser: Hvor sundt er det at arbejde?
24-03-2017 Gå-hjem-møde om negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen den 8. maj 2017
21-03-2017 Gå-hjem møde om arbejdstid den 25. april 2017
16-03-2017 Folk med aftenarbejde lider mere af migræne
16-03-2017 Nanosikkerhed emnet for international videnskabelig konference
14-03-2017 Konditionstræning i arbejdstiden er godt for hjerterytmen
23-02-2017 Arbejder du med nanomaterialer?
21-02-2017 Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer
21-02-2017 Produktregister bliver 100 procent digital
15-02-2017 Find kemikalierne på nettet
14-02-2017 Mere skimmelsvamp i luften, når vi er aktive
08-02-2017 Christianshavns Skole: Bryd tavshedskulturen omkring stress
08-02-2017 Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet
07-02-2017 Jo flere nattevagter, jo mere ubalance i døgnrytmerne
02-02-2017 Arbejdsmiljøindsats med afsæt i kerneopgaven forbedrede ikke jobtilfredsheden hos en gruppe medarbejdere i daginstitutioner
27-01-2017 God social støtte på arbejdet beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjertekarsygdom
24-01-2017 Belastet psykosocialt arbejdsmiljø er forbundet med øget risiko for tre alvorlige sygdomme
20-01-2017 Hårdt fysisk arbejde kombineret med dårlig kondition øger risikoen for at dø af hjertekarsygdom
17-01-2017 Fysisk og kognitiv træning samt mindfulness på jobbet øgede ikke koncentration eller fysiske præstationer
10-01-2017 Nyt dansk initiativ om forbedring af det globale om arbejdsmiljø - kom til heldagsmøde
03-01-2017 Luftforurening målt i 37 europæiske kontorbygninger
 22.12.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her