FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Arbejdsmiljøet er en væsentlig årsag til tidlig tilbagetrækning

22-12-2017
På tværs af de nordiske lande er det veldokumenteret, at en række forskellige faktorer i arbejdsmiljøet har stor betydning for, om man trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet eller om man bliver i længere tid. Det viser en ny rapport fra et projekt i Nordisk Ministerråd, som NFA har været projektleder på.

Seniorer på vej - Colourbox

Der ser ud til at være et stort potentiale for at øge fastholdelsen af ældre arbejdstagere i de nordiske lande. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Befolkningerne i de nordiske lande og i Europa bliver stadigt ældre, og derfor er der et stigende behov for, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Spørgsmålene er derfor på den ene side, hvad der skal til for at få ældre medarbejdere til at blive længere i jobbet, og på den anden side, hvad der er årsagerne til, at folk trækker sig tidligere tilbage eller går på førtidspension eller efterløn, når det er muligt.

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd viser, at arbejdsmiljøet er en væsentlig årsag til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan forklare en stor del af overgangen til langvarigt sygefravær og førtidspension. Arbejdsmiljøet kan ifølge rapporten formentlig også forklare en stor del af overgangen til frivillig tidlig tilbagetrækning (efterløn eller arbejdsmarkedspension).

Til gengæld er arbejdsmiljøet sjældent den eneste årsag til tidlig tilbagetrækning, da pensionssystemet, arbejdsmarkedet samt individuelle faktorer som fx helbred, civilstand mv. også har en afgørende betydning.

Rapportens fokus er på arbejdsmiljøets betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Forfatterne bag rapporten peger på, at det på tværs af de nordiske lande er veldokumenteret, at der er en række både negative og positive faktorer i arbejdsmiljøet, som har stor betydning for, om man enten trækker sig tidlig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller om man bliver i længere tid.

Negative faktorer skubber folk væk fra arbejdsmarkedet

Blandt de negative faktorer, som kan forstærke tendensen til tidlig tilbagetrækning, er fx det at komme ud for en arbejdsulykke eller at have fysiske krav i arbejdet, som overstiger folks kapacitet, såsom at være udsat for helkropsvibrationer, have fysisk hårdt arbejde, tunge løft eller stående arbejde i stort omfang.

Men også et højt arbejdstempo, stort tidspres, arbejdskonflikter og mobning og chikane samt aldersdiskrimination kan betyde, at de ældre trækker sig tidligere tilbage.

Positive faktorer holder de ældre længere i jobbet

Blandt de positive faktorer på arbejdspladsen, som kan fremme arbejdsfastholdelsen og betyde, at seniorerne bliver på arbejdsmarkedet i længere tid peger forfatterne på faktorer, fx som at være tilfreds med jobbet, opleve kontrol og indflydelse på arbejdet samt at få støtte og anerkendelse fra ledelsen.

Trods betydningen af de positive faktorer indeholder arbejdspladsernes seniorpolitikker og indsatser for at fastholde ældre medarbejdere dog meget sjældent forbedringer af arbejdsmiljøet:

-Der ser ud til at være et stort potentiale for øget fastholdelse af ældre arbejdstagere. Det kan for eksempel være at udvikle indsatser på arbejdspladsen, der kombinerer forebyggelse af negative risikofaktorer i arbejdsmiljøet, med tiltag, som øger jobtilfredshed og støtte og anerkendelse fra ledelsen, siger chefkonsulent Otto Melchior Poulsen, som har været projektleder på det samlede nordiske projekt.     

Nordiske samarbejdspartnere bag rapporten

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (projektleder),Danmark
  • Medical Administration for Occcupational Health & Safety, Island.
  • Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Norge
  • Karolinska Institute, Lund University, & Swedish university of Agricultural Sciences, Sverige.

Læs rapporten (på engelsk)

Poulsen OM Fridriksson JF, Tómasson K, Midtsundstad T, Mehlum IS, Hilsen AI, Nilsson K and Albin M. Working environment and work retention. TemaNord 2017:559. Udgivet af Nordisk Ministerråd. 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Otto Melchior Poulsen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her