FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Gå-hjem-møde om ny medarbejderinddragende metode til bedre arbejdsmiljø og trivsel - SAM

23-08-2017
Hvad går den nye SAM-metode ud på? Hvordan inddrages medarbejderne? Og hvilke forskningsprojekter og konkrete værktøjer ligger bag? Det holder forskere og udvikler af værktøjerne oplæg om på et gå-hjem-møde mandag den 25. september 2017 på NFA.

Medarbejdere på job

I SAM-metoden bruger man medarbejdernes egne erfaringer til at forbedre arbejdsmiljøet. Det kan du høre mere om på gå-hjem-mødet på NFA. Foto: Thomas Tolstrup.

Af Hanna Sigga Madslund

SAM er en ny metode til at kortlægge og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, for eksempel i forbindelse med APV. Forkortelsen SAM står for ’Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne’ og indebærer, at man bruger medarbejdernes egne erfaringer til at forbedre arbejdsmiljøet. Metoden er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med blandt andre erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen, og de har ind til videre afprøvet SAM i tre danske industrivirksomheder.

Nye innovative arbejdsmiljøløsninger med SAM

Resultater fra afprøvningen viser blandt andet, at medarbejdere og ledere på de tre deltagende virksomheder fandt nye, innovative arbejdsmiljøløsninger på deres udfordringer. De tre virksomheder bruger derfor fortsat SAM-værktøjerne helt eller delvist i dagligdagen. Værktøjerne bruges bl.a. til at kortlægge arbejdsmiljøet og til at udvikle handleplaner, som skal skabe en bedre balance mellem krav og ressourcer for medarbejderne i arbejdet.

Særlige udfordringer belyses i forskningsprojektet NyMA

Afprøvningen af SAM-metoden viste også, hvilke udfordringer, der kan være, når man bruger metoder, som inddrager medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. Disse udfordringer bliver nærmere belyst i et igangværende forskningsprojekt med titlen ”Nye Perspektiver på Medarbejderinddragende Arbejdsmiljøinterventioner (NyMA) ”.

Hvem kan bruge metoden?

Gå-hjem-mødet henvender sig til alle arbejdsmiljøprofessionelle, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere og andre, som har interesse i værktøjer til at skabe arbejdsmiljøforbedringer. Alle arbejdspladser vil kunne bruge metoden ved hjælp af en manual og pjece, som snart kan downloades på NFA’s hjemmeside (se nedenfor)

Program for gå-hjem-mødet mandag den 25. september 2017

På gå-hjem-mødet vil der både være mulighed for at høre mere om SAM-metoden og få præsenteret de foreløbige resultater fra projektet:

  • Kl. 15.00: Velkomst og introduktion.
  • Kl. 15.05: Ph.d.-studerende Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen fra NFA præsenterer kort det forskningsprojekt, som SAM-metoden bygger på og nogle af projektets grundprincipper.,
  • Kl. 15.20: Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen præsenterer og demonstrerer to af SAM-metodens centrale værktøjer: ”Arbejdsmiljøkortet” og ”Forbedringstavlen”.
  • Kl. 16:00: Post. doc. Johan Simonsen Abildgaard og ph.d.-studerende Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen fra NFA præsenterer de foreløbige resultater fra NyMA-projektet.
  • Kl.16.30: Networking – inklusiv kaffe og kage.
  • Kl.17.00: Mødet slutter.

Tilmelding tid og sted

  • Tid: Mandag den 25. september 2017 kl. 15.00-17.00.
  • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.
  • Tilmelding: Senest onsdag den 20. september 2017 via denne elektroniske tilmeldingsblanket.

Pjece og manual om SAM-metoden

På baggrund af disse erfaringer har forskerne fra NFA udarbejdet en pjece og en manual, som kan hjælpe arbejdspladser til at bruge SAM-metoden i praksis. Pjecen og manualen vil snart være frit tilgængelig NFA’s hjemmeside.

 SAM-metodens grundprincipper bygger på tre forhold

1. En helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøet.

2. Involvering af både individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveauet på arbejdspladsen (IGLO).

3. Et fokus på at gøre processen meningsfuld og nærværende for medarbejdere. 

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her