FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet

08-02-2017
Hvilken betydning har sundhed i muskler og led i løbet af et helt arbejdsliv, fra vi begynder i det første job til vi går på pension? Og hvad kan der gøres for at sikre bedst mulig sundhed i muskler og led hele arbejdslivet igennem? Det vil forskere og praktikere fortælle om på en endagskonference den 8. juni 2017 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er åben for tilmelding nu.

Fleksibel motion på arbejdet

Sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet vil kunne spare det enkelte menneske for bl.a. smerter og sygefravær. Foto Thomas Tolstrup.

Af Hanna Sigga Madslund

Sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet vil kunne spare det enkelte menneske for smerter, sygefravær, tabt arbejdsfortjeneste og risiko for førtidspension, og arbejdspladserne og samfundet for bl.a. udgifter til sygefravær og rehabilitering.

Derfor inviterer Det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led til konference den 8. juni 2017 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det er anden gang konferencen afholdes, og temaet i år er ’Sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet’. Konferencen blev afholdt for første gang på nationalt plan i 2016 på Syddansk Universitet.

Det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led

Det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led er et samlingspunkt for forskere på tværs af institutioner og fagområder i Danmark indenfor sundhed i muskler og led. Netværkets formål at styrke samfundets og forskningens andel i at reducere den store byrde, som sygdom i muskler og led forårsager i Danmark.

Formål

Det er konferencens formål at synliggøre dansk forskning inden for området og skabe et nyt forum, hvor forskere og praktikere i Danmark med interesse for sundhed i muskler og led kan mødes og dele viden og erfaringer.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er forskere og praktikere på tværs af faggrupper og faglige interesser, og det er arrangørernes hensigt, at konferencen fremover afholdes en gang om året.

Temaer

Temaerne på konferencen indenfor emnet sundhed i muskler og led gennem arbejdslivet vil være:

 • På vej ind i arbejdslivet.
 • I løbet af arbejdslivet.
 • På kanten af arbejdslivet, dvs. ved nedsat arbejdsevne, arbejdsløshed eller sygdom.
 • I den sidste del af arbejdslivet.

Programmet for konferencen er klar

Det endelige program er nu endeligt fastlagt.

Posterpræsentationer - deadline: Deltagerne har mulighed for at præsentere deres forskning ved at lave en poster. Hvis du har en poster, du vil præsentere, vil vi bede dig -senest 1. maj 2017 - udfylde denne posterformular. 

Paneldebat: En række personer vil debattere, hvordan man kan styrke forskning og samarbejde indenfor sundhed i muskler og led i alle faser af arbejdslivet.

Forplejning: Morgenkaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe/kage.

Tid, sted, tilmelding og betaling

 • Tid: Torsdag d 8. juni kl. 9.45 – 15.30.
 • Sted: Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, 2100 København.
 • Tilmelding og betaling: Tilmelding og betaling foregår via en elektronisk blanket senest 29. maj 2017. NB. Der er ikke flere pladser tilbage, mødet er overtegnet. (31. marts 2017).
 • Pris for deltagelse: 300 kroner. Studerende og ph.d.-studerende: 100 kroner. 

Samarbejdspartnere og sponsorer for konferencen

 • Det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Danske Fysioterapeuter

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann eller forsker Charlotte Dianna Nørregaard Rasmussen, NFA.

06-06-2017
Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her