FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kom helt i mål med arbejdsmiljøet med ny digital tjekliste

06-09-2017
En helt ny digital tjekliste, MEDvirk, skal hjælpe plejehjem og andre SOSU-arbejdspladser med at gennemføre og lykkes med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet. Forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har netop lanceret en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på det digitale redskab.

MEDvirk-logo

Hold øje med logoet for MEDvirk-kampagnen og brug de nye redskaber på hjemmesiden til at komme i mål med arbejdsmiljøarbejdet. Grafik: Operate.

Af Charlotte Bo Qvist

Implementering af en arbejdsmiljøindsats er svær at gennemføre i hverdagen. Men det skal der laves om på med en ny digital tjekliste, kaldet MEDvirk. I tæt samarbejde med SOSU-branchen har et forskerteam på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, udviklet denne tjekliste, der kan skabe overblik over, hvor tæt arbejdspladsen er på at nå i mål med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet.

For hvilke ting er vigtige, når man som SOSU-arbejdsplads skal lykkes med at implementere en ny arbejdsmiljøindsats? Ifølge forskningen er der præcist 11 områder, der er vigtige at tage hånd om. Det er de 11 områder, der danner baggrund for tjeklistens 11 spørgsmål, og som er et resultat af et tidligere NFA-forskningsprojekt med titlen ’NORMA’ (se nedenfor).

MEDvirk skal give det sidste skub

Undersøgelser viser, at 70 procent af alle forandringsprojekter, som fx arbejdsmiljøindsatser, ikke lykkes. Selvom intentionerne, idéerne og behovet er der, bliver forandringerne ikke til noget. I SOSU-branchen opleves det igen og igen, at det er svært at nå i mål med de ønskede forbedringer. Det kan fx være svært at få gennemtænkt den gode implementeringsstrategi fra ende til anden.

Ifølge seniorforsker Marie Birk Jørgensen mangler der en systematisering af de indsatser, der igangsættes for at forbedre arbejdsmiljøet. MEDvirk kan forhåbentlig give det sidste skub, så indsatserne lykkes:

-SOSU’erne viser initiativ til at ville forbedre arbejdsmiljøet, men alt for mange gode intentioner går i vasken. Måske er det, fordi der startes for mange initiativer op, eller måske fordi der ikke er ressourcer nok. Første skridt, man må tage for at lykkes, er at få et overblik over, hvad der skal til for at gennemføre processen, og hvor gode chancer, man har for at nå i mål. Det overblik kan MEDvirks 11 spørgsmål være med til at give, siger Marie Birk Jørgensen.

Tjeklisten skaber forskning

Forskerne vil bruge data – blandt andet fra hjemmesidebesøgene – til at undersøge, hvad MEDvirk bliver brugt til, af hvem og om de arbejdspladser, der bruger den, i højere grad oplever, at deres arbejdsmiljø prioriteres højt. På den måde får forskerne svar på, om en national kampagne som MEDvirk kan nå helt ud og virke på SOSU-arbejdspladserne, eller om der skal andre midler til.

Prøv den digitale tjekliste - MEDvirk

Tjeklisten henvender sig til arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget på din arbejdsplads og kan frit downloades – den findes på www.MEDvirkNU.dk.

Se kampagnevideoen og instruktionsvideoen

Læs mere om projekterne bag MEDvirk

MEDvirk er udviklet i et tæt samarbejde
MEDvirk er udviklet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i tæt samarbejde med repræsentanter fra for-skellige organisationer. SOSU-ansatte, fagforeningsrepræsentanter og faglige organisationer har desuden løbende afprøvet den digitale tjekliste. De samarbejdende organisationer er:

• KL
• FOA
• Branchefællesskabet for Velfærd og Offentlig administration
• Arbejdstilsynet
• Videncenter for arbejdsmiljø

MEDvirk formidles også af samarbejdspartnerne samt af en række formidlingspartnere:
• SPARK (arbejdsmarkedets parters støtte til lokal dialog og handling)
• Danske Regioner
• Parternes uddannelsesfællesskab
• ArbejdsmiljøCentret
• WorkLife Balance
• Dansk Sygeplejeråd
• ÆldreSagen 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker og projektleder Marie Birk Jørgensen eller akademisk medarbejder Helene Højberg Johansen.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her