FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kulstøv i arbejdsmiljøet kan måske give lungefibrose

16-08-2017
Udsættes man for rent kulstøv i sit arbejdsmiljø hver eneste dag i mange år, kan der muligvis være en risiko for, at man udvikler den sjældne sygdom lungefibrose. Men resultaterne i forskellige studier er ikke entydige. Det viser ny forskning.

Stenkul

Selvom de fleste studier i undersøgelsen peger på, at der en øget risiko for lungefibrose af rent kulstøv på lungene, kan forskerne ikke konkludere noget entydigt. Foto: PantherMedia / Leo Lintang.

Af Hanna Sigga Madslund

Kul er stadig en stor del af energiproduktionen på globalt plan, selvom der er stigende krav om at bruge flere alternative energikilder for at mindske forureningen af natur og miljø. Omkring 30 procent af energibehovet på verdensplan bliver stadigt dækket af kul, som derved står for 41 procent af verdens el-produktion ifølge World Coal Association.

I Danmark er kulforbruget faldet med ca. 70 procent siden 1980, ifølge Energistyrelsens Energistatistik 2015, og udgør i dag knap 20 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Kullet skal være helt udfaset i 2030 af miljømæssige årsager. Men det er der også gode sundhedsmæssige grunde til.

Kulstøv kan føre til lungefibrose

Udsættelse for kulstøv fra især kulminedrift er nemlig en kendt årsag til lungefibrose. I følge forskerne bag et nyt studie er det dog uklart, om lungefibrosen skyldes, at man udsættes for rene kulstøvpartikler, eller om sygdommen skyldes kullenes indhold af kvartsstøv, som man ved kan give lungefibrose.  I langt det meste kulstøv er der mere eller mindre kvarts, fra under 1% og op til mere end 20%. 

I Danmark kan personer, som arbejder på kulkraftværker eller med lastning og losning af kul være udsat for lave koncentrationer af kulstøv, men koncentrationerne er dog ifølge en rapport udarbejdet for Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring så lave, at de ikke er i nærheden af de koncentrationer, som indgår i reviewstudiet (se henvisning nedenfor).

Ni studier af mænd udsat for kulstøv

For at afklare, hvad der var lavet af forskning på området, gennemførte en gruppe forskere en systematisk litteratursøgning, som gjorde det muligt at adskille effekten af kul og kvarts. Det er vigtigt af hensyn til muligheden for forebyggelse:

-Hvis det alene er kvartsdelen, der fører til lungefibrose, kunne man bruge løs af kul med lavt kvartsindhold og hævde, at det ikke giver lungefibrose, forklarer professor Vivi Schlünsen, NFA, som er en af forskerne bag studiet.

Vivi Schlünsen og hendes kolleger fandt frem til ni studier, som kun omfattede mænd. De havde været udsat for kulstøv fra mellem 10 år og op til 44 år. Resultaterne viser, at seks ud af ni studier tydede på, at kulstøv i sig selv er en risikofaktor for lungefibrose. To studier viste ingen effekt, og i et studie kunne man ikke konkludere noget entydigt.

-Selvom de fleste studier, vi fandt frem til, peger på, at der en øget risiko for lungefibrose af rent kulstøv på lungene, kan vi ikke konkludere noget entydigt. Der er store metodeproblemer i de forskellige studier og derfor skal flere undersøgelser om effekten af rent kulstøv til, før vi kan udtale os mere sikkert. Det er dog næppe et arbejdsmiljøproblem i Danmark i dag. Men udsættelse for kulstøv er et betydeligt problem i lande med kulminedrift, slutter Vivi Schlünsen.

 Lungefibrose er en sjælden lidelse
Lungefibrose er en sjælden kronisk lungesygdom, hvor lungerne bliver stive og dårlige til at ilte blodet på grund af øget dannelse af arvæv i de små lungebærer (alveoler).
Læs mere om sygdommen i patienthåndbogen på borger.dk

Læs den videnskabelige artikel

Beer C, Kolstad HA, Søndergaard K, Bendstrup E, Heederik D, Olsen KE, Omland Ø, Petsonk E, Sigsgaard T, Sherson DL and Schlünssen V. A systematic review of occupational exposure to coal dust and the risk of interstitial lung diseases. EUROPEAN CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, 2016 VOL. 4, NO. 1, 1264711

Læs rapport om kulstøv og lungefibrose

  
En engelsksproget rapport udarbejdet for Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, handler om udsættelse for støv og risikoen for at udvikle anthracosis og lungefibrose. Rapportens titel er ‘Exposure to coal dust and the risk of developing anthracosis and lung fibrosis’

Yderligere oplysninger

Professor Vivi Schlünsen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her