FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Kun få sygdomsfremkaldende stafylokokker i stuer og kontorer

18-12-2017
Den sygdomsfremkaldende stafylokok, Staphylococcus aureus, udgør en overraskende lille del af bakterieforekomsten i luften i dagligstuer og kontorer, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det er godt nyt for fx sosu’er, rengøringsassistenter og andre, der arbejder disse steder.
Kontormiljø. Foto: Ulrik Jantzen.
Den sygdomsfremkaldende stafylokok, S. aureus, udgør en overraskende lille del af bakterieforekomsten i luften i dagligstuer og kontorer. Foto: Ulrik Jantzen.

Af Karoline Lawætz

Udenlandske undersøgelser har vist, at luften i de fleste dagligstuer fx i Korea og i Texas i USA indeholder en forholdsvis høj koncentration af den potentielt sygdomsfremkaldende bakterie Staphylococcus aureus.

Nogle stafylokokker kan nemlig give alvorlige infektioner og/eller være modstandsdygtige over for behandling med antibiotika. Derfor kan det have betydning for mennesker med arbejde inden for fx hjemmepleje og rengøring af private hjem, om bakterierne kan spredes via luften. Det gælder især stafylokokker med navnet S. aureus, der blandt andet kan give betændelse i sår og rifter i huden. Til denne gruppe hører også MRSA, som er modstandsdygtig over for behandling med antibiotika (læs mere i faktaboks).

Ifølge et nyt dansk studie fra NFA ser det anderledes ud med stafylokokkerne i danske dagligstuer end i udlandet.

Mange stafylokokker, men kun få S. aureus

Forskere fra NFA har identificeret, hvilke bakterier der er i luften i private hjem og på kontorer i det storkøbenhavnske område, og resultaterne kom bag på dem.

- Meget overraskende fandt vi ingen af stederne S. aureus i nærheden af det niveau, der er beskrevet andre steder, siger Anne Mette Madsen, som er seniorforsker på NFA.

Generelt fandt de mange forskellige arter af stafylokokker i luftprøverne fra de danske hjem og kontorarbejdspladser, men ganske få af dem var S. aureus. Faktisk dukkede den kun op i luftprøver fra to af de 67 dagligstuer, der blev underøgt:

 • I dagligstuen på en gård med svinebrug fandt forskerne MRSA
 • I dagligstuen i et by-hjem fandt forskerne en S. aureus, som ikke var resistent over for antibiotika.

- Med udgangspunkt i vores undersøgelse formoder vi, at risikoen for at blive udsat for den potentielt sygdomsfremkaldende stafylokok S. aureus via luften må være ret begrænset, hvis arbejdet i private hjem foregår i dagligstuen. Men jeg vil gerne understrege, at situationen meget vel kan være en anden i soveværelset. Det har vi ikke undersøgt endnu, siger Anne Mette Madsen.

Bærere af bakterien forurener ikke luften

Man ved, at den gængse smittevej for infektioner med S. aureus er ved direkte kontakt - fx kan en bærer af bakterierne give den videre med et håndtryk. Men hvilke stafylokokker findes så i luften i S. aureus-bærerens kontormiljø?

- Vi fandt ingen S. aureus i luften på de kontorer, hvor en af medarbejderne var bærer af bakterien. Det tyder derfor på, at S. aureus ikke spredes i nævneværdig grad via luften ved stillesiddende kontorarbejde sammenlignet med andre arter af stafylokokker, siger Anne Mette Madsen.

 

Det fandt forskerne
Der blev fundet 16 forskellige arter af stafylokokker.

I dagligstuer fandt de flest: Staphylococcus hominis, S. warneri, S. capitis, S. epidermidis og S. saprophyticus.

På kontorer fandt de flest S. hominis og S. epidermidis.

Desuden fandt de en betydelig årstidsvariation med færrest stafylokokker om vinteren.

Luft ud og begræns menneskemængden

Forskerne undersøgte flere faktorer, som kan tænkes at påvirke forekomsten af bakterierne, og to af dem gjorde en signifikant forskel:

 • jo større udskiftning af luften i lokalet, jo mindre del udgjorde stafylokokker af den samlede forekomst af bakterier
 • jo færre personer per kvadratmeter, jo færre forskellige arter af stafylokokker fandtes i luften.

- Vores resultater peger på, at det formentlig er muligt at mindske risikoen for at blive udsat for stafylokokker, fx ved at lufte ud og undgå placering af mange mennesker på få kvadratmeter, siger Anne Mette Madsen.

Næste trin

Man kan forestille sig, at sammensætning og antal af bakterier er anderledes i soveværelser, hvor beboere skifter tøj, reder seng og opholder sig mange timer i døgnet.

Da arbejdet som fx hjemmehjælper eller rengøringsassistent også foregår her, er det relevant at gentage målingerne i denne del af boligen.

Om S. aureus – de gule stafylokokker
Mange mennesker har gule stafylokokker som en naturlig del af deres bakterier på huden uden nogensinde at få infektion af det. Det er typisk gule stafylokokker, der etablerer sig i beskadiget hud og giver det, man lidt misvisende kalder for børnesår.

Voksne kan også få det. S. aureus kan også give andre infektioner, fx i luftvejene.

MRSA
MRSA (Methicillin Resistent Staphylococcus aureus) er en stafylokok-bakterie, der kan give hudinfektioner, som kan være svære at behandle, fordi MRSA er modstandsdygtige (resistente) over for den type antibiotika, der virker bedst. Hos mennesker med svækket immunforsvar kan infektion med MRSA fx udvikle sig til blodforgiftning.

Samarbejde

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem forskere fra

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Statens Serum Institut
 • Aalborg Universitet.

Finansiering

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra

 • Helsefonden
 • Torben og Alice Frimodts Fond
 • Satspuljeprogrammet
 • Realdania
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs den videnskabelige artikel

Madsen AM, Moslehi-Jenabian S, Islam MZ, Frankel M, Silak M og Frederiksen MW. Concentrations of Staphylococcus species in indoor air as associated with other bacteria, season, relative humidity, air change rate, and S. aureus-positive occupants. Environmental research 2017;160:282-91. DOI: 10.1016/j.envres.2017.10.001.

Artiklen er frit tilgængelig (Open access).

Læs eventuelt også

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA

 

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her