FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Landsdækkende kampagne ændrede offentligt ansattes holdning til smerter på jobbet

04-12-2017
Ved Job & Krop-kampagnens afslutning vidste signifikant flere offentligt ansatte end ved kampagnens start, at smerter i muskler og led skal forebygges og håndteres aktivt på arbejdspladsen, og at det er vigtigt at holde sig i gang i det omfang, det er muligt, når man har ondt. Det viser et videnskabelig studie af effekterne.

Foto fra Job & Krop-kampagnen

Ondt i ryggen? De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke. Når det sker, har du bedst af at være aktiv og bevæge dine muskler og led – også selv om det gør ondt. Det viser forskningen. Sådan lød en af kampagneteksterne i 2011-2014. Foto fra kampagnen: Anders Bøggild.

Af Hanna Sigga Madslund

”Fem ømme punkter” var Job & Krop-kampagnens slogan og metode til håndtering af smerter i muskler og led, som kom ud til omkring 900.000 offentligt ansatte fra 2011 til 2014. Målet med kampagnen var at sætte fokus på, hvordan arbejdspladserne forebygger, mindsker og håndterer smerter i muskler og led. Kampagnen skulle desuden forsøge at ændre forestillingen om, at den bedste kur mod smerter altid er hvile.

Indholdet i kampagnens slogans, metoder og budskaber blev bestemt ud fra den internationale forskning på området. De seneste årtiers forskning havde vist, at de fleste får ondt i muskler og led indimellem, men at det ofte er uklart, hvorfor man får ondt, og at rigtig mange faktorer kan spille ind på én gang. Den viste desuden, at det oftest er vigtigt at være aktiv og holde sig i gang i det omfang, det er muligt, selvom man har smerter.

Det var disse hovedbudskaber, Job & Krop-kampagnen gik ud med til de offentlige arbejdspladser i 2011, og det ser ud til at have virket. En videnskabelig analyse af effekterne konkluderer nemlig, at kampagnen har flyttet de offentligt ansattes holdning til smerter på jobbet.

Videnskabelig dokumentation er nyt på formidlingsområdet

Det er første gang, at effekterne af en sådan kampagne er blevet dokumenteret videnskabeligt:

Formidlerne i Videncenter for Arbejdsmiljø fik til opgave at oversætte den komplekse forskningsbaserede viden til let forståelig og anvendelig viden for ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøansvarlige på danske arbejdspladser.

-Det var helt nyt, da professor Lars Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, N(FA), foreslog, at vi samarbejdede om at skrive en videnskabelig artikel om effekten af vores kampagne Job og Krop. Det var også nyt for Lars Andersen, der normalt skriver artikler om årsagssammenhænge og resultater af interventionsforskning at skulle undersøge effekten af en kommunikationsindsats. Alt i alt fik tværfagligheden et hak opad, siger kommunikationskonsulent Niels Geisle fra Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA), som var projektleder på Job & Krop-kampagnen.

Kampagne ændrede viden og holdninger

Kampagnen blev løbende evalueret gennem spørgeskemaundersøgelser. Der blev målt på målgruppernes kendskab til kampagnen, om de offentligt ansatte anvendte kampagnen, og om kampagnen havde igangsat dialog eller aktiviteter på arbejdspladsen. Der blev også målt på, om de ansatte ændrede viden og holdning til smerter og arbejde. Det er de sidstnævnte data, som nu er blevet analyseret videnskabeligt.

Ved Job og Krop-kampagnens afslutning var der især to områder, hvor de offentlig ansattes viden og holdninger havde ændret sig signifikant. Det ene område er, at smerter i muskler og led skal forebygges og håndteres aktivt på arbejdspladsen, og det andet, at det er vigtigt at holde sig i gang i det omfang, det er muligt, når man har ondt.

Kampagnens pris skal sættes i perspektiv

Job & Krop-kampagnen kostede ca. 24 millioner kroner og 15 årsværk fordelt over fire år. Ifølge professor i muskel- og skeletbesvær, Lars Andersen og hans kollegaer, som har analyseret de mange data, skal beløbet sættes i det rette perspektiv:

-Beløbet størrelse skal ses i lyset af, at der vel er omkring 900.000 offentligt ansatte i målgruppen, og at kampagnen både bestod af omfattende formidling på websider og sociale medier samt af netværksaktiviteter og rejseholdsmøder på arbejdspladserne. Herudover blev der produceret filmspots og gennemført en mediekampagne på tv, siger Lars Andersen. 

Omkostningerne skal, ifølge Lars Andersen, desuden sammenholdes med, at det koster samfundet flere milliarder om året til sygefravær og førtidspensioner på grund af muskel- og skeletbesvær. Kampagner af den art kan derfor være et omkostningseffektivt middel til på samfundsniveau at flytte på holdninger og viden på arbejdspladserne.

Han påpeger, at målingerne viste, at også mange privatansatte fik kendskab til og anvendte kampagnen, og at kampagnen efterfølgende blev målrettet til og brugt i industrien. Effekten på viden og holdninger på det private område er dog ikke blevet undersøgt.     

Fem ømme punkter - Job & Krop-kampagnen 2011-2014

5 ømme punkter (Foto af Anders Bøggild):

 1. Hold kroppen i gang
  Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt. Tværtimod. De får det bedre af at blive brugt. 
 2. Det nytter at forebygge
  Organiser arbejdet, indret arbejdspladsen, instruer hinanden og brug hjælpemidler - også når det ikke gør ondt. Så kroppen bruges fornuftigt. 
 3. Lav øvelser
  Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok. Træn gerne sammen med nogle kolleger. 
 4. Skab balance mellem job og krop
  Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare. Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen 
 5. God fysisk trivsel er et fælles ansvar
  Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led.
 Klassiske kampagneelementer og et rejsehold hjalp til

Kampagnes budskaber kom ud til arbejdspladserne gennem:

 • Tv-spots. 
 • Annoncering i store aviser og i fagblade.
 • Samarbejde med arbejdsmarkedets parter centralt og lokalt på arbejdspladserne.
 • 1.629 temamøder afholdt af VFA’s rejsehold på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser med omkring 100.000 deltagere.
 Job & Krop – tal fra evalueringen af kampagnen

Af de offentlig ansatte, som kendte til Job & Krop-kampagnen mente

 • 56% at kampagnen havde udstyret dem med relevant forskningsbaseret viden om forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletsmerter,
 • 60%  at kampagnen have givet dem metoder og praktiske værktøjer til forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletsmerter,
 • 37% at deres arbejdsplads havde igangsat aktiviteter på grund af kampagnen
 • 49% at kampagnen havde ledt til dialog med andre kollegaer om forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletsmerter.

Læs mere om Job & Krop

Læs den videnskabelige artikel

Andersen LL, Geisle N, Knudsen B (2017). Can beliefs about musculoskeletal pain and work be changed at the national level? Prospective evaluation of the Danish national Job & Body campaign. Scand J Work Environ Health Online-first –article. doi:10.5271/sjweh.3692.

Yderligere oplysninger

Professor Lars Andersen, NFAkommunikationskonsulent Niels Geisle, VFA eller chefkonsulent Brian Knudsen, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her