FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Lange arbejdsdage hænger sammen med forstyrret hjerterytme

19-12-2017
Mænd og kvinder, der arbejder mere end 55 timer om ugen, har 40 procent højere risiko for at udvikle forstyrret hjerterytme (atrieflimmer) end arbejdstagere med en normal arbejdsuge. Det viser nyt, stort internationalt studie.

Lange arbejdsdage
Forskerne fulgte i alt 85.494 mænd og kvinder fra Danmark, Sverige, Finland og England i 13 år. Ingen af deltagerne havde tidligere fået diagnosticeret hjerteproblemer. Foto: Colourbox.

Af Anne Lea Landsted

Lange arbejdsdage er forbundet med en øget risiko for forstyrret hjerterytme (atrieflimmer). Det er en af de mest kendte former for hjerterytmeforstyrrelser, der på sigt kan føre til slagtilfælde og hjertestop. Det viser et nyt stort internationalt studie med deltagere fra fire lande.

Studiet afslører, at mænd og kvinder, der arbejder mere end 55 timer om ugen, har 40 procent højere risiko for at udvikle atrieflimren, end folk med en normal arbejdsuge på mellem 35 og 40 timer.

Forskerne fulgte i alt 85.494 mænd og kvinder fra Danmark, Sverige, Finland og England i 13 år fra 1991 til 2004. Ingen af deltagerne havde tidligere fået diagnosticeret hjerteproblemer. De blev inddelt i fem kategorier. I den første kategori var der folk med en arbejdsuge på mindre end 35 timer, mens den sidste omfattede folk, der arbejdede mere end 55 timer om ugen.

Atrieflimmer og lange arbejdsuger

Forskerne indsamlede også data om deltagernes vægt, ligesom deltagerne blev bedt om at redegøre for blandt andet motionsvaner, alkohol og rygevaner. Deres data blev sammenholdt med oplysninger om indlæggelse og specialistbehandlinger i centrale sundhedsregistre.

Lidt over fem procent af deltagerne eller i alt 4.484 personer havde en arbejdsuge på over 55 timer. Godt en procent af disse personer udviklede i løbet af studiets opfølgningstid atrieflimmer, tre fjerdele af dem var under 65 år, da de blev diagnosticeret med sygdommen. Gennemsnitsalderen på deltagerne var 43,4 år ved undersøgelsens start.

Undersøgelsen viste også, at folk med lange arbejdstider generelt dyrkede mindre motion, røg og drak mere og havde større tendens til overvægt end folk med normale arbejdstider.

Symptomer på depression og angst

De britiske deltagere, som udgjorde knap ni procent af samtlige deltagere, fik som de eneste målt hjerterytmen med EKG (elektrokardiogram) hvert andet år. I denne undersøgelse kunne man også påvise, at folk, der arbejder meget også udviste symptomer på depression og angst.

Ifølge seniorforsker Ida E.H. Madsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er en af de medforfatter af artiklen, har det ikke haft betydning for det endelige resultat, at deltagerlandene brugte lidt forskellige metoder til at måle om deltagerne fik hjerterytmeforstyrrelser.

-Vi kan se, at effekten er nogenlunde den samme, uanset hvordan vi har målt det, så det har ikke haft nogen betydning for det endelig resultatet, siger Ida E.H. Madsen og tilføjer, at Finland for eksempel også registrerede medicinforbrug blandt deltagerne.

Det er første gang, man har kunnet påvise en sammenhæng mellem lange arbejdsuger og atrieflimmer. Tidligere studier har vist, at mennesker med lange arbejdsdage har en øget risiko for hjertekarsygdomme, men dette studie er det første, der har fokus specifikt på forstyrrelser af hjerterytme.

Samarbejdspartnere

  • IPD-Work-forskergruppen, som omfatter en lang række førende internationale arbejdsmiljøforskere inden for det psykosociale område i Europa med professor Mika Kivimäki fra Helsinki Universitet i spidsen (projektleder).
  • Flere forskere fra Danmark, blandt andet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs den videnskabelige artikel

Kivimäki M et al., IPD-Work consortium. Long working hours as a risk factor for atrial fibrillation: a multi-cohort study. Eur Heart J. 2017 Sep 7;38(34):2621-2628. doi: 10.1093/eurheartj/ehx324. 

Læs tidligere dansksproget rapport fra IPD-Workgruppen

Download rapporten ’Psykosocialt arbejdsmiljø og sygdom: Rugulies R,
Madsen IEH og Hansen A-SK. En vidensoversigt over resultater fra det internationale IPD-Work projekt, NFA, januar 2017’

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her