FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Lønarbejde er godt for helbredet

15-08-2017
Folk med lønarbejde lever i gennemsnit otte år længere end folk uden arbejde. Omvendt har folk med dårligt helbred eller kronisk sygdom meget svært ved at få et job og fastholde det. Det viser forskning af den hollandske professor Alex Burdorf, som er tiltrådt et gæsteprofessorat på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Glade kollegaer giver highfive

Man får både et bedre mentalt og fysisk helbred, får højere selvværd, flere færdigheder og en højere følelse af lykke med et lønarbejde, siger den hollandske professor Alex Burdorff. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet skaber en stor ulighed i helbredstilstanden mellem socialgrupper og mellem folk med arbejde og de ledige. For eksempel lever lønarbejdere i gennemsnit otte år længere end arbejdsløse.

Omvendt er det meget svært at få et job og beholde det, hvis man har en kronisk sygdom som fx leddegigt (Rheumatoid arthritis) eller har depression. Sammenligner man OECD-landene i Europa, er Sverige bedst til at udligne forskellen, mens Danmark er nummer 6 ud af 29 lande. Disse forhold er bekymrende.

Det sagde den hollandske professor Alex Burdorf den 23. maj 2017, da han holdt tiltrædelsesforelæsning i forbindelse med sit gæsteprofessorat på NFA. Alex Burdorf arbejder til hverdag i Rotterdam på Erasmus University Medical Center.

Kompleks samspil mellem helbred og lønnet arbejde

Alex Burdorfs forskning tyder på, at der er et komplekst samspil mellem helbred og lønnet arbejde. Dels viser hans undersøgelser, at det sædvanligvis er sundere at have et arbejde end at være arbejdsløs. Og dels viser de, at bliver man genansat eller finder nyt arbejde får man det bedre.

-Man får både et bedre mentalt og fysisk helbred, får højere selvværd, flere færdigheder og en højere følelse af lykke med et lønarbejde. Selv lavuddannede, der var diagnosticeret med mentalt dårligt helbred, oplevede en stor stigning i det mentale helbred ved blot at få et arbejde. Og de højtuddannede, der havde den laveste grad af tilfredshed som arbejdsløse, oplevede også en stor forbedring, når de kom i arbejde, sagde Alex Burdorf.

Kronisk syge har mindre tilknytning til arbejdsmarkedet

Den hollandske professors resultater tyder altså på, at man som samfund bør gøre en indsats for, at folk med kroniske sygdomme kommer i arbejde. Men Alex Burdorfs undersøgelser viser, at man i dag helst skal være rask for at få et godt, fast arbejde.

Personer med kroniske sygdomme har mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end andre, men også her er der store uddannelsesmæssige uligheder, så de højtuddannede klarer sig langt bedre end mennesker med en kortere uddannelse.

-Faktisk er kronisk sygdom den vigtigste risikofaktor for at blive skubbet helt ud af arbejdsmarkedet før tid. Et studie af arbejdsløse med alvorlige mentale helbredsproblemer i de fire største byer i Holland viste, at kun ti procent havde fundet et arbejde indenfor et år.

Bedre helbred med pension gælder kun folk med korte uddannelser

Endelig fremhævede Alex Burdorf at folk i arbejde, som er tæt på pensionsalderen, og som har dårligt helbred og kort uddannelse, måske får det bedre, når de går på pension. Derimod forholder det sig lige omvendt for folk med høj uddannelse og gode jobs. De får generelt et dårligere helbred, når de går på pension.

Alt i alt tyder Alex Burdorfs forskning på, at arbejdsløshed kan forårsage helbredsproblemer og genansættelse nedbringe helbredsproblemerne, mens pensionering virker forskellig på forskellige grupper. Et vigtigt spørgsmål er, om genansættelse kan bruges som intervention overfor kroniske sygdomme? spurgte Alex Burdorf og svarede, at det skal der forskes mere i.

-Hvad det betyder for de enkeltes landes specifikke økonomi og sociale forhold, at der er så stor ulighed i sundhed og i mulighederne for at få et job, hvis man har helbredsproblemer, ved man faktisk kun lidt om. Undersøgelser af årsagssammenhængene er ofte begrænset til at se på helbredseffekter af langvarig arbejdsløshed, sluttede han.

 Professor Alex Burdorf’s forskning på NFA
Alex Burdorf’s forskningsindsats på NFA vil fokusere på, hvordan ændringer i arbejdsmiljø og livsstil kan hjælpe folk med kroniske sygdomme, som fx astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD), depression eller muskel- og skeletlidelser, til at blive i deres job. Forskningen vil gøre brug af eksisterende datasæt og sammenkoble dem med oplysninger fra nationale registre. Samspillet mellem sygdomme og at være i arbejde vil desuden blive undersøgt ud fra et livscyklusperspektiv. 

Se Alex Burdorfs forelæsning på video

’How healthy is it to Work? - her kan du også se hans power point-præsentation.

Yderligere oplysninger

Professor Vivi Schlünssen eller forskningschef Elsa Bach, begge NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her