FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nanosikkerhed emnet for international videnskabelig konference

16-03-2017
Udsættelse for nanopartikler er et vigtigt, nyt arbejdsmiljøproblem. Den 29. maj 2017 mødes ca. 200 forskere fra hele verden til konferencen ’The 8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health’ for at præsentere og diskutere den nyeste forskning i nanosikkerhed og risikovurdering af nanomaterialer.
Tilsætning af farvestof til maling. Foto: NFA
Nanomaterialer bliver blandt andet anvendt i byggematerialer og tilsat som farvestof i maling. Foto: NFA

Af Kirsten Rydahl

Nanomaterialer bliver i stigende grad udviklet og produceret og anvendt i vidt forskellige produkter og materialer på grund af deres særlige egenskaber. Udsættelse for nanopartikler og andre nanomaterialer sker hovedsagligt ved fremstilling af selve nanomaterialerne og under fremstilling af produkter som indeholder nanonanomaterialer, og det kan udgøre en helbredsrisiko for de ansatte.

Ny viden tyder nemlig på, at partikler i nanostørrelse er farligere at indånde end større partikler med samme kemiske sammensætning. Undersøgelser har også vist, at visse typer af nanomaterialer øger risikoen for hjertekarsygdom og kræft, og i 2015 klassificerede det internationale kræftagentur, IARC, en specifik type kulstofnanorør som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Videnskabelig konference om nanosikkerhed

Formålet med The 8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health (NanOEH2017) er at give forskere fra hele verden mulighed for at præsentere og diskutere den nyeste forskning inden for nanosikkerhed med deres kolleger.

De faglige indlæg vil omhandle forskellige aspekter af forskningsfeltet nanosikkerhed både i arbejdsmiljøet og når materialerne bliver nedbrudt og spredes i vores omgivelser. Det gælder fx

  • nanomaterialernes skadelige effekter
  • strategier for, hvordan man bedst måler eksponering for nanomaterialer i arbejdsmiljøet
  • metoder til at vurdere risikoen i arbejdsmiljøet, samt
  • metoder til at begrænse eller forhindre spredningen af nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Målgruppe

Konferencen henvender sig primært til danske og udenlandske forskere, som forsker i nanosikkerhed.

Fakta om nanosikkerhedskonferencen

’The 8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health’

  • En international videnskabelig konference målrettet forskere fra ind- og udland.
  • Afholdes 29. maj-1. juni 2017 på Konventum Konferencecenter i Helsingør
  • Arrangeres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Københavns Universitet og Danmark Tekniske Universitet og et internationalt videnskabeligt udvalg.

Mere om konferencen

Læs mere på konferencens hjemmeside på engelsk. Der er deadline for indlevering af abstracts og tilmelding til reduceret pris 31. marts 2017.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel eller specialkonsulent Paul-Anker Lund, begge NFA


Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her