FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Nye detaljerede resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016)

31-05-2017
Nu offentliggøres de detaljerede resultater fra den danske spørgeskemaundersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ i en helt ny elektronisk visualisering. Resultaterne kan ses fordelt på job, branche, sektor, region samt køn og alder.

 AH logo

Tilfældigt udvalgte beskæftigede lønmodtagere i Danmark på mellem 18 og 64 år fik en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Grafik: Rumfang.

Find de nye resultater fra AH2016

Resultaterne fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016' præsenteres på et helt nyt site:

https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ er den tredje måling i den række af målinger af arbejdsmiljøet og helbredet i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen foregår ved, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stiller de samme spørgsmål til mindst 50.000 tilfældigt udvalgte beskæftigede. Resultaterne bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske den fysiske og psykiske belastning for medarbejderne på de danske arbejdspladser.

Tidsudviklingen i perioden 2012-2016

Resultaterne for 2016 er ligesom i 2012 og 2014 baseret på en stikprøve af den beskæftigede del af befolkningen i Danmark på mindst 50.000 beskæftigede mellem 18 og 64 år. Disse personer fik tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’. Spørgeskemaet indeholder 164 spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. Næsten 100.000 personer har nu deltaget i de tre undersøgelser, der er gennemført siden 2012. NFA har analyseret svarene fra deltagere i 2016 og sammenlignet med svarene fra de personer, der deltog i 2012 og i 2014.

Find alle resultaterne fra AH2012 til AH2016

For alle de emner, der indgår i spørgeskemaet Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, kan du finde resultaterne for hvert af årene 2012, 2014 og 2016. Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. På det nye site kan du kan klikke dig frem til alle resultater i form af tal og figurer, korte resuméer og forklarende tekster. De detaljerede resultater findes fordelt på jobgruppe, branchegruppe, sektor (offentlig/privat), region samt på køn og alder.

Læs også tidligere publikationer fra AH2016

Yderligere oplysninger

Analysechef Elsa Bach eller analytiker Nina Føns Johnsen, begge NFA

 

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her