FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem indeklima og svampesporers inflammatoriske potentiale

28-11-2017
Sofie Marie Kristensen har i sin ph.d. undersøgt den betydning, som lave koncentrationer af skimmelsvampe i indeluften har for, om man får inflammation i luftvejene. Dette er både relevant for private og for ansatte, der arbejder i bygninger med skimmelsvampe. Den 4. december 2017 forsvarer hun sin afhandling på Aalborg Universitet København.
roduktionsvirksomhed. Foto: Thomas Tolstrup
Sofie Marie Kristensens ph.d.-studie bidrager blandt andet med viden om de forhold, der har betydning for koncentrationen og artssammensætningen af skimmelsvampe i indeluften. Foto: Thomas Tolstrup.

Af Kirsten Rydahl

Luftbårne partikler (aerosoler) med skimmelsvampe findes naturligt i luften både ude og inde. De fleste af os mærker ikke noget til, at vi indånder dem, men de kan give symptomer som træthed, hovedpine, irritation af luftvejene, koncentrationsbesvær og også astma og allergi, hvis vi indånder dem i høje koncentrationer. Det kan fx ske, når skimmelsvampe begynder at vokse i boliger eller erhvervsbygninger som fx kontorer, lager- og produktionslokaler.

Effekt af lave koncentrationer skimmelsvamp undersøgt

Men i prøver af luftbåren støv fra indeklimaet er koncentrationen af skimmelsvampe ofte 100 gange lavere end i prøver genereret i laboratorier. Der er begrænset viden om fx det inflammatoriske potentiale af udsættelse for så lave koncentrationer af skimmelsvampe.

Det er derfor yderst relevant at forstå de forhold, der har betydning for koncentrationen og artssammensætningen af skimmelsvampe i indeluften. Det bidrager resultaterne fra Sofie Marie Kristensens ph.d.-studie til.

I sit ph.d.-studie har Sofie Marie Kristensen derfor

  • målt det inflammatoriske potentiale af skimmelsvampe i prøver med lave koncentrationer ved hjælp af et bio-assay med granolucyt-lignende celler
  • undersøgt, hvilken indflydelse forskellige fysiske forhold har på frigivelsen af skimmelsvampe til luften – fx overfladers fugtighed, lufthastighed nær en overflade angrebet af skimmelsvampe eller den tid, som overfladen er udsat for en given lufthastighed.

Derudover har Sofie Marie Kristensen undersøgt sammenhængen imellem, hvilke arter af svampe der er til stede i luften i boliger versus luftskifte og relativ fugtighed i boligerne samt årstid for prøvetagning. Resultatet har hun holdt op imod et indeks, hvor svampe er grupperet i arter, der er relateret til boliger med og uden problemer med skimmelsvampe.

Tid og sted for Sofie Marie Kristensens ph.d.-forsvar

  • Tid: 4. december 2017 kl. 13-16
  • Sted: Aalborg Universitet København (AAU), Auditoriet, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Forsvaret foregår på engelsk. Alle er velkomne.

Efter forsvaret er Statens Byggeforskningsinstitut vært ved en reception.

Bedømmere

  • Senior Lecturer Linda Hägerhed, Department of Resource Recovery and Building Technology, University of Borås, Sweden
  • Professor Olaf Adan, Department of Applied Physics, Eindhoven University, The Netherlands
  • Seniorforsker Ulf Thrane (formand), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet (AAU).

Vejledere

  • Professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet (AAU)
  • Seniorforsker Eva B. Møller, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet (AAU)
  • Seniorforsker Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her