FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Positiv effekt af træning på arbejdspladsen uanset alder, kroniske smerter og fysisk belastning

15-06-2017
Uanset alder, kroniske smerter, belastende patientforflytninger eller fysisk aktivitet i fritiden fik sundhedspersonale nedbragt deres smerter ved træning på arbejdspladsen. Effekten var størst, når de trænede med kollegaer i arbejdstiden fremfor at træne alene derhjemme. Det viser nye forskningsresultater.

Træning med kettlebells 

Den fysiske træning med kollegaerne omfattede blandt andet kettlebells og foregik i de ansattes lokale hospitalsafdeling i arbejdstiden under vejledning af en træningsinstruktør. Foto: Colourbox.

Af Hanna Sigga Madslund

Hospitalsansatte deltager mere og får mere ud af fysisk træning, når den foregår sammen med kollegaer på arbejdspladsen, end når træningen foregår derhjemme i fritiden. Det viser tidligere forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø.

Formålet med en ny undersøgelse var derfor at undersøge om træning i arbejdstiden var mere effektivt i forhold til at reducere muskel-og skeletsmerter blandt sundhedspersonale, end hvis de trænede lige så meget der hjemme, og om for eksempel alder, smerter, fedme, antallet af patientforflytninger og fysisk aktivitet i fritiden ville hæmme udbyttet af træningen.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø rekrutterede 200 frivillige, kvindelige medarbejdere fra tre hospitaler til undersøgelsen. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, som gennemgik et 10-ugers træningsprogram, hvor den ene gruppe trænede på arbejdspladsen og den anden gruppe trænede derhjemme. (se faktaboksen).

Træning giver færre smerter

Resultaterne viser, at selv når de ansatte trænede lige så meget derhjemme som på arbejdspladsen, oplevede de en større nedgang i smerter, når de trænede sammen med kolleger på arbejdspladsen end når de trænede alene derhjemme. Derudover viste resultaterne, at uanset om deltagerne havde mange patientforflytninger, kroniske smerter, høj alder eller udførte fysisk træning i fritiden, opnåede de reduktion i smerterne:

-Selv når vi tager højde for forskelle i træningstilslutning, som var større på arbejdspladsen end derhjemme, så reducerede deltagerne stadig smerterne mere ved at udføre fysisk træning i arbejdstiden sammen med kollegerne fremfor at træne derhjemme. Vores resultater tyder derfor på, at der opnås en synergieffekt ved at træne sammen med kolleger i arbejdstiden frem for at træne alene derhjemme, siger forsker Markus Due Jakobsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har gennemført undersøgelsen som led i sit veloverståede ph.d.-studium.

Overvægtige fik størst udbytte

Var man overvægtig ved undersøgelsens start, var nedgangen i smerte endda større end for de øvrige deltagere efter ti ugers træning:

-Det er også værd at lægge mærke til, at selvom det kun var 13 af de 200 deltagende kvinder, der var overvægtige, så oplevede de en større nedgang i smerterne efter træningen end de normalvægtige. Resultaterne tyder derfor på, at overvægtige har en fordel ved den fysiske træning i forhold til de normalvægtige, når vi taler om at reducere muskel- og skeletsmerter ved fysisk træning i arbejdstiden, siger Markus Due Jakobsen.

To grupper deltagere i undersøgelsen
 
  1. En gruppe trænede på arbejdspladsen: Denne gruppe lavede fysisk træning med træningselastikker, kettlebells og træningsbolde sammen med kollegerne i deres lokale hospitalsafdeling i arbejdstiden under vejledning af en træningsinstruktør. De trænede i gennemsnit 2 gange om ugen i 10 minutter og fik desuden tilbudt 5 coachingsessioner i grupper med det formål at øge motivationen til at deltage i træningen.
  2. En gruppe trænede hjemme: Denne gruppe lavede fysisk træning i hjemmet udenfor arbejdstiden. De brugte træningselastikker og øvelser med kropsvægt, fx mavebøjninger. Medarbejderne blev opfordret til at træne i 5 gange 10 minutter om ugen, og de gennemførte i gennemsnit et træningspas om ugen.

Begge grupper fik desuden i mindre omfang ergonomisk vejledning i patienthåndtering og brug af hjælpemidler.

Læs den videnskabelige artikel

M. D. Jakobsen, E. Sundstrup, M. Brandt & L. L. Andersen. Factors affecting pain relief in response to physical exercise interventions among healthcare workers. Scand J Med Sci Sports 2016; 1–10. DOI: 10.1111/sms.12802

Læs mere

Læs tidligere nyheder om effekterne af fysisk træning med kolleger i arbejdstiden:
Resultaterne omtalt i denne nyhed er fra samme forskningsprojekt, som resultaterne omtalt i følgende andre nyheder:

Find gode råd om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

www.job&krop.dk 

Yderligere oplysninger

Forsker Markus D. Jakobsen eller professor Lars L. Andersen, begge fra NFA.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her