FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Støjforebyggelse siden 80' erne har båret frugt

12-12-2017
Ny forskning blandt ansatte i 11 brancher med meget støj viser ikke nogen sammenhæng mellem de aktuelle støjniveauer og høretab. Høreværn, støjafskærming og anden forebyggelse ser ud til at have virket, siger forsker.


Flere og flere bruger høreværn, og det er blandt årsagerne til, at der i dag er færre med høretab. Foto: Colourbox

Af Annemette Grant Larsen

Der er ingen sammenhæng mellem arbejdsstøj og dårlig hørelse eller tinnitus blandt industriarbejdere, pædagoger, nedrivere og trykkerimedarbejdere.

Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital af 554 beskæftigede i  11 udsatte brancher.

Undersøgelsen viser, at støjniveauet er faldet i ti ud af de 11 brancher i perioden fra 2001 til 2010. Samtidig angiver flere, at de bruger høreværn ved støj på mere end 85 decibel, som er grænsen for hvornår det er lovpligtigt at bruge høreværn. I 2001 brugte 70 procent høreværn, mens det i 2010 var 76 procent. 

- Konklusionen er ikke, at nu kan du tage høreværnet af og gå glad hjem i seng, for nu er støj sikkert. Men konklusionen er, at vi over en bred kam ikke kan se nogen skadevirkninger på øret ved de støjniveauer, vi har målt, og med den brug af høreværn, vi har fået indrapporteret, siger overlæge og forsker Thomas Winther Frederiksen fra Aarhus Universitetshospital.

Han har stået i spidsen for undersøgelsen, der er lavet med sparring fra blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Regler og love har virket

Forskerne har foretaget mere end 1000 støjmålinger ude på arbejdspladserne og undersøgt sammenhængen mellem støj, høretab og tinnitus for alle brancher under ét.

Og ifølge Thomas Winther Frederiksen ser det ud til, at de regler og love om støj, som er blevet indført i 1980’erne har virket. Det er fx regler, der angiver, hvor længe man må opholde sig i støj, hvornår man skal bruge høreværn, og at støjen så vidt muligt skal afskærmes.

- Vi kan se, at dem der havde deres første ansættelse i støj før 1980, havde en større risiko for høretab, end dem der blev ansat senere. Det er opløftende, at det kan betale sig at investere i arbejdsmiljø, siger Thomas Winther Frederiksen.

Støj er stadig et problem

Alligevel er støjproblemerne ikke løst:

 - Der er stadig skadelig støj på over 85 decibel på arbejdspladserne, men i mindre grad end tidligere. Så længe, der er det, er det et problem. Og så er det selvfølgelig et problem, at hver fjerde ikke bruger høreværn ved støjniveauer over 85 dB, siger han.

Hvor mange af dem, der ikke bruger høreværn, som får dårligere hørelse, viser undersøgelsen ikke noget om. 

 

 

 

  

   Fakta om støj

Støj kan forårsage høretab ved at skade det indre øre.
Høretabet er irreversibelt og kan ikke afhjælpes ved operation.
Høretabet kan som regel afhjælpes med et høreapparat.  

Med en høreskade følger ofte sygdommen tinnitus, som er
ringen eller susen for ørerne.

Vi reagerer forskelligt på støj. Nogle er meget følsomme, an-
dre meget resistente. Bliver vi udsat for samme mængde støj,
vil nogle få store høretab, mens andre ikke vil tage skade.

Høreværn skal bruges ved støj på over 85 decibel.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Øre,- Næse- og Halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har bidraget med sparring i opstartsfasen. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Læs slutrapporten til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Læs den videnskabelige artikel

Frederiksen TW, Ramlau-Hansen CH, Stokholm ZA, et al. Noise-induced hearing loss -  A preventable disease? Results of a 10-year longitudinal study of workers exposed to occupational noise. Noise & Health 2017. DOI : 10.4103/nah.NAH_100_16

Yderligere oplysninger

Overlæge Thomas Winther Frederiksen, ØNH-afd. H, Aarhus Universitetshosp., Tlf: +45 78433194. E-mail: thofre@rm.dk 

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her